Leisure en Recreatie

Bedrijfsgroep Groepenmarkt

Groepenmarkt

Tot de bedrijfsgroep groepenmarkt behoren:

  • groepsaccommodaties
  • vakantiehuizen
  • groepshotels 
  • groepskampeerterreinen
  • kampeerboerderijen

Contactpersoon is Charlotte de Baat, manager Leisure en Recreatie, c.debaat@hiswarecron.nl, 033 - 303 97 19.

Wat bieden wij?

Welke thema's vin...

Welke thema's vind je zoal in onze Kennisbank?

Een overeenkomst voor de huur van een groepsaccommodatie met volledige verzorging - eten en drinken - is een pakketreis. Voor pakketreizen gelden speciale richtlijnen. Die zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en zijn ter bescherming van de consument. 

Tijdens jeugdvakanties en -activiteiten is het belangrijk dat minderjarigen veilig zijn en zich ook zo voelen. Het voorkomen en bestrijden van discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik is van groot belang. De Gedragscode Sociale Veiligheid helpt daarbij.

Naar verwachting treedt op 1 januari 2024 nieuwe Omgevingswet in werking. Deze vervangt 26 andere wetten. Waaronder de Wet op de Ruimtelijke Ordening en veel andere Algemene Maatregelen van Bestuur en Ministeriële Verordeningen. Eén Omgevingswet is handiger. 

Voor veel (recreatie)bedrijven wordt het moeilijker worden om een vergunning om te (ver)bouwen te krijgen. Zeker als je bedrijf in of bij een Natura 2000-gebied ligt. In die gebieden is een vermindering van de stikstofuitstoot van groot belang. De bouwfase moet je meenemen in de berekening.

Lid worden met jouw groepsaccommodatie?

Het HISWA-RECRON lidmaatschap heeft enorm veel voordelen voor aanbieders van groepsaccommodaties. Wij hebben ze voor je op een rijtje gezet.