Agenda

2020-11-05 16:46:00

Training bedrijfshulpverlening, Basis en Herhaling

5 november 2020

In elk bedrijf gebeurt vroeg of laat een calamiteit. Een gast voelt zich onwel, een medewerker verwondt zich of er ontstaat een brand. Je moet direct doeltreffend handelen. Elke seconde telt Je moet er niet aan denken, dat je niet weet wat je moet doen!
In deze training leer je hulp te verlenen bij ongevallen, brand en andere calamiteiten in jouw bedrijf.
 

De vaardigheid in BHV leer je door vaak te herhalen. Elke BHV-er moet daarom jaarlijks op herhaling om de geldigheid van het certificaat te behouden. In deze training zitten beginners en herhalers door elkaar. Beiden leren van elkaar.

BHV is een wettelijke verplichting. In elk bedrijf moet tenminste één BHV-er aanwezig zijn. De hoeveelheid BHV-ers in je bedrijf hangt af van verschillende zaken, zoals het risico op een calamiteit, de locatie van je bedrijf, de hoeveelheid medewerkers, het aantal gasten etc.

De basis van je BHV beleid is een actuele RI&E. De arbeidsinspectie controleert de actualiteit van je RI&E. Verzekeringsmaatschappijen stellen eveneens eisen. Je kunt dus verzekerd zijn, maar als je niet aan de wettelijke eisen voldoet, dan loop je het risico dat je verzekering niet uitkeert.  

De trainer besteedt speciale aandacht aan de preventie van COVID 19 bij BHV.
Een COVID 19 preventie BHV kit kun je separaat bestellen via HISWA-RECRON.

Bestemd voor
Ondernemers en medewerkers van recreatie- en watersportbedrijven.

Inhoud
- Alarmeren van professionele hulpverlening
- Herkennen van stoornissen in vitale functies (ademhaling, zenuwstelsel en bewustzijn)
- Eerst hulp verlenen bij onderkoeling, verdrinking en oververhitting
- Eerste hulp verlenen bij vergiftiging door alcohol, voedsel en drugs
- Uitvoeren van levensreddende handelingen, reanimatie en AED
- Bestrijden van beginnende brand
- Ontruimen van je bedrijf en verplaatsen van slachtoffers
 
Duur
Eén dag.
De training vindt plaats op 5 of 17 november 2020

Voorbereiding en Afsluiting
Je bestudeert voorafgaand aan de training de e-learning BHV. Dit kost je ongeveer een uurtje.
De docent checkt je voortgang. Daarna volg je de training BHV.  

Je ontvangt bij goed gevolg een officieel erkend BHV certificaat. Je behoudt de geldigheid van dit certificaat door elk jaar opnieuw deze training te volgen.

Aantal deelnemers
Maximaal 10 deelnemers.

Locatie
Kantoor HISWA-RECRON in Leusden. In company kan ook!
  

Kosten
HISWA-RECRON leden € 180,- per persoon. Niet-leden € 360,- per persoon.
Dit is exclusief btw en inclusief koffie, thee, lunch, syllabus en certificaat.


Tegemoetkoming
Sociaal Fonds HISWA en KIKK stellen een tegemoetkoming beschikbaar.
 

Meer informatie
Herbert van Oord via h.vanoord@hiswarecron.nl

Aanmelden
Stuur een e-mail naar: s.vantielraden@hiswarecron.nl (geef hierbij aan om welke dag het gaat: 5 of 17 november)

Terug naar overzicht

Recreactie en HISWA magazine

Recreactie is hét vakblad voor de leisure- en recreatieondernemer en HISWA Magazine is hét vakblad voor de watersportindustrie. Lees meer over deze vakbladen en de mogelijkheden om te adverteren.