TOP leveranciers en Busines...

TOP leveranciers en Businessclub

Binnen HISWA-RECRON kennen we verschillende partners en leveranciers:

 • RECRON TOP Leveranciers/Adviseurs (leisure en recreatie)
 • RECRON Kennispartners (leisure en recreatie)
 • HISWA Businessclub (watersport en jachtbouw)

TOP leverancier/adviseur

TOP Leveranciers en Adviseurs zijn door RECRON erkende leveranciers en/of adviseurs van producten en diensten direct gerelateerd zijn aan de leisure en recreatiesector. Ze leveren producten en diensten waar leisure en recreatiebedrijven hun voordeel mee kunnen doen. TOP Leveranciers en-of TOP Adviseurs hebben het recht om gebruik te maken van de RECRON Communicatiemiddelen om zo in contact te komen met de leisure- en recreatieondernemer. Momenteel kunt u gebruik maken van circa 85 Leveranciers/adviseurs

 • Wat zijn de voordelen voor de leverancier/adviseur?
  • Rechtstreeks contact met de leisure- en recreatie doelgroep; netwerken tijdens bijeenkomsten.
  • Onderscheiding  van andere bedrijven middels het RECRON TOP-predicaat.
  • Het TOP-predicaat draagt bij aan naamsbekendheid en een goed imago.
  • De vertrouwensrelatie tussen leverancier/adviseur en de ondernemer wordt gestimuleerd als gevolg van het predicaat.
  • De vertrouwenspositie wordt vergroot doordat RECRON in geval van leveringsproblemen van predicaathouders met haar leden als intermediair zal optreden.
  • De erkenning van predicaathouders werkt drempelverlagend in vergelijking met die van branchegenoten zonder predicaat.
 • Welke eisen worden gesteld aan het predicaat TOP?
  • Een kwalitatief goed product/dienst leveren voor de leisure- en recreatiesector tegen een scherpe prijsstelling.
  • Beschikken over voldoende ervaring en kennis van zaken in de leisure- en recreatiesector.
  • 10-15 bedrijven in de recreatiesector als referentie kunnen aanleveren.
  • Dienstverlenend ingesteld zijn (benadering, serviceverlening, garantiebepalingen, nazorg).
  • Duidelijke verkoop- en leveringsvoorwaarden hanteren.
  • Meerwaarde hebben, door méér te doen dan alleen een product te verkopen.
  • Te goeder naam en faam bekend zijn.
  • Jaarlijks verplicht te worden beoordeeld door RECRON
 • Wat kost het TOP Leverancier-/Adviseurschap?
  • a) Groot bedrijf (>5 (fte)medewerkers) € 1.827,- excl. BTW *).
  • b) Middelgroot bedrijf (1-5 (fte)medewerkers) € 1.421, - excl. BTW (zonder advertentieverplichting).
  • c) Klein bedrijf (1 (fte)medewerker/ZZP-er) € 964,- excl. BTW (zonder advertentieverplichting).

  *) Alleen de grote bedrijven (a) houden de verplichte advertentieplaatsing in het vakblad Recreactie  € 454,- (excl. BTW) per jaar).

 • Wie zijn TOP Leverancier/Adviseurs?

  Raadpleeg deze pagina voor een overzicht van TOP Leverancier/Adviseurs.

 • TOP Leveranciers/Adviseur worden?

  Gebruik het aanmeldformulier om TOP Leveranciers/Adviseur te worden.

 • Meer informatie nodig?

  Neem contact op met Jeffrey Belt via belt@recron.nl

RECRON Kennispartners

RECRON deelt actief inhoudelijke kennis met haar leden. Deze actieve kennisdeling gebeurt tijdens regionale en landelijke bijeenkomsten, in haar vakblad Recreactie, via nieuwsbrieven, op de website(s) en in de kennisbank. Kennis die van belang is voor verbetering of optimalisering van het ondernemerschap van de leisure en recreatieleden. Voor deze actieve verdiepingsslag werkt RECRON samen met een selecte groep van 14 kennispartners.

 • Wat zijn de voordelen voor de RECRON Kennispartners?
  • behoren tot een exclusieve groep van TOP Adviseurs en TOP Leveranciers;
  • werken actief samen met dé branchevereniging voor recreatieondernemers;
  • worden betrokken bij projecten en/of werkgroepen die betrekking hebben op onderwerpen waarbij de Kennispartner deskundig is;
  • genieten naamsbekendheid bij de RECRON-leden, gemeenten, overheden, scholen, vakpers, andere brancheorganisaties, samenwerkingsverbanden en andere stakeholders;
  • helpen mee om het recreatienetwerk te versterken qua deskundigheid;
  • werken mee aan het verbeteren en optimaliseren van het ondernemerschap van RECRON-leden;
  • helpen mee om de recreatiesector nog beter op de kaart te zetten;
  • werken mee om het imago van de branche te verbeteren.
 • Welke eisen worden gesteld aan het RECRON Kennispartnerschap?
  • leveren kennis en deskundigheid op hun vakgebied;
  • nemen actief deel aan ledenbijeenkomsten (regionaal en landelijk);
  • houden presentaties tijdens ledenbijeenkomsten (regionaal en landelijk);
  • leveren actief actuele en relevante vakinformatie aan ten behoeve van het vakblad Recreactie, nieuwsbrieven, website, kennisbank; 
  • geven gevraagd/ongevraagd advies en informatie aan RECRON. 
 • Wat krijgen de RECRON Kennispartners er voor terug?
  • gebruiken het speciale RECRON Kennispartner-logo voor promotionele doeleinden;
  • de naam (en/of logo) van de RECRON Kennispartner wordt opgenomen in de volgende RECRON communicatiemiddelen
   • RECRON Gids
   • Vakblad Recreactie
   • Website recron.nl 
   • Besloten website mijnrecron.nl
   • Nieuwsbrief RECRON Intern
   • Starterspakket voor nieuwe leden
  • redactionele ruimte in het vakblad Recreactie (Hoofdredactie bepaalt de onderwerpen);
  • in overleg met RECRON, vakinformatie en vaknota's uitbrengen onder de RECRON-vlag
  • vakinformatie exclusief via de media van RECRON publiceren
  • beschikken 1/2 pagina redactionele (niet commerciële) ruimte in de RECRON Gids
  • verzorgen, in overleg met RECRON, kennissessies op hun vakgebied/deskundigheid;
  • krijgen een year-round button op recron.nl/mijnrecron.nl met verwijzing naar eigen site
  • krijgen het recht om adresbestanden van RECRON-leden te gebruiken volgens de spelregels (o.a. niet spammen)
  • gratis abonnement op het vakblad Recreactie
  • mogen jaarlijks een advertentie plaatsen in het vakblad Recreactie t.w.v. € 500. 
 • Wat kost het RECRON Kennispartnerschap?
  • Het RECRON Kennispartnerschap bedraagt € 6.000,-- per jaar;
  • Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met het indexcijfer van de Consumentenhuishoudens (CPI);
  • RECRON stuurt begin van het jaar een factuur voor deze bijdrage;
  • De RECRON Kennispartners worden geballoteerd door het RECRON Bestuur;
  • De overeenkomst RECRON Kennispartner wordt aangegaan voor drie jaar en wordt jaarlijks geëvalueerd.
  • Gedurende de looptijd van de samenwerking wordt een klanttevredenheidsonderzoek onder de leden uitgezet ter beoordeling.
 • Wie zijn de RECRON-kennispartners?

  Raadpleeg deze pagina voor een overzicht van de RECRON-kennispartners.

 • Meer informatie nodig?

  Neem contact op met Martin Maassen via maassen@recron.nl

HISWA Business Club

In de HISWA Business Club vinden bedrijven elkaar. Alleen specialisten in de watersport mogen toetreden tot de exclusieve HISWA Business Club. Aantoonbare kennis en ervaring en het bieden van toegevoegde waarde zijn vereisten. HISWA-leden profiteren van aantrekkelijke voordelen zoals acties en kortingen van deze bedrijven.

De HISWA Business Club (HBC) is een selecte groep bedrijven die toeleveren aan of actief zijn in de watersportbranche. Deze professionals hebben de juiste kennis en ervaring op een bepaald vakgebied in huis. Ze leveren producten en diensten waar watersportbedrijven hun voordeel mee kunnen doen. De HBC heeft momenteel circa veertig deelnemers.

Verschillende partnerships mogelijk
Er zijn verschillende mogelijkheden om een partnership met HISWA aan te gaan. Business-to-business en/of business-to-consumer. Bedrijven gericht op de Nederlandse markt kunnen Partner in Business (exclusiviteit) of Supplier (beperkte exclusiviteit) worden. Internationaal gerichte bedrijven kunnen Partner in Yachtbuilding worden. Voor de HISWA te water gelden specifieke partnerships.

 • HISWA Partner in Business
  Bedrijven die zich richten op de Nederlandse markt kunnen HISWA Partner in Business worden.
  In dit partnership geldt exclusiviteit; er kan slechts één bedrijf met een bepaalde expertise partner worden.
   
  Wie zijn HISWA-Partner in Business?
  De volgende bedrijven zijn momenteel HISWA Partner in Business. Ze bieden HISWA-leden aantrekkelijke producten en/of expertise.
  • Van Emstede & Partners, nautisch advocaat
  • Kuiper Verzekeringen, verzekeringen voor watersportbedrijven
  • Aon, verzekeringen voor watersportbedrijven
  • Seijsener Rekreatietechniek, voor technische infrastructuur in jachthavens
   
  Meer informatie
  Jeroen van den Heuvel  
  T 020 705 14 00
   
 • HISWA supplier

  In dit partnership geldt beperkte exclusiviteit; er kunnen maximaal drie bedrijven met dezelfde expertise Supplier worden. De HISWA-suppliers bieden HISWA-leden aantrekkelijke producten en/of expertise.

  Meer informatie
  Jeroen van den Heuvel  
  T 020 705 14 00
  E j.van.den.heuvel@hiswa.nl

 • HISWA Partner in Yachtbuilding

  Bedrijven die zich richten op de internationale markt kunnen HISWA Partner in Yachtbuilding worden. Deze Internationaal gerichte bedrijven kunnen producten en diensten leveren aan leden van HISWA Holland Yachting Group kunnen Partner in Yachtbuilding worden.

  Meer informatie
  Jeroen Sirag
  T 06 10 32 32 68
  E j.sirag@hiswa.nl

Direct aanmelden als TOP leverancier

TOP Leveranciers en Adviseurs zijn door RECRON erkende leveranciers en/of adviseurs van producten en diensten die direct gerelateerd zijn aan de leisure en recreatiesector.