Nieuws

2020-01-24 16:20:22

HISWA-RECRON en VVD in overleg over permanente bewoning

24 januari 2020

Naar aanleiding van het plan van VVD en D66 om illegale bewoning op vakantieparken te legaliseren heeft HISWA-RECRON afgelopen donderdag gesproken met initiatiefnemer en Kamerlid Daniel Koerhuis (rechts op foto). Samen met coalitiegenoot D66 zien de twee coalitiepartijen in recreatiewoningen de ideale oplossing voor het nijpende woningtekort in Nederland. HISWA-RECRON toonde zich al eerder kritisch over het plan, omdat er geen rekening wordt gehouden met de gevolgen voor het recreatiebedrijf.

Tijdens het gesprek met de initiatiefnemer werd meer bekend over de praktische uitwerking van het voorstel. Zo zouden gemeenten de mogelijkheid moeten krijgen om object gebonden beschikkingen af te geven, om van recreatiewoningen reguliere woningen te maken. Het voorstel beperkt zich tot onroerende objecten zoals een bungalow woning, en geldt niet voor chalets. Omdat de bestemmingsplanwijzigingen veel tijd en praktische uitdagingen met zich mee brengen, is een object gebonden beschikking beter geschikt om het woningtekort aan te pakken, aldus de VVD. Gemeenten moeten zelf de afweging maken waar deze woningen worden gerealiseerd.


“We herkennen de maatschappelijke uitdaging om creatieve antwoorden te vinden op het woningtekort in Nederland”, zegt Hoofd afdeling leisure en recreatie van HISWA-RECRON Martin Maassen (links op foto). “Als recreatiesector werken we nu al door het hele land samen met gemeenten om sommige recreatiebedrijven te vitaliseren. Daar hoort ook bij dat we in overleg met overheid en ondernemer soms de keuze maken om recreatiewoningen in te zetten als ‘tussenwoning’ voor mensen met een acute woonvraag. De meerwaarde van deze projecten is dat wij onze maatschappelijke rol pakken als ondernemers, en de financiële opbrengst herinvesteren in het bedrijf. Een deel van wat VVD en D66 willen, gebeurt dus nu al. We vinden het jammer dat het voorstel verder geen rekening houdt met de fiscale en toeristische gevolgen voor de recreatieondernemer. Dat gemeenten straks individueel mogen beslissen waar woningen worden gerealiseerd, doet geen recht aan de integraliteit van het Vitale Vakantieparken project waar we al een aantal jaar met de overheid aan werken. We hebben erop aangedrongen om bij verdere ontwikkeling van de plannen onze sector nadrukkelijk te betrekken.”
Binnenkort moet er meer bekend worden over het idee van VVD en D66, zodra de plannen aan de Kamer gepresenteerd worden.

 

Gemeenten tegen legaal wonen in vakantiehuisjes, Binnenlands Bestuur 30-01-2020

 

Terug naar overzicht