Geboorteverlof voor partners


Laatste update: 24/06/2020

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen wanneer hun vriendin of vrouw een kind heeft gekregen. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof of partnerverlof genoemd.
 

Doorbetalen loon

  • UWV betaalt de uitkering aan uw werknemer, of aan u als u hiervoor kiest in de aanvraag.
  • UWV betaalt aan u de uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon.
  • U kunt zelf bepalen of u de uitkering aanvult tot het normale loon.

Verlof opnemen

  • De werknemer moet de verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.
  • Voorwaarde is dat uw medewerker eerst de standaard week geboortverlof opneemt.
  • Uw medewerker kan bijvoorbeeld 1 week (5 werkdagen) verlof opnemen, maar deze 5 werkdagen ook over 5 weken uitspreiden.
  • Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.


Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt.

 

Toelichting:

Ongeacht wat u persoonlijk vindt van deze uitbreiding, heeft de overheid besloten om het geboorteverlof op te hogen om voortaan de partner en het kind meer gelegenheid te geven zich aan elkaar te hechten. De basis van het hechtingsproces vindt vooral plaats in de eerste weken na de geboorte. Vroeger werd dit niet zo belangrijk gevonden voor de partner. De moeder had immers vooral een verzorgende rol. De partner zorgde vooral voor het inkomen.  
Deze traditionele taakverdeling verandert. De moeder en de partner hebben vaak een meer gelijkwaardige taakverdeling in de opvoeding van hun kind(eren). Het hechtingsproces is daarom belangrijk voor de moeder én de partner. 
In vergelijking met andere landen in Europa loopt Nederland niet voorop in het ruimhartig toekennen van geboorteverlof. Ook niet na deze uitbreiding.
Het is de bedoeling, dat de partner het geboorteverlof gebruikt waarvoor het is bedoeld en niet voor andere zaken, zoals bijklussen!  

 


Tags: Arbeidsrecht geboorteverlof voor partners