HISWA-RECRON nieuws

Lees hier het laatste nieuws van HISWA-RECRON

HISWA-RECRON blij met uitstel doorvaarvignet Amsterdam

9 juni 2021
De invoering van een nieuw systeem waarbij er betaald moet worden om door het Amsterdamse binnenwater te varen, is uitgesteld tot de start van het vaarseizoen 2022. Het zogeheten doorvaartvignet zou afgelopen april al worden ingevoerd, maar de gemeente heeft meer tijd nodig. HISWA-RECRON ondersteunt het uitstel. Lees meer

Tweede Kamer debatteert over steunpakket Q3

3 juni 2021
De Tweede Kamer heeft afgelopen woensdag met de ministers van EZK en SZW gesproken over de verlenging van het steun- en herstelpakket voor de periode 1 juli – 1 oktober 2021. HISWA-RECRON liet eerder al weten matig positief te zijn over het nieuwe pakket. Verschillende Tweede Kamerleden hebben moties ingediend om de financiële en administratieve druk op ondernemers verder te verlichten. Lees meer

Nieuwe corona steun onvoldoende voor watersport- en recreatiebedrijven

28 mei 2021
Het kabinet heeft het corona steun- en herstelpakket uitgebreid naar kwartaal drie. Daarmee kunnen ondernemers aanspraak maken op financiële ondersteuning tot oktober 2021. HISWA-RECRON, de ondernemersorganisatie voor bedrijven in de watersport en recreatie, is matig positief over het aanvullende pakket. Veel waterport- en recreatiebedrijven hebben nog steeds te maken met beperkingen en corona gerelateerd omzetverlies. Het blijft dus van groot belang dat financiële steun beschikbaar blijft, minimaal tot en met het einde van 2021. Lees meer

Onacceptabel: Lozing ernstig verontreinigd water door gaswinning boven Schiermonnikoog

28 mei 2021
HISWA-RECRON spreekt van een zorgelijke situatie dat de beoogde gaswinning boven Schiermonnikoog ernstige waterverontreiniging met zich meebrengt. Regiomanager Jan Ybema: “Het wordt tijd dat het Rijk haar verantwoordelijkheid neemt en in haar contracten opneemt dat milieuverontreiniging altijd moet worden voorkomen. Als dit in Duitsland mogelijk is dan kunnen we in Nederland niet achterblijven. Waarom werken we anders in Trilateraal verband samen om de Waddenzee goed te beschermen. De Waddeneilanden met toerisme als belangrijkste inkomstenbron en de Waddenzee met haar natuurwaarden mogen hier nooit de dupe van worden.” Lees meer

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstellen quarantaineplicht en toegangsbewijzen

26 mei 2021
Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de tijdelijke wetgeving quarantaineplicht en toegangsbewijzen. Beide wetten hebben invloed op de watersport- en recreatiesector en de mate waarin ondernemers (buitenlandse) gasten in het hoogseizoen kunnen ontvangen. Het kabinet komt op korte termijn met een plan van aanpak, waarin een aantal regels worden uitgewerkt. De verwachting is dat begin juni beide wetten gaan gelden. Lees meer

Voortzetting economisch steun- en herstelpakket op komst; verbeteringen nodig

26 mei 2021
Het kabinet komt naar alle waarschijnlijkheid nog deze week met een brief aan de Tweede Kamer waarin de voortzetting van het steun- en herstelpakket wordt gepresenteerd. Een voortzetting en verbetering van de regelingen is belangrijk, omdat nog altijd veel ondernemingen te lijden hebben onder de beperkende maatregelen van het kabinet. Daarmee geeft het kabinet gehoor aan de oproep van o.a. HISWA-RECRON en de partners van MKB-Nederland en VNO-NCW. HISWA-RECRON heeft het ministerie van EZK opgeroepen enkele regelingen te verbeteren ten gunste van watersport- en recreatiebedrijven. Lees meer

Bungalowwoningen een bedreiging voor woningzoekenden: terechte kritiek of ongefundeerd?

25 mei 2021
De afgelopen tijd is er regelmatig media-aandacht geweest voor de opkomst van, vaak dure, bungalowwoningen. Zo kwamen in het onderzoeksprogramma Nieuwsuur een jonge woningzoekende en bewoners op een vakantiepark in beeld, die stevige kritiek uitten op de uitbreiding van bungalowparken. De suggestie werd gewekt dat deze ontwikkeling een bedreiging vormt voor het aantal beschikbare woningen. Maar is dat wel zo? Laten we daar snel duidelijkheid over geven: Nee. Lees meer

Tweede Kamer steunt groepsaccommodaties en wil sneller herstel

19 mei 2021
De groepsaccommodaties moeten meer perspectief geboden worden door het kabinet. Een motie die hiervoor is ingediend door Kamerleden Stoffer (SGP) en Aartsen (VVD), is gisteren door de Tweede Kamer unaniem aangenomen. Het kabinet moet nu met de sector in gesprek om te bezien hoe het herstel van deze sector gestimuleerd kan worden en te bezien of en hoe meer passende financiële steun mogelijk is. Lees meer

Help mee de instroom van nieuw talent in de sector te vergroten

17 mei 2021
De recreatiebranche heeft al enkele jaren te maken met een terugloop in de instroom van nieuw recreatietalent. Dit heeft niet alleen te maken met demografische ontwikkelingen, maar ook zeker met het imago van het werk. Te vaak wordt dit als seizoenswerk gezien dat je na je dertigste niet meer kunt uitvoeren. En een vast contract? Dat zit er ook niet in, zo wordt gedacht. Lees meer

Nieuw woord 'Schaduwvakanties' genereert media aandacht

10 mei 2021
Maandag 10 mei deed een nieuw woord zijn intrede in onze sector: 'schaduwvakanties'. ABN AMRO waarschuwt voor vakanties die voor de zekerheid worden geboekt in Nederland, maar worden geannuleerd als een buitenlandse vakantie er toch in zit. Ondernemers van campings en recreatieparken zouden hier alert op moeten zijn. Lees meer

Blauwe Vlag 2021 wappert weer trots!

6 mei 2021
De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van FEE International in Denemarken heeft dit jaar in Nederland 183 Blauwe Vlaggen toegekend op 127 jachthavens en 56 stranden. De Gedeputeerde P. van ’t Hoog van de provincie Gelderland hees samen met wethouder H. Wessel en nationaal juryvoorzitter Blauwe Vlag Patrick Poelmann formeel de Blauwe Vlag 2021 om het seizoen te openen. Het seizoen is dan ook op 6 mei officieel geopend door het hijsen van de Blauwe Vlag bij de Hanzehaven in Elburg.   Lees meer

HISWA-RECRON ondersteunt verzoek watersportondernemers Noordersluis

5 mei 2021
Provincie Flevoland gaat in 2022 grote onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de Noordersluis in Lelystad. Hierdoor zal de doorgang naar het Markermeer gestremd zijn van 28 februari tot 2 april. Watersportbedrijven die gelegen zijn achter de sluis hebben bij de provincie aangegeven dat er juist in deze periode zo’n 100 tot 150 boten naar de havens komen en 25 tot 50 boten voor onderhoud komen. De bedrijven komen door de stremming flink in de problemen. Eén opening per week gedurende de stremming zou verlichting kunnen geven. HISWA-RECRON is blij met de inbreng van de ondernemers en het constructive gesprek dat wordt gevoerd met de provincie. Lees meer

NOW 5 van start

4 mei 2021
Je kunt als werkgever vanaf donderdag 6 mei 2021 een aanvraag doen voor de vijfde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Je kunt bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de maanden april tot en met juni 2021. Het loket gaat tien dagen eerder open dan aanvankelijk gepland. Het blijft ook langer open dan tijdens de eerdere ronden. Je kunt tot en met 30 juni terecht bij dit loket voor een aanvraag.   Lees meer

Van Emstede & Slager Advocaten is HISWA-RECRON Kennispartner

19 april 2021
Edwin Slager, directeur bij Van Emstede & Slager Advocaten heeft op 12 april jl. een overeenkomst getekend als HISWA-RECRON Kennispartner. Van Emstede & Slager Advocaten zijn al lange tijd verbonden aan de watersportsector via HISWA. Met dit partnerschap wordt de samenwerking wederom bevestigd, maar dan als kennispartner van HISWA-RECRON. Lees meer

NBTC Vakantiemonitor: Voorkeur voor vakantie in eigen land neemt toe

6 april 2021
Meer vakantieboekingen maar nog steeds grote onzekerheid voor de sector, blijkt uit nieuwe meting Vakantiemonitor van NBTC Ruim 70 procent van de inwoners uit Nederland en de toeristische kernmarkten van ons land, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en China, heeft vakantieplannen dit jaar. Ten opzichte van de eerste meting in januari dit jaar neemt het aantal boekingen in nagenoeg alle landen toe, blijkt uit de  Vakantiemonitor 2021  van NBTC. De Vakantiemonitor meet de invloed van de coronacrisis op het reisgedrag van bezoekers. Jos Vranken, algemeen directeur NBTC: “De boekingen nemen in alle landen mondjesmaat toe, maar nog steeds is er een groot aantal potentiële vakantiegangers dat nog niet heeft geboekt en zeer terughoudend is. De huidige situatie is en blijft zorgelijk voor de toeristische sector.” Lees meer