Nieuws

2019-07-04 09:16:06

Animatiewerk en goed werkgeverschap

4 juli 2019

De Inspectie SZW ( de voormalige Arbeidsinspectie) heeft een aantal animatiebedrijven die in de recreatiesector actief zijn, beboet. De Inspectie heeft overtredingen geconstateerd van de Wet Minimum (Jeugd) Loon. Aan jongeren in animatieteams werd niet het Wettelijk Minimum Loon betaald, geen urenregistratie bijgehouden en vaak geen fatsoenlijke huisvesting geboden. RECRON heeft hierover met de Inspectie gesproken en aangegeven te betreuren dat dit geconstateerd is. We hebben geschetst hoe de animatie zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft tot een professioneel onderdeel in de verblijfsrecreatie en daar horen professionele arbeidsvoorwaarden en goed werkgeverschap bij.

Waar de animatieteams voorheen vaak uit alleen stagiaires bestonden, zijn het nu studenten, scholieren en andere jongeren die het als een leuke bijbaan zien. Jongeren die met veel enthousiasme hun werk doen. Zulke medewerkers hebben wij nodig in de sector. Zij vormen onze toekomstige werknemers. Veel uren tegen een lage vergoeding maakt werken in onze sector onaantrekkelijk.

Wij adviseren u met uw animatiebedrijf in gesprek te gaan over de voorwaarden waaronder de jongeren bij u werken. Niet alleen vanuit het perspectief van goed en professioneel werkgeverschap, maar u loopt ook een wettelijk risico wanneer de Inspectie SZW overtredingen constateert. Een boete kan ook aan u opgelegd worden.

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Martin Merks, manager sociaal beleid RECRON.

Terug naar overzicht