RI&E Watersportindustrie


Gepubliceerd: 23/09/2019

Alle bedrijven moeten volgens de ARBO wet beschikken over een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), inclusief een plan van aanpak. Dit geldt ook als u geen personeel in dienst heeft, maar bijvoorbeeld ligplaatshouders ontvangt.

Een RI&E betreft het inventariseren en evalueren van risico’s op het gebied van arbeidsomstandigheden. Voor de watersportindustrie is een speciale RI&E beschikbaar. Daarin opgenomen zijn: een standaard vragenlijst, een bijbehorende handleiding en een standaardmodel voor het opstellen van een plan van aanpak. 

In het plan van aanpak kunt acties noteren die nodig zijn om de risico’s te beperken. Een ingevuld en actueel plan van aanpak voorkomt onder andere dat je aansprakelijk gesteld kunt worden voor bedrijfsongevallen.

De nieuwe RI&E is in 2017 opgesteld door Perspectief (HISWA Supplier) en HISWA Vereniging (inmiddels HISWA-RECRON). Deze is gebaseerd op eerdere versies, maar de risico’s zijn verder uitgesplitst naar bedrijfsactiviteiten. Daardoor sluit de RI&E beter aan bij uw bedrijf. Het uiteindelijke Plan van Aanpak is door jou te printen.

De RI&E is uitsluitend digitaal verkrijgbaar. Meld je aan op www.veiligophetwater.eu en ontvang een inlogcode op basis van jouw lidmaatschapsnummer.

Respectief biedt je optioneel een extra (betaald) abonnement voor een opvolgsysteem op de RI&E.

De RI&E is gratis voor HISWA-RECRON leden.


Tags: RI&E ARBO Risico Inventarisatie en Evaluatie RIE