Agenda

2023-03-30 14:00:00

Inspiratiesymposium Duurzaam Watermanagement

30-03

HISWA-RECRON, PureBlue Water B.V. en Camping Olmenveld organiseren - in samenwerking met de Provincie Zeeland, Impuls Zeeland en HZ/Kenniscentrum Kusttoerisme - op 30 maart a.s. van 14:00 uur tot 17:00 uur een Inspiratiesymposium over de (noodzaak tot) duurzaam watermanagement.

Aanleiding is een concreet in het oog springend duurzaam waterzuiveringsproject in de recreatiesector mét meekoppelkansen voor de landbouw.
 


Op dit symposium zal er aandacht zijn voor: 

  • De visie van landelijke branchevereniging HISWA-RECRON op de noodzaak tot verduurzaming van de sector door directeur Geert Dijks.
  • Een denkbare betrokkenheid van de recreatie- en watersportsector bij de provinciale opgaven rond zoetwater en klimaat door Anita Pijpelink, gedeputeerde provincie Zeeland.
  • Hoe een decentrale waterzuiveringsinstallatie annex wateropvang bijdraagt aan emissiereductie en gecertificeerd hergebruik van water en aanbod aan de agrarische sector voor irrigatie en het businessmodel door Jos Westerbeke, Camping Olmenveld.
  • De techniek en visie van PureBlue en de technische toepassing van de decentrale waterzuiveringsinstallatie van Camping Olmenveld en andere mogelijkheden voor toepassingen in landrecreatie én watersport, door Angelo de Mul, CEO PureBlue Water B.V.
  • De betekenis van dit project voor de zoetwatervoorziening van de agrarische sector en andere zoetwater initiatieven voor de agrarische sector, door Peter Marinissen, voorzitter ZLTO afdeling Walcheren.
  • Duurzaam omgaan met water: inspiratie vanuit het ZiS project Duurzaam Water en andere verduurzamingsopgaven, door Tiemen Nanninga, Impuls Zeeland
  • Het gevolgde subsidie- en begeleidingstraject door Arno de Vaan, Adeva Advies.
  • Paneldiscussie – in gesprek met de zaal.
  • Ter afsluiting een borrel om naderhand ideeën te delen, vragen te stellen en om de inspiratie concre(e)t(er) te maken.
  • Dagvoorzitter: Diana Korteweg Maris, Projectmanager Kenniscentrum Kusttoerisme, HZ University of Applied Sciences.

Bekijk hier de uitnodiging

Klik hier om je aan te melden  

 

Waar en wanneer?

Donderdag 30 maart - middag

Provinciehuis - Filmzaal
Abdij 6
4331 BK Middelburg

Terug naar overzicht

Recreactie en HISWA magazine

Recreactie is hét vakblad voor de leisure- en recreatieondernemer en HISWA Magazine is hét vakblad voor de watersportindustrie. Lees meer over deze vakbladen en de mogelijkheden om te adverteren.