Vakantiedagen intrekken vanwege perikelen op Schiphol


Laatste update: 29/06/2022

De vakantie van een medewerker gaat niet door vanwege alle perikelen op Schiphol. De reisorganisatie heeft de medewerker gebeld. Zijn vlucht is geannuleerd. De medewerker vraagt jou eenzijdig om zijn vakantiedagen (gedeeltelijk) in te trekken of te verzetten.

Ben je verplicht om aan dit verzoek van de medewerker te voldoen?

Nee, daartoe ben je helemaal niet verplicht.
De hoofdregel is dat de aangevraagde vakantie van de medewerker vaststaat, als deze is geaccordeerd door jou als werkgever. De medewerker heeft geen recht om zijn vakantie eenzijdig in te trekken. 


Het doel van een vakantie is dat de medewerker uitrust van het werk. Waar de medewerker vakantie geniet en hoe hij dat doet is niet van belang. Een vakantie in het buitenland met een vliegreis is geen voorwaarde om van een vakantie te kunnen genieten en om uit te kunnen rusten van het werk. Dat kan ook op een andere manier.
Een geannuleerde vlucht is natuurlijk héél vervelend voor de medewerker, maar dit neemt niet weg dat hij nog steeds kan genieten van een vakantie. Een geannuleerde vlucht doet dus eigenlijk niet ter zake.


Daarnaast kan het natuurlijk zijn, dat je als werkgever gewoon heel goede redenen hebt om niet in te stemmen met dit eenzijdige verzoek, bijvoorbeeld als je je bedrijf een paar weken sluit wegens vakantie, als je vervanging hebt geregeld voor de medewerker die je niet kunt afzeggen of als de vakanties van andere collega’s aansluiten op de vakantie van de medewerker.


Leg in dat geval aan de medewerker uit, waarom het niet kan en vraag om begrip.

Daar staat natuurlijk tegenover, dat je als werkgever wel redelijk moet blijven.

Als het niet tot onoverkomelijke problemen leidt in je bedrijf én er voldoende werk voorhanden is, dan kun je natuurlijk rekening houden met de vakantiewensen van de medewerker.
In dat geval kun je dus instemmen met de wens van de medewerker om de vakantie (gedeeltelijk) in te trekken. Leg de medewerker uit, dat je hiertoe niet verplicht bent, maar wel bereid bent in dit geval rekening te houden met zijn wensen.
Het voordeel is dat dit wellicht leidt tot meer goodwill bij de medewerker, die omgekeerd ook eerder genegen zal zijn om begrip te tonen richting jou als werkgever, bijvoorbeeld als jij een keer ergens mee zit en omgekeerd iets extra’s vraagt van de medewerker.
Werkgeven en werknemen is immers ook altijd een kwestie van wederzijds geven en nemen. 


Tags: Vakantiedagen intrekken vanwege perikelen op Schiphol