2021-05-12 10:22:00

Scherpe kritiek van HISWA-RECRON op invoering watertoeristenbelasting Zaanstad

12 mei 2021

Sinds 1 februari 2021 dient er in gemeente Zaanstad watertoeristenbelasting betaald te worden. Tijdens een informatiebijeenkomst op 10 mei bleek dat de communicatie hierover met ondernemers en watersportverenigingen niet optimaal is verlopen.

 

Verder blijkt uit een gepresenteerd haalbaarheidsonderzoek dat de opbrengst van de watertoeristenbelasting slechts 40.000 euro is. HISWA-RECRON heeft de gemeente gevraagd om naast de perceptiekosten van de gemeente, ook die van de ondernemers in beeld te brengen. Zij vraagt zich af of de baten dan nog tegen de kosten opwegen. Het haalbaarheidsonderzoek laat namelijk zien dat er in 14 havens in de gemeente in totaal 2097 ligplaatsen zijn met een  percentage van slechts 30,8 % aan vaste ligplaatshouders van buiten de gemeente. Ook is het totaal aan etmalen verblijf door passanten niet meer dan 2.500. 

Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek was een  consultatie van de sector naar knelpunten en bezwaren. Hieruit kwam naar voren dat er in Zaanstad relatief lage liggelden worden betaald ten opzichte van omliggende gemeenten en dat er een grote angst was voor invoering van de zeer hoge tarieven van de gewone toeristenbelasting. Ook bleek er sprake van ongewenste en oneerlijke concurrentie vanwege gratis ligplaatsen die door de gemeente worden aangeboden.

Ondanks de bezwaren -waaronder de conclusie dat de opbrengst van de watertoeristenbelasting aan de Algemene Middelen gering is en het advies van het College om per 2022 in te gaan voeren- heeft de Gemeenteraad in november 2020 toch besloten om de watertoeristenbelasting per 2021 in te gaan voeren. HISWA-RECRON zal met ondernemers en verenigingen opnieuw haar bezwaren kenbaar maken tijdens een nog in te plannen moment met de Gemeenteraad.

Terug naar overzicht