HISWA-RECRON Business Club

HISWA-RECRON Business Club

Binnen HISWA-RECRON kennen we verschillende partners en leveranciers:

 • HISWA-RECRON Partner in Business
 • HISWA-RECRON Kennispartners
 • HISWA-RECRON TOP Suppliers

HISWA-RECRON Partners in Business

Alfa Accountants en Adviseurs is de HISWA-RECRON Partner in Business; de specialist met een actuele kennis van recreatiezaken, ook als het gaat om complexe wet- en regelgeving.

Seijsener Rekreatietechniek is de HISWA-RECRON Partner in Business die alles weet over geavanceerde en duurzame technische voorzieningen.

Kuiper Verzekeringen is de HISWA-RECRON Partner in Business die gespecialiseerd is in alle schadeverzekeringen, levensverzekeringen, pensioenen, financiële planning én scheepsfinancieringen. 

Stratech is de HISWA-RECRON Partner in Business die al meer dan 30 jaar ervaring heeft in het ontzorgen van recreatiebedrijven. Dat doen ze door alle belangrijke processen op en rondom elk type recreatiebedrijf volledig te automatiseren met behulp van hun flexibele en gebruiksvriendelijke reserveringssystemen.

HISWA-RECRON Kennispartners

HISWA-RECRON deelt actief inhoudelijke kennis met haar leden. Deze actieve kennisdeling gebeurt tijdens regionale en landelijke bijeenkomsten, in haar vakbladen Recreactie en HISWA Magazine, via nieuwsbrieven, op de website(s) en in de kennisbank. Kennis die van belang is voor verbetering of optimalisering van het ondernemerschap van de leisure-, recreatie- en watersportleden.
Voor deze actieve verdiepingsslag werkt  HISWA-RECRON samen met een selecte groep van 14 kennispartners.

 • Wat zijn de voordelen voor de HISWA-RECRON Kennispartners?
  • behoren tot een exclusieve groep van TOP Suppliers;
  • werken actief samen met dé branchevereniging voor recreatieondernemers;
  • worden betrokken bij projecten en/of werkgroepen die betrekking hebben op onderwerpen waarbij de Kennispartner deskundig is;
  • genieten naamsbekendheid bij de HISWA-RECRON-leden, gemeenten, overheden, scholen, vakpers, andere brancheorganisaties, samenwerkingsverbanden en andere stakeholders;
  • helpen mee om het recreatienetwerk te versterken qua deskundigheid;
  • werken mee aan het verbeteren en optimaliseren van het ondernemerschap van HISWA-RECRON-leden;
  • helpen mee om de recreatiesector nog beter op de kaart te zetten;
  • werken mee om het imago van de branche te verbeteren.
 • Welke eisen worden gesteld aan het HISWA-RECRON Kennispartnerschap?
  • leveren kennis en deskundigheid op hun vakgebied;
  • nemen actief deel aan ledenbijeenkomsten (regionaal en landelijk);
  • houden presentaties tijdens ledenbijeenkomsten (regionaal en landelijk);
  • leveren actief actuele en relevante vakinformatie aan ten behoeve van de vakbladen Recreactie en HISWA Magazine, nieuwsbrieven, website, kennisbank; 
  • geven gevraagd/ongevraagd advies en informatie aan HISWA-RECRON. 
 • Wat krijgen de HISWA-RECRON Kennispartners er voor terug?
  • gebruiken het speciale HISWA-RECRON Kennispartner-logo voor promotionele doeleinden;
  • de naam (en/of logo) van de HISWA-RECRON Kennispartner wordt opgenomen in de volgende communicatiemiddelen
   • HISWA-RECRON Gids
   • Vakblad Recreactie
   • Website hiswarecron.nl 
   • Nieuwsbrief HISWA-RECRON 
   • Starterspakket voor nieuwe leden
  • in overleg met HISWA-RECRON, vakinformatie en vaknota's uitbrengen onder de HISWA-RECRON-vlag
  • vakinformatie exclusief via de media van HISWA-RECRON publiceren
  • beschikken 1/2 pagina redactionele (niet commerciële) ruimte in de HISWA-RECRON Gids
  • verzorgen, in overleg met HISWA-RECRON, kennissessies op hun vakgebied/deskundigheid;
  • gratis abonnement op het vakblad Recreactie
  • mogen jaarlijks een advertentie plaatsen in het vakblad Recreactie t.w.v. € 525. 
 • Wat kost het HISWA-RECRON Kennispartnerschap?
  • Het HISWA-RECRON Kennispartnerschap bedraagt € 6.825,00 ,-- per jaar (incl. advertentiebijdrage € 525,00);
  • Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met het indexcijfer van de Consumentenhuishoudens (CPI);
  • HISWA-RECRON stuurt begin van het jaar een factuur voor deze bijdrage;
  • De HISWA-RECRON Kennispartners worden geballoteerd door het HISWA-RECRON Bestuur;
  • De overeenkomst HISWA-RECRON Kennispartner wordt aangegaan voor drie jaar en wordt jaarlijks geëvalueerd.
  • Gedurende de looptijd van de samenwerking wordt een klanttevredenheidsonderzoek onder de leden uitgezet ter beoordeling.
 • Wie zijn de HISWA-RECRON Kennispartners?

  Raadpleeg deze pagina voor een overzicht van de HISWA-RECRON Kennispartners.

 • Meer informatie nodig?

  Neem contact op met Jeffrey Belt via j.belt@hiswarecron.nl

HISWA-RECRON TOP Suppliers

De HISWA-RECRON TOP suppliers zijn door HISWA-RECRON erkende leveranciers en/of adviseurs van producten en diensten direct gerelateerd zijn aan de leisure, recreatie en watersportsector. Ze leveren producten en diensten waar leisure-, recreatie- en watersportbedrijven hun voordeel mee kunnen doen. HISWA-RECRON suppliers hebben het recht om gebruik te maken van de HISWA-RECRON Communicatiemiddelen om zo in contact te komen met de leisure-, recreatie- en watersportondernemer.

Momenteel kunt u gebruik maken van circa 85 Leveranciers/adviseurs

 • Wat zijn de voordelen voor de leverancier/adviseur?
  • Rechtstreeks contact met de leisure- en recreatie doelgroep; netwerken tijdens bijeenkomsten.
  • Onderscheiding van andere bedrijven middels het HISWA-RECRON TOP Suppliers-predicaat.
  • Het TOP Suppliers-predicaat draagt bij aan naamsbekendheid en een goed imago.
  • De vertrouwensrelatie tussen leverancier/adviseur en de ondernemer wordt gestimuleerd als gevolg van het predicaat.
  • De vertrouwenspositie wordt vergroot doordat HISWA-RECRON in geval van leveringsproblemen van predicaathouders met haar leden als intermediair zal optreden.
  • De erkenning van predicaathouders werkt drempelverlagend in vergelijking met die van branchegenoten zonder predicaat.
 • Welke eisen worden gesteld aan het predicaat TOP Supplier?
  • Een kwalitatief goed product/dienst leveren voor de leisure-, recreatie- en watersportsector tegen een scherpe prijsstelling.
  • Beschikken over voldoende ervaring en kennis van zaken in de leisure-, recreatie- en watersportsector.
  • 10-15 bedrijven in de recreatie-/watersportsector als referentie kunnen aanleveren.
  • Dienstverlenend ingesteld zijn (benadering, serviceverlening, garantiebepalingen, nazorg).
  • Duidelijke verkoop- en leveringsvoorwaarden hanteren.
  • Meerwaarde hebben, door méér te doen dan alleen een product te verkopen.
  • Te goeder naam en faam bekend zijn.
  • Jaarlijks verplicht te worden beoordeeld door HISWA-RECRON
 • Wat kost het TOP Supplierschap?

  De tarieven 2023 zijn als volgt:

  TOP Supplier klein (1 (fte)medewerker/ZZP-er)

  zonder advertentiebijdrage

   

   €       1.042,00

  TOP Supplier middel (1-5 (fte)medewerkers) 

  zonder advertentiebijdrage

   

   €       1.537,00

  TOP Supplier Groot

   

   €       2.487,00

  met advertentiebijdrage

   

   €           476,00

   

 • Wie zijn HISWA-RECRON TOP Supplier?

  Raadpleeg deze pagina voor een overzicht van de HISWA-RECRON TOP Suppliers.

 • TOP Supplier worden?

  Gebruik het aanmeldformulier om HISWA-RECRON TOP Supplier te worden.

 • Meer informatie nodig?

  Neem contact op met Jeffrey Belt via j.belt@hiswarecron.nl

Direct aanmelden als HISWA-RECRON TOP Supplier

TOP Suppliers zijn door HISWA-RECRON erkende leveranciers en/of adviseurs van producten en diensten die direct gerelateerd zijn aan de leisure-, recreatie- en watersportsector.