Dit is waar HISWA-RECRON voor staat

Het belang van watersport en vrije tijd Standpunten
Het belang van watersport en vrije tijd

Standpunten

Als ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie behartigen wij de belangen van watersport- en recreatieondernemers in Nederland. We zoeken daarin samenwerking met relevante overheden en organisaties. Onze lobby en belangenbehartiging is gericht op het creëren en behouden van een optimaal ondernemersklimaat voor de aangesloten leden. De vele standpunten die we hebben, zijn onderverdeeld in de thema's: leefomgeving, positionering, duurzaamheid, kwaliteit en wet- en regelgeving.

Veel leden verkopen niet alleen een dienst of product, maar verkopen ook de omgeving. Watersporters kopen boten om te varen in de natuur. Gasten van een camping komen ook vanwege de ligging en de omgeving. De afhankelijkheid van de omgeving is van groot belang en moet daarom niet alleen behouden blijven maar ook continu worden verbeterd. 

De overheid maakt veel wetten en regels. Zowel op (inter)nationaal als regionaal niveau. Daar waar dit de sector raakt, is HISWA-RECRON vaak betrokken. Vaak zijn algemene regels niet goed toepasbaar op de watersport- en recreatiesector, bijvoorbeeld vanwege het seizoenskarakter en het verblijf van derden op het terrein. Daar acteren we op met het ombuigen van wetsartikelen en het bieden van alternatieven. 

De discussie over klimaat, biodiversiteit en vervuiling is in volle gang. De klimaattop, de EU-natuurwetgeving en het aankomende Nederlandse Nationaal Milieu Plan zijn belangrijke thema’s die relevant zijn voor ondernemers in de watersport- en recreatiesector. 

Ondernemers die zijn aangesloten bij HISWA-RECRON zijn kwaliteitsbedrijven. Ze hanteren door de SER goedgekeurde algemene leveringsvoorwaarden met een geschillenregeling en een nakomingsgarantie. Daarmee zijn onze leden een HISWA en/of RECRON Erkend Bedrijf. Veel bedrijfsgroepen gaan nog verder met certificatie zoals buitensportbedrijven, zeilscholen, jachtmakelaars, jachtexperts en servicebedrijven. 

Ondernemers in onze sector zijn belangrijk voor de maatschappij. Niet alleen in economische zin maar ook sociaal-maatschappelijk. Landelijk maar vooral ook in de regio. Ze zijn relevant voor onze welvaart en ons welzijn. Bij de overheid, de pers, onze klanten en gasten én het grote publiek is het daarom belangrijk om herkenbaar en zichtbaar te zijn. Zo claimen we onze autoriteit. 

Lees meer