2020-06-30 18:00:00

HISWA-RECRON verbolgen over extra ruimte op boerencampings

30 juni 2020

Boerencampings in Den Helder mogen het aantal kampeerplaatsen verhogen van 30 naar 40. Zo heeft de gemeenteraad op 30 juni besloten. Aanleiding is een schijnbaar te kort. HISWA-RECRON bestrijdt dit en is verbolgen dat zij in het geheel niet is geraadpleegd.

"In de krant moesten wij lezen dat er sprake is van een mogelijke en tijdelijk verruiming van het aantal staplaatsen op boerencampings van 30 naar 40’, vertelt Gerdina Krijger, regiomanager van HISWA-RECRON. ‘Er zou te weinig plaats zijn op deze bedrijven, waardoor klanten weg worden gestuurd. Vervolgens hebben wij ook vernomen dat het voorstel binnen een dag door de Raad is aangenomen en dat er een verruiming voor twee jaar wordt toegestaan."

HISWA-RECRON betreurt het dat zij als brancheorganisatie voor de verblijfsrecreatie niet is benaderd om verdere informatie over de zogenaamde schaarste aan kampeerplaatsen te bespreken. Een rondje langs de bij ons aangesloten leden levert namelijk op dat er voldoende plaats is bij de commerciële bedrijven. Niet alleen in Den Helder, maar ook in de nabij gelegen kustgemeenten. De verruiming zoals nu wordt geregeld bij de boerencampings, is overbodig.

Krijger vervolgt: "Het aantal toegestane kampeerplaatsen op boerenbedrijven is met een reden beperkt tot 30. Deze bedrijven zijn primair een boerenbedrijf en niet een camping. Door hun mogelijkheden te verruimen -ook al is het tijdelijk- gaat de gemeente voorbij aan het feit dat bedrijven die de camping wel als hoofdacitiviteit hebben, veel kosten hebben gemaakt om te komen waar zij nu zijn en dat deze bedrijven bij een uitbreiding zware procedures moeten doorlopen. Dit geeft onder normale omstandigheden al een rechtsongelijkheid. Verruiming van mogelijkheden van het boerenbedrijf draagt hier alleen maar verder aan bij."

"Wij hebben de verantwoordelijke wethouder aangeschreven en verwachten op korte termijn in gesprek te gaan over de kwestie. Verder is ons advies aan de boerencampings om klanten niet naar huis te sturen, maar door te sturen naar de commerciële campings!"

 

Terug naar overzicht