Super Yacht Guide: update Nederlandse superjachtbouw 2018/2019


Laatste update: 21/01/2020

De maritieme industrie, waar de superjachtbouw en de toeleverende industrie deel van uitmaakt, staat voor belangrijke uitdagingen. In een instabiele wereld is het van groot belang onze toppositie vast te houden en te versterken.

De uitdagingen liggen meer en meer op maatschappelijk vlak. Zo is het in een overspannen arbeidsmarkt, waar de vraag naar vakmensen in alle sectoren van de economie toeneemt, van groot belang onze sector goed uit te lichten. We hebben het voordeel van een zeer aantrekkelijk en tot de verbeelding sprekend product. Vanuit het col- lectief moeten we hierop inzetten en mensen enthousiast maken e?n houden. Daar liggen kansen. Duurzaam ondernemen is een ander belangrijk issue. Niet alleen vanuit milieuoverwegingen maar ook bij de werving van personeel. Dit onderwerp leent zich nadrukkelijk o?o?k voor een collectieve aanpak en kan bijdragen aan het succes van onze industrie. Samenwerken is een must om uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. HISWA (tegenwoordig HISWA-RECRON) kan als platform voor de industrie daar een goede en ondersteunde rol in spelen. Zo stelden we samen met vertegenwoordigers uit het superjachtcluster een meerjarig werkprogramma op.

Deze update van de Super Yacht Guide laat zien welke onderwer- pen in uw belang bij HISWA op de agenda staan.

Documenten

Tags: superjachtbouw