Routekaart naar een

Duurzame watersport- en recreatiesector

Eén van de speerpunten

Eén van de speerpunten

Duurzaamheid staat bij ons als een belangrijk strategisch doel hoog op de agenda. Zowel bij consumenten als bij watersport- en recreatieondernemers is er een groeiend bewustzijn ten aanzien van duurzaamheid.

 (Inter)nationaal zijn er afspraken gemaakt over duurzaamheid. Bijvoorbeeld hoe we de CO2-uitstoot kunnen verminderen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, de waterkwaliteit kunnen verbeteren en het gebruik van biociden kunnen tegengaan. HISWA-RECRON maakt samen met de leden een routekaart voor verdere acties die nodig zijn om onze doelen te bereiken. We willen zo een actie-agenda formuleren op basis waarvan onze sector de genoemde uitdagingen het hoofd kan bieden. Duurzaamheid is niet voor niets één van onze vijf speerpunten.

Onze duurzaamheidsthema's

Onze duurzaamheidsthema's

Meer informatie in de kennisbank

Naast de informatie binnen onze duurzaamheidsthema's hebben we ook meerdere dossiers, producten en diensten op het gebied van duurzaamheid. In de kennisbank van HISWA-RECRON vind je deze rapporten en dossiers speciaal voor watersport- en recreatiebedrijven. Je leest er bijvoorbeeld over de omgevingswet, het CSRD en antifouling wetgeving.