RI&E - Recreatie


Laatste update: 02/11/2021

De RI&E geeft een overzicht en beoordeling van de risico’s in het werk. Het is zinvol om bedrijfsrisico’s te inventariseren, omdat het leidt tot acties die (verborgen) knelpunten oplossen. Voor onze branche is een speciale RI&E gemaakt, helemaal toegesneden op de recreatiesector en vastgelegd in de cao Recreatie.

 

 

 

 

Documenten

Tags: RIE veiligheid