2021-07-08 10:17:18

Onacceptabele situatie door werkzaamheden Haringvlietbrug

8 juli 2021

Een groot deel van de HISWA-RECRON-leden ondervinden grote hinder van de aankomende maatregelen op de Haringvlietbrug. Tot medio 2023 gaat de brug slechts één keer open per week, in plaats van de normale 74 openingen per week. Daarnaast is er ook maar één rijbaan geopend voor wegverkeer met een toegestane snelheid van 50 km/u. HISWA-RECRON vindt dit onacceptabel en pleit voor minimaal drie brugopeningen per dag.

Voor omliggende watersportbedrijven ontstaat door sluiting van de brug zeer grote schade, waarbij het voortbestaan onder druk komt te staan. Lege passantensteigers, morrende ligplaatshouders die dreigen te verhuizen en langdurende imagoschade van het gebied; ga er maar aan staan. Zonder enige verantwoordelijkheid ten opzichte van de ontstane situatie komt de bedrijfsvoering de komende jaren onder druk te staan. Ook voor de recreatiebedrijven heeft de wegafsluiting gevolgschade door slechte bereikbaarheid.

De situatie

Rijkswaterstaat wil dat meer dan twee jaar de maximale rijsnelheid op de brug wordt verlaagd naar 50 km per uur. De brug gaat voor de scheep-en recreatievaart in plaats van 74 openingen per week naar 1 opening per week. Het Haringvliet is een drukke vaarroute voor de recreatievaart. De daling van het aantal brugopeningen is volgens HISWA-RECRON buiten alle proporties. Uiteraard staat de veiligheid voor de weg- en watergebruiker voorop, maar de vernieuwing van vitale onderdelen kan en moet eerder. HISWA-RECRON eist minimaal drie brugopeningen per dag, uiteraard buiten de spits, waardoor het wegverkeer er zo min mogelijk last van heeft. “Op het verzoek van begin juni voor verruiming geeft Rijkswaterstaat geen inhoudelijke reactie. Dat is onbegrijpelijk en respectloos” vindt Ruurt van der Wel, regiomanager van HISWA-RECRON.

Lobbytraject

Vanaf het begin is HISWA-RECRON, vaak samen met een aantal leden, in gesprek met RWS over de ontstane situatie. Van Omgevingsmanager tot Hoofd Ingenieur Directeur tot aan de Directeur-Generaal, zij zijn op de hoogte van ons standpunt. Daarnaast staan we nauw in contact met wethouders, ambtenaren en Tweede Kamerleden ten einde ons doel te bereiken; het naar voren halen van de herstelwerkzaamheden en tot die tijd meerdere brugopeningen per dag.

Hoe dan ook beraden we ons op dit moment op het indienen van een schadeclaim namens de leden. Wanneer de geschetste situatie waarheid wordt, zal de schade minimaal € 5.000.000 omvatten. Mocht het zover komen, dan zullen we je hierover nader informeren.

Heb je prangende vragen over dit dossier, neem dan contact met de regiomanager Zeeland en Zuid-Holland, Ruurt van der Wel via r.vanderwel@hiswarecron.nl.

HISWA-RECRON gaf haar kijk op deze ontwikkelingen bij o.a. NOS journaal, RTV Rijnmond en BN de Stem.

Terug naar overzicht