Verbreding sluis Kornwerderzand: profijt voor superjachtbouw


Laatste update: 21/01/2020

De ontwikkeling van een nieuwe diepere en bredere sluis bij Kornwerderzand is goed voor de (super)jachtbouw en de economie in de regio. HISWA ondersteunt de lobby richting het Rijk en werkt daarin samen met provincies, gemeenten en bedrijfsleven. Het bedrijfsleven is, onder voorwaarden, bereid dit project financieel te ondersteunen en Op 11 juni 2019 hebben Rijk en de regio overeenstemming bereikt over de financiering van dit majeure project en zal de sluis worden gerealiseerd in 2025. HISWA (tegenwoordig HISWA-RECRON) bedankt hiervoor alle betrokkenen waaronder gedeputeerde Klaas Kielstra en minister Cora van Nieuwenhuizen en alle 'onzichtbare' personen achter de schermen!

De afgelopen 10 jaar is intensief gelobbyd voor een nieuwe sluis bij Kornwerderzand en is groen licht gegeven voor de aanleg. HISWA steekt veel tijd in het lobbyproces t.b.v. de superjachtbouw rondom het IJsselmeergebied en de hieraan verbonden toeleveranciers. De huidige sluis bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk is verouderd en is te smal voor sommige jachten en schepen. Een verbreding van de sluis is goed voor de superjachtbouw en grote scheepsbouw rond het IJsselmeer, en haar toeleveranciers. Door het vernieuwen van het complex ontstaan op termijn rond de 2.500 nieuwe banen en krijgt de economie van de betrokken regio een boost. De huidige sluis heeft beperkte afmetingen. Door een verruiming van de sluis – 25 meter breed, 140 meter lang en 5,5 meter diep – kunnen jachtbouwers nog grotere jachten bouwen en hebben ze grotere kans op refitprojecten. De nieuwe sluis krijgt een doorvaartbreedte van 25 meter. Dit betekent ook dat delen van bestaande vaargeulen in het IJsselmeer moeten worden verdiept.

Resultaat of gewenst resultaat

Een nieuwe sluis bij Kornwerderzand die breder en dieper is, waar zowel de superjachtbouw als de regionale economie van profiteert.

Externe links

Tags: Sluis Kornwerderzand superjachtbouw refit breder dieper superjachten IJsselmeer Afsluitdijk