Nieuws

HISWA-RECRON nieuwsarchief

Hiswa te Water 2021 gaat niet door

17 augustus 2021
Gisteren, maandag 16 augustus, is na overleg met de desbetreffende instanties door de organisatie van de Hiswa te Water besloten dat de 2021 editie onder de huidige regelgeving van het rijk niet mogelijk is. Lees meer

Hart onder de riem voor getroffen ondernemers in Limburg

16 juli 2021
Wij leven intens mee met alle ondernemers die zijn getroffen door de overstromingen in Limburg. Het is triest dat midden in het seizoen veel van onze aangesloten campings, jachthavens, zeilscholen en andere watersport- en recreatiebedrijven te maken hebben met de enorme wateroverlast. HISWA-RECRON wil jullie op deze plek jullie een hart onder de riem steken. Heel veel sterkte!   Lees meer

Laatste versie Actieagenda vastgesteld met Staatssecretaris Keijzer

15 juli 2021
Op 5 juli werd de Taskforce Gastvrijheidseconomie ontvangen in de Beurs van Berlage voor het periodiek overleg van de brancheorganisaties met staatssecretaris Mona Keijzer. Geert Dijks van HISWA-RECRON vertegenwoordigt namens HISWA-RECRON de gastvrijheidssector samen met ANVR en Koninklijke Horeca Nederland. Lees meer

Maaien waterplanten IJmeer en Markermeer gestart

13 juli 2021
De waterplanten op het Markermeer en IJmeer worden gemaaid. Vrijdag  9 juli is er gestart met de klus van 700 hectare te maaien areaal. ‘Het maaien is noodzakelijk om veilig te kunnen varen op de meren’, zegt Gerdina Krijger, regiomanager bij HISWA-RECRON. ‘Waterplanten kunnen de vaart belemmeren en dat moet voorkomen worden. Wij zijn blij dat de overlast tijdig en grondig wordt aangepakt’. Lees meer

Nederlanders op het water: graag op uitnodiging mee, zelf nemen we minder initiatief

12 juli 2021
Ontspanning, een vakantiegevoel en gezelligheid. Dat roept op het water zijn bij Nederlanders op. We gaan dan ook maar al te graag het water op met vrienden en familie, maar als het op onszelf aankomt nemen we minder snel initiatief. Toch wil bijna een kwart (23%) van de niet-watersporters wil wél graag een watersport proberen. Drempels die hen tegenhouden zijn het niet hebben van spullen of er geen geld aan uit willen geven. Dit blijkt uit onderzoek van HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, uitgevoerd door Motivaction. Lees meer

Bekijk de uitzending van de vakdag "Vakantiepark van de toekomst"

12 juli 2021
Op 29 juni vond de jaarlijkse vakdag ‘Het Vakantiepark van de Toekomst’ plaats. Goede sprekers met interessante filmpjes van ondernemers wisselen deze vakdag elkaar af. Onder leiding van dagvoorzitter Arthur van Disseldorp, regiomanager van HISWA-RECRON in Limburg en Noord-Brabant, werden tijdens een online-bijeenkomst drie thema’s behandeld: Lees meer

Groot onderhoud brug en sluis Driemond

9 juli 2021
HISWA-RECRON is door Waternet geïnformeerd over groot onderhoud aan de brug en sluis in Driemond. De verwachting is dat de meeste werkzaamheden in de winter van 2022/2023 worden uitgevoerd. Op dit moment bekijkt Waternet of een deel van de werkzaamheden eerder kunnen uitgevoerd kunnen worden. Dit zal dan in de winter van 2021/2022 plaatsvinden. HISWA-RECRON heeft nadrukkelijk aangegeven dat werkzaamheden buiten het vaarseizoen dienen plaats te vinden én de noodzaak van tussentijdse openingen gedurende de werkzaamheden.   Lees meer

Onacceptabele situatie door werkzaamheden Haringvlietbrug

8 juli 2021
Een groot deel van de  HISWA-RECRON-leden ondervinden grote hinder van de aankomende maatregelen op de Haringvlietbrug. Tot medio 2023 gaat de brug slechts één keer open per week, in plaats van de normale 74 openingen per week. Daarnaast is er ook maar één rijbaan geopend voor wegverkeer met een toegestane snelheid van 50 km/u. HISWA-RECRON vindt dit onacceptabel en pleit voor minimaal drie brugopeningen per dag. Lees meer

HISWA-RECRON verbolgen over uitstel besluit toeristenbelasting Schagen

7 juli 2021
Recreatiesector het kind van de rekening? Een besluit over de toeristenbelasting 2022 in gemeente Schagen is door de gemeenteraad uitgesteld naar de Begrotingsraad van november. HISWA-RECRON vindt het onbegrijpelijk én onaanvaardbaar dat de gemeenteraad de duidelijke afspraken (Indexering en tarief vaststellen voor de zomervakantie) die waren gemaakt met de sector, naast zich neerlegt.   Lees meer

Toeristenbelastingactie in Westerveld: 'De sector is geen melkkoe!'

6 juli 2021
Dinsdagmiddag 6 juli voerde HISWA-RECRON samen met haar achterban, de recreatieondernemers (ludiek) actie (met in achtneming van 1,5 meter afstand)  tegen het voornemen van het College van B&W van Westerveld om de toeristenbelasting opnieuw te verhogen. Eerst tot 1,45 euro per persoon per nacht in 2022 tot 1,50 euro pppn in 2023. Lees meer

Daling aantal scheepsongevallen, wel vaak ernstiger

23 juni 2021
Op de kanalen, rivieren en meren van Nederland, zijn in 2020 minder scheepsongevallen geregistreerd dan in 2019, wel steeg het aantal ernstige ongevallen. Ook het aantal slachtoffers is gedaald, helaas vielen er nog 3 dodelijke slachtoffers. Lees meer

HISWA-RECRON vraagt mbo-scholen en bedrijven handen ineen te slaan

21 juni 2021
Recreatietalent gezocht! Leisure-  en recreatiebedrijven hebben nieuwe instroom van medewerkers nodig. Daarom verwelkomen scholen graag nieuwe studenten voor de mbo opleiding Leisure & Hospitality.  Op dit moment blijft het aantal nieuwe studenten op de scholen achter. Scholen hebben daarom aan de bel getrokken bij HISWA-RECRON. Want als de instroom van nieuwe studenten afneemt, heb jij als ondernemer daarna een probleem bij het vinden van voldoende opgeleide medewerkers in je bedrijf.  Lees meer

HISWA-RECRON blij met oproep van overheden over waterplantenproblematiek aan de Rijksoverheid

17 juni 2021
‘Om de wateren aan de zuidkant van het IJsselmeergebied en in de meren daar omheen bevaarbaar, veilig en schoon te houden, zijn grote investeringen nodig. Investeringen die de getroffen gemeenten en provincies niet op kunnen brengen. Hulp van het Rijk is noodzakelijk’.  Dat is samengevat de boodschap van een in gezamenlijkheid opgestelde position paper, waar de regionale overheden mee naar de Rijksoverheid gaan, legt Gerdina Krijger van HISWA-RECRON uit. Lees meer

Hoorn coördineert maaien waterplanten, Stichting Maaien waterplanten IJMeer-Markermeer adviseert

16 juni 2021
De voorbereidingen voor het maaien van de waterplanten op het IJmeer en Markermeer zijn in volle gang. Gemeente Hoorn heeft hierbij voor het eerst de centrale en coördinerende rol. Eerder voerde de stichting Maaien Waterplanten IJmeer/Markermeer deze taken uit.  Vanaf 2021 is zij adviseur van Hoorn en bereidt op dit moment onder andere de kaarten voor waar de gebieden op staan die gemaaid moeten worden. Inmiddels is er een vergunning verleend voor 700 hectare en kan het maaien per 1 juli starten. Lees meer

HISWA-RECRON blij met uitstel doorvaarvignet Amsterdam

9 juni 2021
De invoering van een nieuw systeem waarbij er betaald moet worden om door het Amsterdamse binnenwater te varen, is uitgesteld tot de start van het vaarseizoen 2022. Het zogeheten doorvaartvignet zou afgelopen april al worden ingevoerd, maar de gemeente heeft meer tijd nodig. HISWA-RECRON ondersteunt het uitstel. Lees meer

Tweede Kamer debatteert over steunpakket Q3

3 juni 2021
De Tweede Kamer heeft afgelopen woensdag met de ministers van EZK en SZW gesproken over de verlenging van het steun- en herstelpakket voor de periode 1 juli – 1 oktober 2021. HISWA-RECRON liet eerder al weten matig positief te zijn over het nieuwe pakket. Verschillende Tweede Kamerleden hebben moties ingediend om de financiële en administratieve druk op ondernemers verder te verlichten. Lees meer