Extra subsidie voor bedrijven met leerling-medewerkers


Gepubliceerd: 16/12/2020

Voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022 heeft de minister van onderwijs voor ieder jaar € 10,6 miljoen uitgetrokken voor verhoging van de Subsidieregeling praktijkleren. Dit geld is bedoeld om werkgevers in sectoren die zwaar zijn getroffen door de coronamaatregelen te stimuleren bbl-plekken aan te blijven bieden (4 dagen werken in bedrijf en 1 dag per week naar school).  

 Werkgevers in de watersport(industrie) kunnen gebruik maken van deze hogere subsidie vanwege de volgende redenen:
- De arbeidsmarktperspectieven voor mbo'ers zijn goed;
- De sector is conjunctuurgevoelig;
- De sector wordt voornamelijk privaat gefinancierd;

Werkgevers in de watersport(industrie) ontvangen dus extra subsidie voor het aanbieden van bbl-leerplekken bovenop het bedrag aan subsidie, waar van zij op grond van de huidige regeling praktijkleren al aanspraak kunnen maken. 
Voor de bepaling van de leerbedrijven die in aanmerking zullen komen voor deze extra subsidie hanteert de minister de codes van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Leerbedrijven waarvan de hoofdactiviteit een SBI-code heeft die voorkomt in onderstaand  overzicht, kunnen in aanmerking komen voor de extra subsidie praktijkleren.

Tip: Zoek eerst je SBI code op. Kijk dan of je code in de lijst staat.

Overzicht SBI codes: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-48267.html


Tags: subsidie