2022-10-19 11:18:03

Naar CWO 3.0: update en ontwikkelingen

19 oktober 2022

Commissie Watersport Opleidingen (CWO) is hét merk voor uniforme en betrouwbare opleidingen. HISWA-RECRON en het Watersportverbond bouwen met vaarscholen en verenigingen samen aan een sterk CWO. Hierbij een overzicht van de ontwikkelingen en resultaten in het project: Naar CWO 3.0

CWO 3.0 doelstellingen

 • Een erkend, eenvoudig en eenduidig diplomasysteem voor alle vormen van watersport.
 • Een modern online kennisplatform waar je diploma’s en vorderingen centraal kunt registreren, kennis kunt delen en opleidingsmaterialen kunt vinden zoals instructieboekjes, instructievideo’s, lesvoorbereidingen en lessenreeksen.
 • Een professionele een daadkrachtige (uitvoerings)organisatie die de kwaliteit per leslocatie waarborgt. Tevens de regie heeft op het digitale platform en het diplomasysteem.

ICT

Eerder maakte de stuurgroep bekend dat SportVid is gekozen als IT partij. Inmiddels is een behoeftepeiling onder leslocaties, opleiders en vrijwilligers gestart. Daarbij willen we in eerste instantie inzicht krijgen in de huidige en de gewenste situatie.

Vervolgens gaan we de behoeften uitwerken zodat er een overzicht ontstaat waar de automatisering aan moet voldoen. Allemaal binnen een veilige CWO omgeving. Hieruit ontstaat een concrete opdracht met zowel de technische als de praktische uitwerking.  

Op basis van de uitkomsten van fase één, zal in fase twee een voorbeeldversie worden gemaakt die inzicht geeft in wat het nieuwe systeem wel en niet kan.

De huidige systemen (cwo.nl, watersportpaspoort.nl en salesforce) blijven draaien totdat er een werkbaar en praktisch alternatief is ontwikkeld.

Organisatie

De afgelopen periode zijn er voor de pijler ‘organisatie’ een aantal mijlpalen neergezet. Een daarvan is het in kaart brengen van alle huidige processen bij de CWO. Dit om naar de toekomst toe te kunnen bepalen of en wat er anders kan/moet.

Na het in kaart brengen van de huidige processen bepalen we hoe en of we processen behouden, stopzetten of veranderen (bijvoorbeeld door middel van automatisering).

Een volgende belangrijke mijlpaal is het vaststellen van een begroting voor CWO 3.0. Welke wijzigingen brengt dit met zich mee voor les locatie, instructeurs en consumenten?

Opleidingen

Bij CWO 3.0 maken we duidelijker onderscheid tussen eigen vaardigheid, lesgeven en het opleiden van instructeurs. Dit geeft meer vrijheid in de keuze voor de richting(en) waarin je je verder wilt ontwikkelen.

Eigen vaardigheid (voor de sporter)

 • Introductie
 • Basis (niveau I
 • Ervaren (niveau II)
 • Gevorderd (niveau III)
 • Vergevorderd (niveau IV)

Lesgeven (door de instructeur)

 • Hulp (niveau 1)
 • Assistent (niveau 2)
 • Zelfstandig (niveau 3)
 • Gevorderd (niveau 4)

Instructeurs opleiden (door de opleider)

 • Praktijkbegeleider (niveau 4)
 • Leercoach (niveau 5)
 • PVB-beoordelaar (niveau 5)

Een volgend resultaat dat we willen behalen met ‘opleidingen’ is een blauwdruk van het nieuwe jaarboek waarin ook bovenstaand is beschreven.

Reageren?

Wil je betrokken zijn bij een van bovenstaande trajecten en heb je je nog niet aangemeld? Doe dit dan via info@cwo.nl.

Heb je vragen, opmerkingen of goede suggesties laat het ons dan ook weten. Wij gaan graag met leslocaties, instructeurs, opleiders en vrijwilligers in gesprek om duidelijkheid en voortgang over het project te geven.

Terug naar overzicht