Brancherapportage ARBONED: Ziekteverzuim 2020 licht toegenomen.


Laatste update: 21/04/2021

Een aanzienlijk aantal HISWA-RECRON leden is aangesloten bij ARBO dienstverlener ARBONED. ARBONED maakt jaarlijks een brancherapportage voor HISWA-RECRON op basis van de gegevens van het voorgaande jaar.

In 2020 is het verzuimpercentage licht toegenomen, namelijk van 4.4% naar 4,7%. Deze stijging is nog niet verontrustend, zelfs niet in coronatijd. De aangesloten bedrijven blijven ondanks deze stijging nog steeds onder het gemiddelde verzuimpercentage in heel Nederland. Wel is het zo, dat het ziekteverzuim al de laatste twee jaren licht stijgt bij de aangesloten bedrijven. Er is dus sprake van een trend.

  • Positief is dat de meldingsfrequentie is afgenomen. Het aantal keren dat een werknemer zich ziek meldt per 12 maanden is gedaald van 0,29 naar 0,28. Medewerkers melden zich dus iets minder vaak ziek.
  • Ook positief is dat het kort verzuim is afgenomen van 0,2% naar 0,1 %. Medewerkers zijn melden zich dus ook korter ziek, bijvoorbeeld op de maandagochtend na een (zwaar) weekend.
  • Maar, het middellang verzuim is toegenomen, namelijk van 0,3% naar 0,4%.
  • Ook het lang verzuim is toegenomen, namelijk van 2,3% naar 2,6%.
  • Medewerkers melden zich dus minder vaak en korter ziek. Maar, als een medewerker zich ziek meldt, dan is er in de meeste gevallen dus ook wel degelijk iets aan de hand en duurt het verzuim langer.


Leeftijdsgroepen

  • In de leeftijdsgroep 15 - 24 is het verzuim afgenomen van 38,4 naar 30,1 dagen. Hiervoor is geen duidelijke verklaring.
  • In de leeftijdsgroep 25 - 34 is het verzuim toegenomen van 35,4 naar 42,4 dagen. Medewerkers in deze leeftijdscategorie krijgen vaak te maken met grote veranderingen in hun leven. Ze gaan uit huis, krijgen een relatie, gaan samenwonen, gaan trouwen, kopen hun eerste huis en krijgen vaak hun eerste kind(eren). Daarnaast is deze categorie medewerkers bezig met het opbouwen van een cariere. Ze moeten presteren en willen zich bewijzen.Al deze veranderingen kunnen leiden tot stressvolle situaties, die mogelijk kunnen leiden tot uitval. Als werknemers in deze groep uitvallen, dan is het zaak om snel vinger aan de pols te houden en zicht te krijgen op de reden van de uitval: Waarom ben je uitgevallen? Wat kan het bedrijf doen om te zorgen voor een (snelle) terugkeer?   
  • In de leeftijdsgroep 35 - 44 is het verzuim iets afgenomen van 45,1 naar 44,1 dagen. Dit geldt ook voor de leeftijdsgroep 45 – 54 met een afname van 34,5 naar 27,1 dagen.Kennelijk komen de werknemers uit deze leeftijdsgroepen in iets rustiger vaarwater met minder stressvolle veranderingen in de levenssituatie.
  • In de leeftijdsgroep 55 en ouder is het verzuim helaas sterk toegenomen van 63.6 naar 87,1 dagen. Ouderen lopen niet meer kans op uitval dan jongeren. Maar, als ouderen uitvallen, dan is de uitval meestal langer. Ook hier geldt natuurlijk, dat het belangrijk is om de uitval te monitoren: Waarom val je uit? Wat kunnen we doen om je herstel te bevorderen? Kun je het werk nog aan of is er reden om te zoeken naar een (gedeeltelijk) andere functie in het bedrijf?

Nóg belangrijker is natuurlijk om te proberen uitval te voorkomen. Het is belangrijk om ouderen eerder en regelmatig te laten herstellen van het werk. Vaak kan verzuim worden voorkomen door korter te gaan werken, bijvoorbeeld door parttime te gaan werken, inzet van de 80-90-100 maatregel (HISWA -/ SZS cao) en/of de inzet van deeltijdpensioen.

Daarnaast is het natuurlijk van belang om regelmatig een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden aan de medewerkers. Bedrijven zijn verplicht om deze aan te bieden aan de medewerkers. Medewerkers zijn niet verplicht om deze af te nemen. Met een PMO steek je even de thermometer in de medewerkers. Met een PMO krijgt het bedrijf én de medewerkers een beeld van de gezondheid van de medewerker. Met behulp van dit plaatje kun je beter anticiperen en mogelijk (langdurige) uitval voorkomen.

ARBONED heeft voor HISWA RECRON een PMO op maat voor de branche. Informeer hiernaar bij HISWA RECRON of ARBONED.

Door de inzet van deze maatregelen kun je proberen om de medewerker toch gezond & fit tot aan de eindstreep te krijgen. Dit is in het belang van de werkgever én de werknemer. Langdurig uitval voor beiden kost meer.

 

Documenten

Tags: arbo ARBONED ziekteverzuim