Nieuws

2020-11-05 09:43:23

Tweede Kamer wil actieplan en betere regelingen voor de toeristische sector

5 november 2020

De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag vijf belangrijke moties aangenomen die de toeristische sector moeten helpen beter uit de coronacrisis te komen. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat moet nu na aanleiding van een aangenomen motie van D66 aan de slag om een toeristisch actieplan op te stellen, waarin de meest dringende prioriteiten voor het volgende toeristische seizoen worden geadresseerd.

Naast de fractie van D66 dienden ook het CDA, de VVD, en de PvdA moties in. Kamerlid von Martels van het CDA riep op tot een onderzoek naar methoden om bestaande regelingen beter te laten aansluiten bij de behoefte van MKB-ondernemers in de toeristische sector. Hij refereerde hierbij ook aan het periodieke overleg tussen de staatssecretaris en de sector, de zogenoemde Taskforce Gastvrijheidsoverleg, waarin HISWA-RECRON deelneemt.

De VVD diende een motie in die het kabinet oproept een voorstel neer te leggen voor een voucherbank, die de reisbranche nodig heeft om te kunnen overleven. De PvdA benadrukte dat de toeristische sector een waardevolle toevoeging geeft aan economische regio’s, maar dat deze tevens onder druk staat. Samen met de sector moet het kabinet nu onderzoeken welke middelen er nodig zijn om de negatieve lange termijn effecten van de coronacrisis op de toeristische regio’s te keren.

Jarin van der Zande van HISWA-RECRON is blij met de aangenomen moties in de Kamer, die het belang van de toeristische sector voor de hele Nederlandse economie nogmaals benadrukken. ”Het Algemeen Overleg in september kreeg mede door de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrachten pas deze week een vervolg met een stemming over de ingediende moties. Een voordeel van dit uitstel is wel geweest dat de druk op de sector, en de schade die onze bedrijven lijden door de tweede golf, nu wel goed kon worden meegenomen in het Kamerdebat.” HISWA-RECRON is blij met de steun die de Kamerleden voor de sector uitspraken. “We zien dat onze praktijkvoorbeelden en visies over de toekomst van de sector die we hebben gedeeld met de Kamerfracties, vooral bij het CDA en D66 zichtbaar hebben geleid tot scherpe oproepen aan het kabinet. Hier hebben onze leden echt wat aan”.  

Terug naar overzicht