Gedragscode en Toolkit elektriciteits- en gasnetten respectievelijk levering van elektriciteit en gas


Laatste update: 12/08/2021

De praktijk van het beheer van elektriciteits- en gasnetten op recreatiebedrijven in Nederland wijkt af van de toepasselijke Europese en nationale regels daaromtrent en ook de (door)levering van elektriciteit en gas door recreatieondernemers aan hun gasten wijkt af van deze regelgeving.

Om een en ander in goede banen te leiden heeft HISWA-RECRON in overleg met betrokken instanties en partijen een gedragscode en Toolkit ontwikkeld, die vanaf ultimo 2012 beschikbaar is voor recreatieondernemers die met deze praktijk van doen hebben. Kort gezegd gaat het om recreatieondernemers die te maken hebben met aansluitingen op hun netten van zelfstandige WOZ-objecten. Een voorbeeld daarvan is een recreatiebungalow in eigendom van een particuliere eigenaar op eigen grond van die eigenaar, maar bijvoorbeeld ook een chalet of stacaravan geplaatst op ondergrond van de recreatieondernemer, maar dan alleen als er voor dat chalet of die stacaravan een opstalrecht is gevestigd. Chalets en stacaravans op gehuurde grond zonder opstalrecht vallen dus buiten de scope van de gedragscode en de toolkit: de huidige praktijk kan dan in stand blijven. "Met betrekking tot gas gaat het alleen om de levering van aardgas of soortgelijk (bv biogas) Uitdrukkelijk is vermeld dat de levering van propaangas niet onder de regeling valt omdat propaan niet onder de Gaswet valt
Voor recreatieondernemers is de Gedragscode en een Toolkit beschikbaar.

De gedragcode en de Toolkit geven onder andere antwoord op de volgende zaken:

  1. Voor welke situaties is de code en de toolkit van toepassing? Wanneer heb ik er mee  te maken?
  2. Waar moet ik me aan houden, met welke regels heb ik te maken?
  3. Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten waarmee ik in de richting van mijn gasten te maken heb
  4. Nu gasten in beginsel zelf ook hun energie kunnen inkopen, hoe werkt dat dan precies?
  5. Welke tarieven kan ik wel of niet doorberekenen voor het beheren van het net en voor het leveren van energie?
  6. Welke andere afspraken kan ik maken met mijn gasten voor het net en hun aansluiting daarop en over de levering van energie?
  7. Wat moet er gebeuren als ik een geschil heb met een gast over de aansluiting of de levering?

Inhoud Toolkit 
Naast handleidingen en toelichtingen, bevat de Toolkit tal van modellen die voor de eigen praktijk bruikbaar zijn. Te denken valt aan algemene voorwaarden voor aansluiting op het energienet en levering van energie, aan modellen van contracten voor aansluiting en levering, aan te hanteren tarieven en tariefsopbouw, modellen van facturering.

Kosten
De gedragscode en de Toolkit is te koop tegen betaling van € 100,-- (ledentarief). Voor dit bedrag krijgt u op USB-stick de volledige tekst in pdf-format en de teksten tevens opgedeeld in deelonderwerpen in Word-format. Hiermee kunt u zelf in uw eigen praktijk aan de slag om de relatie met uw gasten verder in te regelen. Niet-leden betalen voor het pakket € 300,--.

 

Documenten

Tags: toolkit Gedragscode en Toolkit elektriciteits- en gasnetten respectievelijk levering van elektriciteit en gas gedragscode elektriciteitsnet gasnet