Wijziging Bedieningstijden Haringvlietbrug


Gepubliceerd: 10/09/2019

Naar aanleiding van Kamervragen over files op de snelweg krijgt de minister opdracht om onderzoek te doen naar de oorzaak daarvan. De relatie tussen brugopeningen van de Haringvlietbrug en de files op de weg wordt betwist door HISWA (tegenwoordig HISWA-RECRON). Rijkswaterstaat heeft aan het begin van het vaarseizoen het voornemen het regime op zeer nadelige wijze voor de watersport, aan wijzigen.

De Haringvlietbrug is al jaren een zorgenkind. Verouderd en daarmee kwetsbaar. De laatste jaren zijn er geregeld incidenten geweest waardoor er geen bediening was of een beperkte bediening. Watersportbedrijven in de regio zijn afhankelijk van een frequente bediening van de brug. Met name de hoeveel tijd tussen de laatste opening op de middag en de eerst volgende bediening op de avond is van belang. Vanwege filevorming op de weg, heeft Rijkswaterstaat het voornemen om minder bedienen. Basis voor dit besluit zijn de resultaten van een quickscan. HISWA schrijft mede namens Watersportverbond, de Nederlandse Toerzeilers en de Beroepschartervaart (BBZ) de minister aan om te voorkomen dat het bedieningsregime nadelig wordt aangepast. Zij voert onder andere aan dat wijzigingen in het bedieningsregime hebben grote gevolgen voor de sector. Water gerelateerd bedrijfsleven rondom de brug zal bij een (verdere) beperking in het regime bedrijfseconomische schade lijden. De aantrekkelijkheid van het vaargebied wordt namelijk wezenlijk en drastisch aangetast vanwege een verminderde bereikbaarheid. Ook watersportbedrijven in aanpalende regio’s zullen met schade geconfronteerd gaan worden. Doordat het toeristisch recreatief product in de Deltawateren wordt aangetast, zal er ook doorwerking zijn naar andere sectoren.

Resultaat of gewenst resultaat

Huidige bedieningstijden handhaven of uitbreiden.


Tags: