Watersport Conjunctuur Enquête


Gepubliceerd: 17/09/2019

Ondernemers hebben behoefte aan cijfers over de watersportsector. Het CBS of andere overheidsinstanties brengen geen of onbetrouwbare cijfers uit over de watersportindustrie. Sinds 2008 wordt het verloop van omzetten en winsten bij leden opgevraagd en via een index gerapporteerd.

Om cijfers te verkrijgen wordt elk kwartaal een enquête gehouden onder HISWA-leden om conjunctuurgegevens als winstverwachting, omzet, personeels- en prijsbeleid in kaart te brengen. Van elke conjunctuurenquête wordt een rapport...

Log in om verder te lezen of de bestanden te downloaden

Deze content is alleen beschikbaar voor HISWA RECRON leden. Bent u nog geen lid? Bekijk alle voordelen van een HISWA RECRON lidmaatschap of meld u direct aan!

Inloggen   

Tags: cijfers data economie conjunctuur watersport ontwikkeling