Liever geen zonneparken in natuur- en recreatiegebieden

HISWA-RECRON is voorstander van duurzame energie. Maar we pleiten tegelijkertijd voor het zorgvuldig inpassen van zonneparken in het landschap. Onze boodschap aan de gemeenten is: leg eerst de vele beschikbare daken vol en benut locaties bij industrieterreinen.

Wij willen geen grote zonneparken in natuur- en recreatiegebieden waardoor de kwaliteit van het landschap wordt aangetast.

Ons standpunt

HISWA-RECRON vindt het van belang dat er draagvlak is in het gebied rondom een zonnepark. Dit draagvlak wordt verhoogd als er sprake is van een evenwichtige verdeling van de lasten en de lusten van een zonnepark.

Bepaalde gebieden moeten daarom uitgesloten worden vanwege hun natuur- en recreatieve belangen. Denk aan gebieden waar bedrijven in de watersport en recreatie gevestigd zijn.

De gemeenten moeten niet alleen kijken naar hun eigen gemeente maar een breder perspectief in ogenschouw nemen. Dit om te voorkomen dat er een clustering van zonneparken aan gemeentegrenzen ontstaan. Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het informeren van omwonenden.

Wat willen we bereiken

HISWA-RECRON wil dat gemeenten een zorgvuldig besluit nemen bij de aanleg van een zonnepark en dat de belangen van watersport- en ondernemers niet geschaad worden

Duurzaamheid, dat vinden we belangrijk bij HISWA-RECRON

Daarom verzamelen we alle initiatieven, projecten, producten en diensten op een speciale pagina over duurzaamheid. Zodat je in één oogopslag alles kunt bekijken.