Subsidie ISDE 2021 energiebesparende maatregelen


Gepubliceerd: 13/01/2021

Nieuwe subsidie voor energiebesparende maatregelen of duurzame opwekkingsmethoden  (ISDE 2021)

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft informatie verstrekt over de voorwaarden voor ISDE subsidie in 2021. Deze subsidie zal voor ondernemers uitgebreid worden met nieuwe energiebesparende of -opwekkende methoden, namelijk zonnepanelen en kleine windmolens.

Zo kunnen scholen, zorginstellingen en mkb’ers vanaf 2021 zonnepanelen of kleine windmolens laten subsidiëren via de ISDE subsidie. Hoewel de afkorting hetzelfde blijft, is de naam wel iets veranderd. Deze luidt vanaf 2021: ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’.

De ISDE subsidie in 2021 wordt opengesteld van 4 januari tot en met 31 december 2021. Binnen die periode kunnen aanvragen ingediend worden totdat het subsidieplafond bereikt is. De algemene ISDE subsidie bedraagt 124 miljoen, en omvat onder andere de warmtepomp, zonneboiler en enkele maatregelen voor consumenten.

Wil je in 2021 gebruikmaken van de ISDE subsidie? Dan moet jouw zonnepaneleninstallatie tenminste 15 kilowattpiek en maximaal 100 kilowattpiek opleveren. Ook mag de installatie alleen op een kleinverbruik aansluiting aangesloten zijn, dus met 3 x 80 Ampere. Per kilowattpiek kun je 125 euro subsidie ontvangen.

Je subsidieaanvraag wordt alleen goedgekeurd wanneer het totale netto-elektriciteitsverbruik meer dan 50.000 kWh bedraagt. Volgens minister Wiebes is dit om overstimulering tegen te gaan, omdat zonnepanelen bij een nettoverbruik van minder dan 50.000 kWh geen extra stimulering nodig hebben.


Tags: ISDE 2021 energiebesparende maatregelen subsidie duurzame opwekkingsmethoden