Toeristenbelasting in de watersportsector


Laatste update: 21/01/2020

Toeristenbelasting verhoogt de belastingdruk voor ondernemers en toeristen. HISWA-RECRON is geen voorstander van deze gemeentelijke belasting en wil eveneens geen verhoging.

De jaarlijkse verhogingen en bepaalde gemeenten extreem hoge toeristenbelasting zijn een probleem voor toeristen en ondernemers. Toeristen zijn een steeds groter gedeelte van hun vakantiebestedingen kwijt. Ondernemers hebben te maken met een ongelijk speelveld ten opzichte van andere gemeenten. Bijkomende irritatie is dat ondernemers en toeristen doorgaans geen invloed hebben op de besteding van de inkomsten.

Extra pijnlijk
Voor de watersportsector zijn de lokale stijgingen extra pijnlijk, omdat gemeenten het aanbieden van ligplaatsen zien als het bieden van toeristisch verblijf, net als een camping en hotel. En dat terwijl het Rijk een jachthaven ziet als een parkeer- en stallingplaats voor boten waardoor er het hoge BTW-tarief geldt. Daarmee is de directe belasting op ligplaatsen rond de 30% en dat is ruim 10% meer dan bij andere verblijfsvormen.

Afschaffen
Als de toeristenbelasting dan toch wordt gehandhaafd, dan is het belangrijk om goed werkbare afspraken te maken. Dat houdt in: gelijkmatige en zeer beperkte jaarlijkse aanpassing, een goede besteding van de belasting en een gelijke berekening. HISWA-RECRON spant zich in om, waar mogelijk met andere brancheverenigingen, lokaal de toeristenbelasting af te schaffen, dan wel hanteerbaar te houden.

Het aantal gemeenten dat toeristenbelasting heft, groeit al jaren gestaag. Momenteel heft 83% van de gemeenten toeristenbelasting; in 2006 was dat slechts 71%.

Verhoogt uw gemeente de toeristenbelasting? Neem dan contact op met uw regiomanager. Wellicht kan HISWA- RECRON op gemeentelijk niveau helpen de verhoging te beperken, te vertragen of tegen te gaan.

Resultaat of gewenst resultaat

Het voorkomen van stijgingen danwel het nieuw invoeren van toeristenbelasting, zodat ondernemers en toeristen niet opgezadeld worden met hoge kosten.

Interne links
Documenten

Tags: toeristenbelasting forensenbelasting afschaffen