Symposium on Yacht Design and Yacht Construction


Gepubliceerd: 10/09/2019

Het tweejaarlijks internationaal wetenschappelijk symposium over jacht ontwerp – en constructie. Door het bijwonen van dit symposium wordt je weer helemaal bijgepraat over de nieuwste wetenschappelijk inzichten op dit gebied.

Het doel van het Symposium is naast het overbrengen van kennis ook om studenten kennis te laten maken met de jachtbouwindustrie. Bedrijven zijn altijd op zoek naar jonge, goed opgeleide en veelbelovende talenten die enthousiast zijn voor de jachtbouw. Het Symposium zorgt ook voor het versterken van de kennisbasis die nodig is om Nederland als jachtbouwland in de internationale voorhoede te houden.

Samen met ons comité, bemand door werven, ontwerpers en kennisinstituten denken we na over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van jachtontwerp- en bouw. We willen een wetenschappelijk symposium zijn. Het gaat dus vooral om nieuwe kennisontwikkeling en de verspreiding daarvan. Sinds het eerste Symposium in 1969 is er natuurlijk wel veel veranderd. De crisis van de jaren ’80 en de recente meltdown van de financiële wereld dwong universiteiten te bezuinigen op onderzoeksbudget. Onderzoek voor het onderzoek’ is daarom bijna niet meer mogelijk, voor elk onderzoek moet een opdracht liggen. Ondanks dat wordt er nog steeds aan jachten gerekend, zowel door de TUD maar ook door een bekend research instituut als MARIN. Het feit dat we al 50 jaar lang dit Symposium organiseren laat wel zien dat er behoefte aan is.

Externe links
  • www.hiswasymposium.com

Tags: jachtontwerp innovatie constructie yacht design construction innovation yachtbuilding jachtbouw