Baggersubsidie peilbesluit IJsselmeergebied


Laatste update: 14/01/2020

Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de zoetwatervoorraad in het IJsselmeergebied op peil te houden. In plaats van een vast zomerpeil komt er een peil met een bandbreedte van 20 cm waarbinnen het peil mag fluctueren. 

Rijkswaterstaat geeft hiermee uitvoering aan de Deltabeslissing IJsselmeergebied. Naar verwachting zal het peilbesluit in 2022 worden ingevoerd. HISWA (inmiddels HISWA-RECRON) heeft middels een enquête onder jachthavens en (mega)...

Log in om verder te lezen of de bestanden te downloaden

Deze content is alleen beschikbaar voor HISWA-RECRON leden. Ben je nog geen lid? Bekijk alle voordelen van een HISWA-RECRON lidmaatschap of meld je direct aan!

Voormalige HISWA-leden kunnen inloggen via Mijn Hiswa.

Inloggen Recron leden Inloggen voormalige HISWA-leden

Tags: