HISWA-RECRON nieuws

Lees hier het laatste nieuws van HISWA-RECRON

Extra steunpakket voor Gelderse ondernemers in recreatie en horeca

15 februari 2021
Er komt extra ondersteuning voor de Gelderse horeca-, toerisme- en vrijetijdssector die zwaar is getroffen door de coronacrisis. Met de extra aanvulling op de bestaande regeling ‘Steuntje in de rug’ worden ondernemers geholpen die eind 2020 misgrepen, vanwege de grote belangstelling. De provincie Gelderland maakt daarom opnieuw geld vrij, ongeveer één miljoen euro.  Lees meer

Succesvolle samenwerking Veluwe op1 krijgt vervolg

11 februari 2021
Tijdens een digitale bijeenkomst op vrijdag 5 februari hebben de 36 Veluwse partijen de samenwerking ‘Veluwe op1’ verlengd met vijf jaar. HISWA-RECRON is partner in deze samenwerking namens de recreatiesector. Drie jaar geleden werd de eerste overeenkomst Veluwe op1 voor het eerst door partijen ondertekend. Met de ondertekening geven de partners aan deze samenwerking in de VeluweAlliantie voort te willen zetten. In de VeluweAlliantie zijn Veluwse gemeenten en regio’s, recreatie- en horecaondernemers, dagattracties, grondeigenaren, natuurorganisaties, terreinbeheerders en de provincie vertegenwoordigd. Lees meer

HISWA-RECRON dringt aan op extra bestuurlijk overleg emissieloos Varen in Amsterdam

10 februari 2021
Wethouder de Vries van gemeente Amsterdam -de opvolger van Sharon Dijksma- is benaderd door HISWA-RECRON om vooruitlopend op de toezegging van zijn voorganger om in het jaar 2022 een aantal zaken nogmaals te beoordelen, eerder én op korte termijn in gesprek te gaan. De toezegging voor de herbeoordeling werd gedaan tijdens de behandeling van Nota Varen 2 vorig jaar, na een breed gedragen motie. HISWA-RECRON is echter van mening dat uit de Nota Varen 2 een aantal zaken voortvloeit die niet kunnen wachten tot 2022 en bij niet tijdig handelen voor grote problemen gaat zorgen voor de watersportsector.   Lees meer

Reactie op Actieagenda Vakantieparken 2021-2022

9 februari 2021
9 februari jl heeft vice voorzitter Cees Slager namens HISWA-RECRON een reactie op de ondertekening van de Actieagenda Vakantieparken 2021-2022 gestuurd naar de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Deze reactie geeft een volledig beeld van onze argumenten om deze editie van de actieagenda niet te ondertekenen. In de actieagenda  worden gemeenten, via de provincies, opgeroepen werk te maken van het opnemen van standplaatsen op recreatieterreinen in de Basisadministratie Adressen Gebouwen (BAG). Deze registratie stelt gemeenten in staat adressen toe te kennen aan recreatieobjecten.  Lees meer

Tweede Kamer wil zicht op bedrijven die onvoldoende gebruik kunnen maken van de TVL-regeling

3 februari 2021
De Tweede Kamer heeft gisteren voor aanvullende maatregelen gestemd die de toegang tot de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) regeling voor specifieke ondernemingen verbeteren. Een motie van CDA/VVD/CU/D66 die hiertoe opriep is aangenomen. Het generieke economische steunpakket waarin onder andere de NOW en de TVL-regeling zijn geregeld, past niet altijd voor bedrijven met specifieke bedrijfskenmerken. Zo ondervinden seizoensgebonden watersport- en recreatiebedrijven bij de aanvraag en berekening van de TVL, problemen vanwege de omzetdip in het naseizoen. HISWA-RECRON is blij met de steun vanuit de Kamer. Lees meer

HISWA-RECRON wil minister van Toerisme en Gastvrijheidseconomie

1 februari 2021
Recreatie en watersport hoger op politieke agenda Het is tijd voor een minister van Toerisme en Gastvrijheidseconomie. Dat is een van de kernboodschappen van een manifest dat HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, inzet voor de aankomende Tweede Kamer-verkiezingen van 17 maart en de kabinetsformatie. Vandaag ontving Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer van HISWA-RECRON het manifest.   Lees meer

LIOF lanceert programma voor Toerisme & Recreatie in Limburg

1 februari 2021
Op 1 februari 2021 lanceert regionale ontwikkelingsmaatschappij LIOF samen met Provincie Limburg het nieuwe innovatieprogramma voor de sector toerisme & recreatie: LimburgToerisme. Een programma met als doel de sector duurzaam te versterken door het initiëren en ondersteunen van innovaties met economische potentie die inspelen op trends en maatschappelijke uitdagingen. De sector heeft het op dit moment niet makkelijk, met dit programma willen we ondernemers motiveren om vooruit te denken over de mogelijkheden post corona. Lees meer

Staatssecretaris: half februari duidelijkheid steun bruine vloot

28 januari 2021
Vier maanden is HISWA-RECRON nu, samen met de BBZ en de FVEN, in overleg met de ministeries van Cultuur (OC&W) en Economische Zaken over de toegezegde 15 miljoen aan steun voor de bruine vloot. De problemen in de sector zijn door de coronacrisis zeer groot. Het jaar 2020 was heel slecht 2020 er is nog geen zicht op verbetering in 2021. Nog altijd is er geen duidelijkheid wanneer de in september toegezegde steun van 15 miljoen nu eindelijk voor de noodlijdende schepen beschikbaar komt. Staatssecretaris Keijzer zegde dinsdag toe dat er voor half februari meer duidelijkheid komt over de aanvullende regeling. Lees meer

Toeristische partijen Limburgs heuvelland zeer kritisch op MMA Advies van Pieter van Geel

28 januari 2021
Oud staatssecretaris van Milieu Pieter van Geel heeft eind januari 2021 aan de Provinciale Staten Limburg een advies (zie hiervoor onderaan nieuwsbericht) gegeven om MAA (Maastricht Aachen Airport) te laten groeien van 8.000 vliegbewegingen (2019) naar 11.000 à 12.000 bewegingen in 2030. En ook nog met nóg zwaarder beladen en daarmee en nóg lawaaierigere toestellen, omdat de volledige baan van 2.750 meter gebruikt mag worden.  De uitkomst van dit advies strookt niet met wat de toeristisch recreatieve partijen voor ogen hebben. De vakantiebeleving in het Limburgse  heuvelland wordt door deze extra vliegbewegingen negatief beïnvloed. Lees meer

Community ‘toegankelijkdagjeuit’ vraagt Tweede Kamer om Actieplan Inclusief Recreëren

25 januari 2021
Op 18 januari heeft Bartiméus Fonds namens de financiers van de community ‘toegankelijkdagjeuit’ in een brief aan de Tweede Kamer gevraagd om een Actieplan ‘Inclusief Recreëren’ te maken. Tot de community behoren ervaringsdeskundigen, ondernemers, belangen- en brancheorganisaties en experts uit verschillende disciplines. Zij slaan de handen ineen voor een meer inclusieve recreatiemarkt. Er zijn immers 1,5 miljoen mensen met een beperking die niet of nauwelijks een dagtocht of vakantie kunnen vieren omdat de voorzieningen onvoldoende zijn aangepast. HISWA-RECRON ondersteunt dit Actieplan en is partner van toegankelijkdagjeuit met als doel de ondernemers te helpen om de bedrijven en voorzieningen toegankelijker te maken. Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON, is dan ook toegetreden tot het Challenge Team van deze community. Lees meer

Nieuwe cao voor watersportbedrijven en zeilmakerijen

21 januari 2021
Er is een nieuwe HISWA/SZS-cao afgesloten voor watersportbedrijven en zeilmakerijen. HISWA-RECRON (ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie) en SZS (branchevereniging voor de Scheepsbenodigdhedenhandelaren, Zeilmakers en Scheepstuigers) gingen samen met CNV akkoord met het onderhandelingsresultaat. Deze nieuwe cao kent een looptijd van één jaar en geldt van 1 januari tot en met 31 december 2021. Lees meer

Maatwerk voor Gastvrijheidseconomie noodzakelijk

14 januari 2021
De verlenging van de lockdown tot en met zondag 7 februari zet een groot deel van Nederland economisch op slot. En het einde is nog niet in zicht, omdat de vaccinatie nog maanden gaat duren. Versnelling van vaccinaties, goedkeuring van openingsprotocollen en ondertussen opschaling van steun is noodzakelijk om er zorg voor te dragen dat mensen straks nog kunnen genieten van het toeristisch-recreatieve aanbod in Nederland. Anders is een groot deel niet meer beschikbaar. HISWA-RECRON roept daarom partners en overheid op te werken aan een nationaal heropening- steun- en herstelplan voor zowel gesloten als zeer zwaar getroffen sectoren. Lees meer

Steuntje in de rug voor Gelderse ondernemers in horeca en toerisme 

25 november 2020
De provincie Gelderland stelt 1 miljoen euro beschikbaar aan ondernemers in de horeca-, toerisme- en vrijetijdsector die door de coronacrisis in zwaar weer zijn gekomen. Met de voucherregeling ‘Steuntje in de rug’ kunnen ondernemers in deze hard getroffen sectoren een bedrag tot 5000 euro inzetten voor adviesdiensten en ondersteuning. Ondernemersorganisaties voor watersport en recreatie (HISWA-RECRON) en horeca (Koninklijke Horeca Nederland (KHN)) verzorgen de uitvoering van de voucherregeling.  Lees meer

Aandacht voor dagrecreatiesector bij Europese Commissie

5 november 2020
IAAPA, de Europese brancheorganisatie voor dagattracties, heeft samen met een aantal partijen uit de sector, waaronder HISWA-RECRON een brief gestuurd naar Thierry Breton. Hij is Europees Commissaris voor de intern Markt in Brussel. Met deze brief vraagt de sector aandacht voor het slim inzetten van maatregelen in de tweede coronagolf in Europa. Lees meer