Nieuws

2019-07-04 15:27:41

Succesvolle lobby tegen toeristenbelastingverhoging Midden Groningen

4 juli 2019

Onlangs heeft RECRON zich samen met haar ondernemers ingezet tegen het voornemen van de gemeente Midden Groningen om de toeristenbelasting fors te verhogen van 1,27 naar 2 euro. Deze extreme verhoging was nodig om de financiële gaten in de begroting van de gemeente te dichten.

Petra Ellens heeft de raadsleden meteen een brief gestuurd en heeft ingesproken en haar grote zorg over dit voornemen geuit. Ook heeft ze alternatieven aangereikt waar ze samen met de gemeente aan wil werken. Het is verheugend om te zien dat de gemeente deze handreiking aanpakt. De extreme verhoging is nu van de baan en we gaan nu kijken naar een eerlijke lastenverdeling. Op 11 juli vergadert de raad weer over de begroting maar inmiddels heeft de gemeente ons ambtelijk al laten weten dat we ons geen zorgen meer hoeven te maken over de forse verhoging, deze is van de baan. Er ligt nu een herzien voorstel van het college om het tarief te bevriezen voor 2019 en 2020 en wordt er gekeken naar de mogelijkheden van differentiatie. Het voorstel dat RECRON ook heeft gedaan. Een grote opluchting voor de ondernemers en een stimulans voor RECRON om ook andere gemeenten te wijzen op deze route die mogelijk is.

Terug naar overzicht