App Cao Recreatie


Gepubliceerd: 03/12/2019

De Cao Recreatie is ook als app te raadplegen.

Deze app is zowel te installeren voor iOS als Android uit de eigen app stores.

Ook is er een webversie beschikbaar: https://recreatie.cao.app/

De app geeft de cao tekst weer, kent tools (schoolvakanties, nuttige links naar overheid, arbo, pensioen en opleidingen), een rubriek “denk mee” met vragen, een kalender en een nieuwspagina.

De app is ontwikkeld en gefinancierd door KIKK/SFR, het sociaal fonds van de verblijfsrecreatie.

 

Klik hier voor meer informatie over de cao Recreatie

 

Externe links

Tags: app cao recreatie