‘Zwemwaterwet’ (Aanvullingsbesluit zwemmen of baden in waterbassins Omgevingswet)


Laatste update: 18/08/2021

De huidige Wet Hygiëne- en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (Whvbz - 1969) wordt aangepast aan de nieuwe recente volksgezondheidsinzichten. Zo zijn de bijna 40 jaar oude parameters waarop het zwembadwater wordt beoordeeld geactualiseerd en uitgebreid. De wet wordt gemoderniseerd en opgenomen in het BAL (Besluit Activiteiten Leefomgeving), een Algemene Maatregel van Bestuur (Amvb), onderdeel van de Omgevingswet die per 2021 zou moeten gaan gelden met een overgangstermijn van 2 jaar.

De afgelopen jaren is er veel verzet geweest vanuit RECRON (tegenwoordig HISWA-RECRON) en de branche, omdat de moderniseringsslag leidt tot forse meerkosten, vanwege de modernisering en uitbreiding van de set aan parameters (gevolg o.a. hogere laboratoriumkosten), maar ook omdat er luchtmetingen (dit is nieuw) moeten worden uitgevoerd. Ook het uitgangspunt van de wet verandert: van middelenvoorschriften naar doelvoorschriften. De zwembadbeheerder/exploitant krijgt meer vrijheid en stuurt en houdt toezicht op basis van een risico-inventarisatie en beheerplan. RECRON verwacht dat grote exploitanten hier synergievoordelen (en daarmee meerkosten kunnen drukken) kunnen behalen, die voor bijvoorbeeld standalone baden en/of campings niet zullen opgaan. Het aanvullingsbesluit zwemmen of baden in waterbassins Omgevingswet heeft t/m 28 juni 2018 ter consultatie gelegen.

Resultaat of gewenst resultaat

Modernisering van de huidige Whvbz als onderdeel van de Omgevingswet tegen zo laag mogelijke meerkosten.

Documenten

Tags: Zwemwaterwet parameters waterkwaliteit Whvbz Bhvbz Besluit Activiteiten Leefomgeving BAL Omgevingswet Chloor