Betere scheiding beroeps- en pleziervaart Friesland


Gepubliceerd: 01/10/2019

HISWA-RECRON heeft in nauwe samenwerking met enkele watersportondernemers in Terherne, Eernewoude en de Veenhoop een manifest ingebracht bij de Provincie Friesland waarin wordt gepleit voor een betere scheiding tussen beroeps- en pleziervaart omdat dit op dit moment leidt tot nautisch onveilige situaties.

Onveilige vaarwegen

Met de toenemende schaalvergroting van de beroepsvaart en een te ruimhartig ontheffingenbeleid van de Provincie Friesland komt de pleziervaart in belangrijke watersportkernen onder druk te staan. Meer specifiek gaat het...

Log in om verder te lezen of de bestanden te downloaden

Deze content is alleen beschikbaar voor HISWA RECRON leden. Bent u nog geen lid? Bekijk alle voordelen van een HISWA RECRON lidmaatschap of meld u direct aan!

Inloggen   

Tags: