Nieuws

HISWA-RECRON nieuws

Registratie pleziervaartuigen zo lek als een mandje: opnieuw pleidooi voor botenregister

29 oktober 2020
‘Maak vaart met de invoering van een eenvoudig en betaalbaar landelijk identificatie- en registratiesysteem voor pleziervaartuigen’. Dat is de dringende oproep van HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, aan het Rijk. Directe aanleiding hiervoor is de berichtgeving gisteren  en vandaag  in het NOStelevisieprogramma Nieuwsuur. Hierin werd wederom duidelijk dat de registratie van boot, eigenaar en vlagvoering op vele punten zo lek is als een mandje. Lees meer

Zelfscan voor de toegankelijkheid van bedrijven/accommodaties

29 oktober 2020
Donderdag 29 oktober 2020 lanceren VNO-NCW, MKB-Nederland en ‘social enterprise’ Ongehinderd gezamenlijk, het programma MKB Toegankelijk in de provincie Zeeland. MKB Toegankelijk is een gratis online zelfscan. Met deze zelfscan kan een ondernemer, aan de hand van een aantal vaste criteria, de toegankelijkheid van zijn/haar eigen bedrijf binnen enkele minuten in kaart brengen. HISWA-RECRON vindt dit een goede ontwikkeling omdat ondernemers met deze scan direct inzicht hebben of hun accommodatie in de basis toegankelijk is. Lees meer

Omgevingsverordening provincie Noord-Holland zet Wijdemeren op slot

16 oktober 2020
Ondernemers is het Oostelijk Vechtplassengebied vrezen het ergste als de ontwerp Omgevingsverordening op 22 oktober door de Staten van provincie wordt vastgesteld. Een brandbrief aan de Statenleden van HISWA-RECRON, de ondernemersorganisatie voor bedrijven in de watersport en recreatie, mede namens VNO-NCW West en Ondernemend Wijdemeren waarschuwt voor de ernstige negatieve gevolgen, waaronder schade bij het toeristisch recreatief bedrijfsleven. Lees meer

Tweede lockdown nekslag voor groepenmarkt

16 oktober 2020
De tweede lockdown raakt de verblijfsrecreatie hard maar is de nekslag voor ondernemingen die afhankelijk zijn van de groepenmarkt. De groepsaccommodaties en buitensportbedrijven zijn als sinds maart vrijwel helemaal gesloten. Lees meer

HISWA-RECRON pleit voor gratis ontheffing campers Amsterdam

15 oktober 2020
Het college van B&W en de gemeenteraad hebben een schrijven ontvangen van HISWA-RECRON met het verzoek om geen legeskosten in rekening te brengen bij campers die binnen de A10 een camping of jachthaven gaan bezoeken. Vanaf november 2020 geldt binnen Amsterdam een groene luchtzone, waarbij voor campers een mogelijkheid is gecreëerd om middels een ontheffing toch binnen de A10 te mogen rijden naar een plek om te verblijven. Lees meer

Inspraak HISWA-RECRON op extra commissie vergadering Nota Varen 2 Amsterdam

7 oktober 2020
HISWA-RECRON heeft op 22 september gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken op de extra inspraakavond van de commissie MLW. Aanleiding voor deze avond was de voortgangsbrief aan de Raad ten aanzien van de Nota Varen 2. Deze is in mei 2020 vastgesteld.  Gerdina Krijger -regiomanager Noord-Holland en Flevoland- voerde het woord. Dit deed zij mede namens het Watersportverbond en de Nautische Dienstverleners. Lees meer

Overleg Cao Recreatie van start

6 oktober 2020
HISWA-RECRON start op 8 oktober het overleg over de Cao Recreatie met de vakbonden. De Coronacrisis drukt een stevig stempel op dit overleg. De verblijfsrecreatie krijgt flinke tikken te verwerken en ruimte voor een structurele loonsverhoging op collectief niveau is er niet. Daarnaast speelt de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die vanaf 1 januari jl. van kracht is gegaan, een rol. Lees meer

Vaststelling NOW 1.0 mogelijk en hoofdlijnen NOW 3.0 bekend

2 oktober 2020
NOW 1 is inmiddels afgesloten. Deze regeling maakte een tegemoetkoming in de loonkosten mogelijk voor de maanden maart tot en met mei. Als uw onderneming hier gebruik van heeft gemaakt, is het mogelijk om vanaf 7 oktober via een zogenaamd vaststellingsloket bij het UWV een definitieve vaststelling van de NOW 1 compensatie aan te vragen. Lees meer

VNO-NCW en MKB Nederland: Alles uit de kast om een tweede lockdown te voorkomen!

28 september 2020
De toename van het aantal COVID-19 besmettingen is onrustbarend. Als het zo door gaat raakt de zorg opnieuw overbelast en zal het kabinet niet anders kunnen dan nieuwe maatregelen nemen. Een tweede lockdown dreigt, met alle draconische gevolgen voor ondernemers, werknemers en de economie van dien. Als ons gedrag niet verandert, wordt het ongelofelijk lastig om dat te voorkomen.  Alles moet uit de kast, aldus VNO-NCW en MKB Nederland en roepen de branches en haar leden op zich te houden aan alle maatregelen en protocollen! Lees meer

Nog grotere schade voor watersport- en recreatiesector verwacht

28 september 2020
De strengere corona-maatregelen in nog eens acht veiligheidsregio’s in vier provincies vergroten de financiële schade in de watersport- en recreatiesector enorm. Veel toeristen blijven weg en het aantal buitenlandse gasten daalt met 70 tot 90 procent. Dat zegt HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie.  Lees meer

Taskforce Gastvrijheidssector bundelt belangen

24 september 2020
Samenwerking overheid, onderwijs, onderzoek en ondernemers krijgt vorm Drie dagen voorafgaand aan de Toerisme Top ontstond tijdens de tweede nationale vergadering van de Taskforce Samenwerking Gastvrijheidssector en mooie coalitie tussen private en publieke partners. Gastvrij Nederland en de aanwezige brancheorganisaties Koninklijke Horeca Nederland, Club van Elf en HISWA-RECRON vertegenwoordigden de ondernemers in de sector en bespraken met Staatssecretaris Mona Keijzer, de provincies en gemeenten de steunpakketten, herstelmaatregelen en de toekomst van de vrijetijdssector. Lees meer

Inspraak HISWA-RECRON bij provincie Noord-Holland op Ontwerp Omgevingsverordening NH 2020

22 september 2020
HISWA-RECRON heeft op 21 september ingesproken bij Provinciale Staten van Noord-Holland over de concept Omgevingsverordening. Eerder sprak zij in een zienswijze al haar grote zorg uit over de nieuwe Ontwerp Omgevingsverordening NH 2020 waarin nieuwe regelgeving is opgenomen. Met name de invoering van het artikel ‘Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL)’ en het werkingsgebied landelijk gebied gaat op veel plaatsen ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen voor zeer grote problemen zorgen. Lees meer

Recreatiepark de Paalberg ontvangt predicaat Koninklijke hofleverancier

21 september 2020
Recreatiepark de Paalberg is het eerste recreatiepark in Nederland dat het predicaat ‘Koninklijke hofleverancier’ ontvangt! Het honderdjarige Recreatiepark de Paalberg heeft 17 september 2020 bekend gemaakt dat het vakantiepark het predicaat ‘Koninklijke hofleverancier’ heeft ontvangen. Het recreatiepark, onderdeel van VDB Holiday, is gevestigd in Ermelo en al bij vele generaties een geliefd park om te recreëren in rust en ruimte. Lees meer

HISWA-RECRON verbolgen over Duitse 'Code Rood' Noord-Holland en Zuid-Holland

18 september 2020
De aanwijzing van het Duitse ministerie van Buitenlandse zaken van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland als risicogebied voor het Coronavirus, leidt bij Nederlandse verblijfaanbieders tot een stroom aan annuleringen van Duitse toeristen. Duitse gasten met een vaste sta- of ligplaats kunnen de camping niet bezoeken of varen met hun boot. Ook nieuwe boekingen voor het najaar blijven uit. Deze situatie vindt HISWA-RECON, de ondernemersorganisatie voor recreatie en watersport, uiterst ongewenst én onnodig. Zij heeft inmiddels de Duitse overheden aangesproken . Lees meer

Tweede Kamer wil extra steun gastvrijheidssector

9 september 2020
Staatssecretaris Keijzer roept iedereen op groepsaccommodaties te bezoeken.   Een meerderheid in de Tweede Kamer wil meer steun voor de gastvrijheidssector om zo de negatieve effecten van de coronacrisis beter op te vangen. Tijdens een Algemeen Overleg (AO) Toerisme op 9 september riepen Kamerleden staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat op om in actie te komen voor de zwaar getroffen sector. Lees meer

HISWA-RECRON dient reactie in op het eindadvies Genereus Verbonden

8 september 2020
HISWA-RECRON heeft een reactie ingediend op het concept-inrichtingsplan voor het IJ in Amsterdam van de onafhankelijke adviescommissie Oeververbindingen. Deze commissie is vorig jaar ingesteld om het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de gemeente Amsterdam te adviseren waar en hoe de oevers van het IJ en een deel van het Amsterdam-Rijnkanaal het beste voor fietsers en voetgangers verbonden kunnen worden. Het eindadvies genaamd ‘Genereus verbonden’ omvat een concept inrichtingsplan voor een robuust en toekomstvast waterkruispunt. Naar verwachting zullen Rijk en gemeente dit najaar op basis van het advies bestuurlijk afspraken maken. Lees meer

Opnames RTL Welkom op het water verplaatst naar 2021 

8 september 2020
De opnames voor het RTL 4 TV programma RTL Welkom op het water worden wegens corona verplaatst naar de zomer van 2021. RTL Welkom op het water is een initiatief van HISWA en mediabedrijf de Mediabroers en is onderdeel van de campagne Welkom op het water. Het programma staat geheel in het teken de kijker te inspireren het water op te gaan. Met het verplaatsen van de opnames zijn de afleveringen te zien in het voorjaar van 2022.   Lees meer

Steeler Bronson 50 gekozen tot Boot van het Jaar 2020

7 september 2020
Ondanks dat de Hiswa te water 2020 in Lelystad niet kon doorgaan, is het de organisatie toch gelukt de verkiezing van de Boot van het Jaar 2020 te organiseren. Vanwege de Corona regels werd gekozen voor een geheel nieuwe digitale opzet met prijzen in vijf verschillende categorieën. Bij de verkiezing van de  innovatieprijs  werd de Bronson 50 van Steeler Yachts uit Steenwijk de overtuigende winnaar. Lees meer

Blijf investeren: financiële ondersteuning voor Zeeuwse bedrijven

7 september 2020
De afgelopen maanden zijn voor de Zeeuwse toeristische bedrijven zwaar geweest. De coronacrisis heeft er toe geleid dat de sector voor grote uitdagingen staat. En ook de toekomst is minder zeker. Toch is het juist nu  belangrijk om te blijven vernieuwen en investeren zodat je kan blijven inspelen op de wensen van toekomstige gasten. NV Economische Impuls Zeeland heeft vanuit de Provincie Zeeland een subsidie gekregen om toeristische bedrijven te ondersteunen die juist nu aan de slag gaan met nieuwe plannen. Vanaf nu kun je als toeristische ondernemer gebruik maken van een planvorming voucher van maximaal € 25.000,-. Lees meer