Evides - bezwaar drinkwatertarieven


Gepubliceerd: 05/12/2019

Zoals u bekend is gaat uw waterleidingbedrijf Evides bij de berekening van het vastrecht op de levering door Evides van het drinkwater sedert 2016 uit van het aantal verbruiksadressen op uw bedrijf, achter uw centrale watermeter. Voor het bepalen van het aantal verbruiksadressen is het uitgangspunt van Evides het aantal objecten op uw bedrijf dat is geregistreerd in de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Voor veel recreatiebedrijven is de rekening van Evides voor de levering van drinkwater sindsdien fors gestegen.

Samen met enkele getroffen recreatiebedrijven voert RECRON al langere tijd procedures over deze problematiek. De procedure tegen een tweetal gemeenten in verband met het opnemen van stacaravans in de BAG is door RECRON c.s. indertijd gewonnen, waardoor de kostenstijging voor het vastrecht op water voor veel bedrijven kon worden voorkomen.

Ook de juridische procedure tegen Evides werd in eerste aanleg gewonnen. De rechtbank Rotterdam stelde op 28 januari 2018 RECRON c.s. in het gelijk. Die uitspraak heeft echter nog geen rechtsgevolg gehad, omdat Evides tegen de uitspraak in Hoger beroep is gegaan bij het Hof in Den Haag. Het Hof in Den Haag heeft de uitspraak in deze kwestie reeds enkele keren uitgesteld. Naar wij hopen zal dan uiteindelijk begin 2020 uitspraak worden gedaan. Of de zaak daarmee is afgedaan, moet worden afgewacht; er is nog cassatie mogelijk bij de Hoge Raad.

Betaling onder uitdrukkelijk protest/voorbeeldbrief

Omdat ook begin 2020 nog niet duidelijk is hoe de zaak zal aflopen en omdat een definitief oordeel er wellicht pas veel later zal  zijn (na een uitspraak van de Hoge Raad), adviseren wij u om (ook) in 2020 de facturen van Evides onder uitdrukkelijk voorafgaand protest te betalen. Niet-betalen van de factu(u)r(en) bevelen wij niet aan, vanwege het mogelijke risico van afsluiting door Evides.

Hierachter vindt u een voorbeeldbrief. Deze  kunt u gebruiken  indien u het voorschot onder protest wilt betalen. Let u bij het opmaken van de brief op de vetgedrukte aanwijzingen. De aanwijzingen zelf moet u wel verwijderen uit de definitieve brief. U zult verder uw eigen gegevens nog moeten toevoegen of invullen.

Wij adviseren u om eerste voorschotfactuur in 2020 pas enige dagen na verzending van de protestbrief te betalen.

 

Documenten

Tags: evides