Nieuws

HISWA-RECRON nieuws

Zomercursussen bij HISWA-RECRON zeilscholen van start

2 juni 2020
De bij HISWA-RECRON aangesloten zeilscholen zijn positief voor het aankomende zomerseizoen. Door extra maatregelen te nemen kunnen vanaf 5 juli, als de eerste zomervakanties beginnen, de zomercursussen weer starten. Vanaf 1 juni hoeven jongeren tot en met 18 jaar geen 1,5 meter afstand meer te houden tijdens georganiseerde sportactiviteiten. Dit is gunstig voor zeillessen in boottypes als een tweemans zeilboot en de kielboot. Zeil- en vaarscholen voor volwassenen hanteren wel de 1,5 meter afstand en geven bijvoorbeeld privélessen of instructie op afstand.  Een aantal zeil- en vaarscholen gaven de afgelopen weken al cursussen aan zowel jeugd als volwassenen. In april en mei vond dit uiteraard plaats met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Lees meer

Schande. Waarom mag sanitair niet open?

29 mei 2020
Een aantal Veiligheidsregio’s overwoog de laatste dagen om sanitaire voorzieningen op recreatiebedrijven te openen. De afgelopen dagen bracht HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, veelvuldig de negatieve effecten van de sluiting onder de aandacht. Maar de regio’s waren genoodzaakt op het laatste moment door druk van het Rijk de keutel in te trekken.   Drie dagen geleden bevestigde Minister De Jonge (VWS) en Minister Grapperhaus (J&V)  dat de sanitaire voorzieningen op recreatiebedrijven niet eerder open mogen dan 1 juli. Dit besluit moet maandag 1 juni om 12 uur in de 25 noodverordeningen worden opgenomen. Diverse Veiligheidsregio’s overwogen om sanitaire gebouwen juist wél open te stellen bij recreatiebedrijven in het belang van de openbare veiligheid en gezondheid. Ze dachten constructief na over wat wél kan. Maar ze moesten op het laatste moment toch anders besluiten. Lees meer

Verhoging tegemoetkoming vaste lasten positief, NOW-regeling blijft onvoldoende

28 mei 2020
In een uiterste poging om het noodpakket 2.0 breed aangenomen te krijgen heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het laatste moment nieuwe wijzigingen doorgevoerd. Begin deze week reageerden zowel werkgevers- als werknemersverenigingen kritisch op het voorstel. HISWA-RECRON berekende voor de Tweede Kamer en VNO-NCW dat de tegemoetkoming vaste lasten van maximaal €20.000 voor bedrijven in de watersport en recreatie, gezien de geleden schade, te weinig effect heeft. Minister Koolmees besloot uiteindelijk alsnog de tegemoetkoming te verhogen naar €50.000.-. Dit bedrag is een dikke verdubbeling maar voor (middel)grote bedrijven nog maar een klein percentage van hun maandlasten. Lees meer

Aanpassing steunmaatregelen hoognodig!

27 mei 2020
Donderdag 28 mei vergadert de Tweede Kamer over de steunmaatregelen. Op de agenda staan onder andere de aanpassing van de NOW1-regeling voor seizoensbedrijven en de nieuwe TVL MKB-regeling die compensatie regelt voor MKB-ondernemers. HISWA-RECRON is het niet eens met de uitwerking.  Mede door lobby van HISWA-RECRON met andere sectorpartijen zijn deze regelingen tot stand gekomen. Een mooi succes, maar ‘the devil is in the detail’ en dat blijkt nu een doekje voor het bloeden . Lees meer

Fikse domper: ministerie sluit sanitair

27 mei 2020
Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid liet gisteren via een aanwijzing weten dat sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toiletten op recreatiebedrijven niet mogen worden opengesteld. Dit moet per 1 juni om 12 uur van kracht zijn. HISWA-RECRON was juist met een aantal Veiligheidsregio’s in gesprek over verruiming. Dit in navolging van de openstelling van de toiletten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek afgelopen vrijdag. “Dit is een domper op onze inspanningen om samen met regio’s te werken aan een geleidelijke opening”, stelt Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON.  In de aanwijzing aan de veiligheidsregio’s staat dat per 1 juni a.s. de noodverordeningen moeten worden aangepast. De sluiting van sanitair geldt voor recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kampeerveldjes en jachthavens. Maar niet voor openbare toiletten op stranden en in natuurgebieden. Lees meer

Lobby opening sanitair loopt door

25 mei 2020
Het is ondanks alle inspanningen niet gelukt om het gemeenschappelijk sanitair open te krijgen voor Hemelvaart. Zowel HISWA-RECRON en talloze ondernemers hebben de veiligheidsregio’s of gemeenten benaderd maar die wijzen consequent naar het kabinetsbeleid dat dit mogelijk per 1 juli pas aan de orde is. Ondanks alle denkbare  argumenten  van de branche dat het wé kan en juist ook bevorderlijk is voor de hygiëne en de spreiding van doelgroepen in de tijd.    Lees meer

Toiletvoorzieningen weer toegestaan in Veiligheidsregio Flevoland en Gooi en Vechtstreek

22 mei 2020
Sinds vandaag, 22 mei 2020, staat in de noodverordening van Flevoland   en ook in die van Gooi en Vechtstreek dat besloten is tot de opening van toiletten voor campings, havens en andere recreatie-en natuurparken! Deze tekst en de interpretatie hiervan, is zojuist getoetst bij de woorvoerder van de veiligheidsregio Flevoland.Er is veel overlast van mensen die hun behoefte in de natuur doen en dat is onhygiënisch en vormt ook een gevaar voor de volksgezondheid. De veiligheidsraad Flevoland heeft dit duidelijk verwoord en onderbouwd in een brief aan het Ministerie van VWS . Lees meer

Recreatiesector krijgt maatwerk en doekje voor het bloeden

20 mei 2020
Vandaag heeft het kabinet de nieuwe steunmaatregelen voor het bedrijfsleven gepresenteerd.  Enkele regelingen zijn aangepast naar aanleiding van de oproep van HISWA-RECRON om beter aan te sluiten bij bedrijven met een seizoenskarakter en hoge kapitaalslasten.  HISWA-RECRON is echter teleurgesteld over de aanpassingen.  Lees meer

Veel brug- en sluisbediening op zomerregime

20 mei 2020
HISWA-RECRON is blij dat op de meeste plaatsen in Nederland over wordt gegaan op het zomerbedieningsregime van bruggen en sluizen. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de dringende oproep die zij deed aan de Nederlandse waterbeheerders. Ook de Veiligheidsregio’s werd gevraagd ruimte te geven voor de boten.   Lees meer

Nieuwe opzet voor HISWA Symposium voor jachtbouw en jachtontwerp

19 mei 2020
Tijdens het International HISWA Symposium on Yacht Design and Yacht Construction, dit jaar op 17 en 18  november, staat niet alleen de wetenschap maar ook de praktijk centraal. Met als thema ‘Dare to share’, is er naast wetenschappelijke presentaties ook aandacht voor toegepaste kennisoverdracht op het gebied van jachtbouw en jachtontwerp. HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, is de aanjager van deze nieuwe opzet. Lees meer

Zwaar gedupeerde groepsaccommodaties willen weer open: 'maak einde aan grote onduidelijkheid'.

14 mei 2020
Accommodaties die met groepen – mensen uit meerdere huishoudens – werken, worden in de coronacrisis hard geraakt. Deze bedrijven zijn al vanaf het begin van de crisis gesloten: samenkomst van personen uit meerdere huishoudens werd immers verboden. HISWA-RECRON – ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie – claimt nu, dat in lijn met de besluiten over de horeca en de bioscopen, ook groepsaccommodaties voor maximaal 30 personen geopend kunnen zijn. Lees meer

Start vaarseizoen Overijssel vanaf 18 mei

13 mei 2020
Met ingang van maandag 18 mei worden de bruggen en sluizen in Overijssel bediend volgens het zomerse regime. Dit betekent een versoepeling van het eerdere uitstel tot 1 juni van de opening van het vaarseizoen vanwege coronamaatregelen. De nieuwe richtlijnen van de rijksoverheid bieden ruimte om, onder strikte voorwaarden, de bediening van de vaarwegen in Overijssel weer op te pakken. Lees meer

Provincie Gelderland stelt COVID-19 hulpfonds voor Gelderse gemeenten

13 mei 2020
De provincie heeft een hulpfonds van 10 miljoen euro voor de Gelderse gemeenten ingesteld voor acute financiële  hulp aan gemeenten, als gevolg van COVID-19 .  Deze hulp ondersteunt maatregelen handen of budget bij een te kort om vitale functies uit te voeren, noodopvang te regelen, activiteiten uit te voeren die voor sociale verbinding zorgen of om ondernemingen in de sectoren cultuur, sport, recreatie en toerisme of gemeenschapsvoorzieningen te ondersteunen. Heb je een hulpvraag, dan kan de gemeente subsidie aanvragen bij de provincie. Lees meer

Belangrijke moties voor watersport en recreatie aangenomen in Tweede Kamer

8 mei 2020
In het reguliere Kamerdebat over de impact van het coronavirus is uitvoerig gesproken over de ‘routekaart’ die het Kabinet heeft gepresenteerd op 6 mei. Naast het debat over het  maximaal inperken  van het virus werd er gesproken over de economische schade die gevoeld wordt in de gastvrijheidssector. Coalitiepartijen VVD/D66 en CDA/ChristenUnie hebben twee aangenomen moties ingediend die een het kabinet verzoeken sneller tot aanvullende maatregelen te komen voor zowel horeca als recreatie. Lees meer

Watersport- en recreatiesector woedend

7 mei 2020
Harde eis: “Wij willen met Hemelvaart open” De versoepeling van de coronamaatregelen, die minister Rutte gisteren aankondigde in de persconferentie, is onacceptabel voor de watersport- en recreatiesector. HISWA-RECRON – ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie – is vooral boos over het besluit dat gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen bij toeristische bedrijven tot 1 juli dicht moeten. Lees meer

Teleurstellende persconferentie: ‘Effect verruiming voor sector marginaal’

6 mei 2020
De versoepeling van de coronamaatregelen, die minister Rutte zojuist aankondigde in de persconferentie, kan op geen begrip rekenen van de watersport- en recreatiesector. HISWA-RECRON is vooral boos over het besluit om collectieve sanitaire voorzieningen op toeristische bedrijven tot 1 juli gesloten te houden. Dit is voor ons onacceptabel.  Lees meer

Oproep voor Noodhulp aan Staatssecretaris

3 mei 2020
Op 30 april 2020 heeft Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON een oproep gedaan aan Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, om snel met noodsteun te komen. Met de verlenging van de maatregelen is ook de maand mei grotendeels verloren voor de sector en dat heeft ook al doorwerking in de maand juni. Lees meer