Lobby en belangenbehartiging

Wat doen we in Den Haag?

  • Ons manifest voor de Tweede Kamer
  • Analyse van de partijprogramma's
  • In gesprek met kamerleden
  • De standpunten van HISWA-RECRON
4 april 2024

Geen verhoging btw

Momenteel gaat onze lobby uit naar het voorkomen van een btw-verhoging voor logies, waaronder vakantieparken en groepsaccommodaties vallen.

Er zijn plannen om de btw voor vakantieparken en logies te verhogen, van 9 naar 21 procent. HISWA-RECRON is hier op tegen. De lastendruk voor ondernemers wordt vergroot. En vakantie vieren komt voor veel Nederlanders onder druk te staan.

23 november 2023

Op naar de formatie

Lobby watersport en recreatie duurt voort

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn voorbij en de uitslag is binnen. Op naar de formatie. De afgelopen tijd hielden we onze leden op de hoogte van de acties die we voerden om zo het geluid van watersport en recreatie te laten klinken. Ook tijdens de formatie blijft HISWA-RECRON zich inzetten om de belangen van deze hardwerkende ondernemers kenbaar te maken. Alles om ervoor te zorgen dat watersport- en recreatieondernemers kunnen blijven ondernemen.

Onze koepel VNO-NCW geeft een uitgebreide reactie op de verkiezingsuitslag. Wij sluiten ons hierbij aan.

1 november 2023

Samen zorgen we voor Bruto Nationaal Geluk

Stem voor watersport en recreatie

De verkiezingen voor de Tweede Kamer komen er weer aan en ze worden spannender dan ooit. Omdat er grote thema’s en politieke tegenstellingen zijn, maar ook omdat er maar af en toe zo’n kans is om écht iets voor onze sector te verbeteren. HISWA-RECRON is een stevige lobby begonnen om de belangen van de sectoren watersport en recreatie te benadrukken. “Sinds de coronapandemie weet iedereen weer hoe ontzettend belangrijk recreatie in eigen land is.”

Waar is onze lobb...

Waar is onze lobby op gebaseerd?

Deze vijf punten vormen ons manifest. We stemmen voor:

  1. natuurinclusief ondernemen
  2. een vitale watersport- en recreatiesector
  3. soepele regels voor ‘als vrije tijd je werk is’
  4. investeringen in watersport en recreatie
  5. betaalbare watersport en recreatie

Deze (kandidaat)kamerleden geven aandacht aan watersport en recreatie.

Jacqueline van den Hil van de VVD trapt af.

Op welke manier besteden de politieke partijen aandacht aan recreatie en watersport? We legden VVD, CDA, BBB, PvdA/GroenLinks, Volt, NSC, D66, SP en de Christenunie langs de lat.

Onze standpunten

Waar staan we voor?

Als ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie behartigen wij de belangen van watersport- en recreatieondernemers in Nederland. We zoeken daarin samenwerking met relevante overheden en organisaties. Onze lobby en belangenbehartiging is gericht op het creëren en behouden van een optimaal ondernemersklimaat voor de aangesloten leden. De vele standpunten die we hebben, zijn gedeeld in de thema's: leefomgeving, positionering, duurzaamheid, kwaliteit en wet- en regelgeving.