Nieuws

Lees hier het laatste nieuws van HISWA-RECRON

Vakantie in eigen land onbetaalbaar door aangekondigde btw-verhoging

11 juli 2024
Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in 2023 19 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder niet op vakantie is geweest. Voor een groot deel van deze groep was geldgebrek de belangrijkste reden om thuis te blijven. Met de door het kabinet aangekondigde btw-verhoging van 9 naar 21 procent op verblijfsrecreatie zal dit probleem erger worden. Deze btw-verhoging raakt voornamelijk mensen met lagere inkomens, waardoor vakanties voor een groter deel van de Nederlandse samenleving onbetaalbaar worden.   Lees meer

Toename vakanties in eigen land door extreme weersomstandigheden 

10 juli 2024
Uit de nieuwste editie van de Vakantie Sentiment Monitor van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) blijkt dat ruim een derde van de Nederlanders rekening houdt met extreem weer bij hun vakantiekeuze. Dit nieuws biedt uitstekende kansen voor ondernemers aangesloten bij HISWA-RECRON, want voor deze groep Nederlanders is ons eigen land een steeds populairdere vakantiebestemming.  Lees meer

Vacature werkgevers in bestuur Pensioenfonds Recreatie

10 juli 2024
Het Pensioenfonds Recreatie kent een bestuur dat bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en 7 bestuursleden: 3 namens HISWA-RECRON en 3 namens de vakbonden FNV en CNV. Eind dit jaar vertrekt een van de werkgeversbestuursleden en om die reden zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid namens HISWA-RECRON. Lees meer

HISWA-RECRON zet zich in tegen onredelijke toeristenbelasting Steenwijkerland

10 juli 2024
"Perspectiefnota, een nota die perspectief moet bieden voor deze gemeente, biedt zoals deze nu voorligt, absoluut geen goed perspectief voor haar recreatieondernemers." Zo begon regiomanager Petra Ellens haar betoog op dinsdag 2 juli jl. in het stadhuis van de gemeente Steenwijkerland. Het College is namelijk voornemens de toeristenbelasting fors te verhogen van de huidige 1,10 euro naar 1,50 euro voor kamperen en de overige logies naar een verdubbeling van 2,20 euro. Als enige inspreker somde Ellens namens HISWA-RECRON de redenen op waarom dit geen goed idee is. Ook verwees zij naar de vele particuliere aanbieders via o.a. Airbnb die de gemeente niet scherp heeft. Lees meer

Verwijdering havenprofielen van jachthaven.nl

8 juli 2024
Op verzoek van 19 jachthavens heeft HISWA-RECRON een kort geding aangespannen tegen Jachthaven.nl B.V. Deze havens hadden eerst al zelf (tevergeefs) aan Jachthaven.nl verzocht om hun profiel op Jachthaven.nl te verwijderen. Omdat de havens in hun recht stonden en HISWA-RECRON van oordeel is dat Jachthaven.nl onrechtmatig heeft gehandeld tegenover de havens, is de voorzieningenrechter te Den Haag verzocht om Jachthaven.nl te veroordelen om elke vermelding van de 19 jachthavens van de website te verwijderen en verwijderd te houden. Lees meer

Wijzigingen in de Wwft Betreffende contante betalingen per april 2025

26 juni 2024
Ondernemers in Nederland dienen zich al geruime tijd te houden aan de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ (Wwft). Dit geldt ook voor een groot deel van de leden van HISWA-RECRON, bijvoorbeeld bij de verkoop van voer- en vaartuigen en de verkoop van recreatieobjecten, zoals stacaravans, chalets en recreatiewoningen. En de wetswijziging ziet ook op het contant afrekenen van jaargelden of ligplaatsen van meer dan € 3.000,--. Lees meer

Zeilen met kajuitzeilboten definitief naar lage BTW-tarief

14 juni 2024
In 2013 heeft HISWA-RECRON na jaren van rechtszaken samen met HISWA zeil- en vaarscholen met succes zeilinstructies onder het lage BTW-tarief weten te brengen. Dit was aanleiding om in te zetten op het lage BTW-tarief voor de verhuur van zeilboten die voor sportbeoefening worden gebruikt. Daarover heeft de Hoge Raad na al die jaren eindelijk definitieve duidelijkheid gegeven. Lees meer

HISWA-RECRON vraagt om Raadsbehandeling uitstootvrije zone 2025 Amsterdam

14 juni 2024
HISWA-RECRON heeft op 13 juni bij de Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water ingesproken. Omdat het beleidsvoornemen van de gemeente (om per 2025 een uitstootvrije zone voor pleziervaartuigen in te voeren) niet aan de Raad hoeft te worden voorgelegd en er wel grote bezwaren zijn, pleit HISWA-RECRON juist voor behandeling in de Raad. Lees meer

Verhoging toeristenbelasting Schagen is ongewenst!

12 juni 2024
In de Kadernota 2025 van gemeente Schagen is het voorstel opgenomen om de toeristenbelasting in 2025 te verhogen van € 2,00 naar € 2,25 per persoon per nacht. Daarbij het voorstel om in de jaren daarna het tarief per jaar te verhogen naar € 3,00 in 2028. Gerdina Krijger -regiomanager bij HISWA-RECRON sprak tijdens de commissievergadering op 11 juni in. Zij heeft grote bezwaren tegen een verhoging. Lees meer

Project Verduurzamen Vakantieparken met Green Key in de provincie Utrecht van start

10 juni 2024
Campings en bungalowparken in de provincie Utrecht krijgen in 2024 en 2025 steun bij de verduurzaming van hun bedrijf. Dit gebeurt via het project Verduurzamen Vakantieparken waarin plaats is voor 20 ondernemers. Wie wil, kan zich laten certificeren met het internationaal erkende keurmerk Green Key. Volgens Eelco Stienstra, parkmanager van RCN het Grote Bos in Doorn, is die certificering “een kroon op je werk”. Lees meer

Recreatie Trainingen wordt Adapt: Training, coaching en advies op maat voor de leisure- en hospitalitybranche

27 mei 2024
Binnenkort transformeert HISWA-RECRON TOP Supplier - Recreatie Trainingen - naar Adapt. Een nieuwe naam en een frisse uitstraling, maar nog altijd met dezelfde toewijding en passie voor de leisure- en hospitalitysector. We gingen in gesprek met Rene Drost, oprichter van Adapt, en Leon Starrenburg, hoofdtrainer bij Adapt over de keuze voor een vernieuwd merk en het uitgebreide aanbod. Lees meer

HISWA-RECRON ageert tegen BAG-registratie op gezonde recreatiebedrijven

16 mei 2024
Zadel actieve gezonde recreatiebedrijven niet op met extra lastendruk  De gemeente Dalfsen heeft onlangs aangegeven dat elke recreatieondernemer rekening moet houden met het registreren van standplaatsen in de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Regiomanager Petra Ellens, van HISWA-RECRON - de ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie -  heeft bij de gemeente erop aangedrongen niet op elk recreatiebedrijf deze registratie door te voeren. In een uitgebreide brief weerlegt zij waarom de argumenten van de gemeente in haar optiek niet standhouden. Lees meer

Watersportbedrijven nemen de regie en kiezen voor CMS-systeem YachtShift

15 mei 2024
In Hilversum is gisteren door een belangrijke groep watersportbedrijven een intentieovereenkomst ondertekend om gezamenlijk blijvend te investeren in een eigen data invoer systeem voor gebruikte en nieuwe boten. Ook wel een Content Management System (CMS) genoemd. Een collectief CMS systeem is van belang omdat vanuit deze database boten op andere websites kunnen worden getoond en men zelf eigenaar van de data blijft. Lees meer

HISWA-RECRON reageert kritisch op kamerbrief vakantieparken

15 mei 2024
HISWA-RECRON heeft kritisch gereageerd op de kamerbrief  over de vervolgaanpak van vakantieparken die naar de Tweede Kamer is gestuurd. HISWA-RECRON vindt dat er te veel aandacht gaat naar negatieve voorbeelden binnen de sector en pleit voor een toekomstgerichte aanpak waarbij vitale vakantieparken niet onterecht worden benadeeld. Lees meer