ARBO: RI&E en digitale arbocatalogus


Gepubliceerd: 23/09/2019

Het Sociaal Fonds voor de (verblijfs)recreatie, KIKK/SFR, heeft een digitale RI&E - Risico Inventarisatie en  Evaluatie -  en arbocatalogus ontwikkeld.

De RI&E geeft een overzicht en beoordeling van de risico’s in het werk. Risico’s in het bedrijf moet je niet uit de weg gaan. Het is zinvol om bedrijfsrisico’s te inventariseren, omdat het leidt tot acties die (verborgen) knelpunten oplossen. Voor de verblijfsrecreatie is een speciale RI&E gemaakt, helemaal toegesneden op de recreatiesector.

Bedrijven met maximaal 25 werknemers die dit instrument gebruiken komen in aanmerking voor toetsingsvrijstelling door de inspectie SZW.

De Arbocatalogus voor de recreatiebranche laat zien wat je kunt doen om op een gezonde en verantwoorde manier te werken. De Arbocatalogus is opgebouwd aan de hand van vijf hoofdthema’s, namelijk: Agressie en geweld, Beeldschermwerk, Geluid, Klimaat en Lichamelijke belasting en biedt praktische maatregelen om knelpunten op het gebied van deze thema’s aan te pakken. De Arbocatalogus is ondergebracht in een externe portal.

KIKK Recreatie  - T (0183) 645 035


Tags: arbo veiligheid RI&E Risico inventarisatie Risico evalutie