Nieuws

HISWA-RECRON nieuwsarchief

Recreatiesector krijgt maatwerk en doekje voor het bloeden

20 mei 2020
Vandaag heeft het kabinet de nieuwe steunmaatregelen voor het bedrijfsleven gepresenteerd.  Enkele regelingen zijn aangepast naar aanleiding van de oproep van HISWA-RECRON om beter aan te sluiten bij bedrijven met een seizoenskarakter en hoge kapitaalslasten.  HISWA-RECRON is echter teleurgesteld over de aanpassingen.  Lees meer

Veel brug- en sluisbediening op zomerregime

20 mei 2020
HISWA-RECRON is blij dat op de meeste plaatsen in Nederland over wordt gegaan op het zomerbedieningsregime van bruggen en sluizen. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de dringende oproep die zij deed aan de Nederlandse waterbeheerders. Ook de Veiligheidsregio’s werd gevraagd ruimte te geven voor de boten.   Lees meer

Belangrijke moties voor watersport en recreatie aangenomen in Tweede Kamer

8 mei 2020
In het reguliere Kamerdebat over de impact van het coronavirus is uitvoerig gesproken over de ‘routekaart’ die het Kabinet heeft gepresenteerd op 6 mei. Naast het debat over het  maximaal inperken  van het virus werd er gesproken over de economische schade die gevoeld wordt in de gastvrijheidssector. Coalitiepartijen VVD/D66 en CDA/ChristenUnie hebben twee aangenomen moties ingediend die een het kabinet verzoeken sneller tot aanvullende maatregelen te komen voor zowel horeca als recreatie. Lees meer

Watersport- en recreatiesector woedend

7 mei 2020
Harde eis: “Wij willen met Hemelvaart open” De versoepeling van de coronamaatregelen, die minister Rutte gisteren aankondigde in de persconferentie, is onacceptabel voor de watersport- en recreatiesector. HISWA-RECRON – ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie – is vooral boos over het besluit dat gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen bij toeristische bedrijven tot 1 juli dicht moeten. Lees meer

Oproep voor Noodhulp aan Staatssecretaris

3 mei 2020
Op 30 april 2020 heeft Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON een oproep gedaan aan Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, om snel met noodsteun te komen. Met de verlenging van de maatregelen is ook de maand mei grotendeels verloren voor de sector en dat heeft ook al doorwerking in de maand juni. Lees meer

HISWA-RECRON wil aangepast bedieningsraam bruggen en sluizen

30 april 2020
Bruggen en sluizen in Nederland worden vanwege de Corona-crisis nog steeds volgens het winterregime bediend. Voordat het zomerregime weer wordt ingesteld, verzoekt HISWA-RECRON alle beheerders om een aangepast regime in te voeren. Dit regime moet onveilige obstructies op de vaarwegen voorkomen. Lees meer

Gevolgen coronamaatregelen groepsaccommodaties

30 april 2020
De groepenmarkt werd als één van de eerste bedrijfsgroepen hard getroffen door de corona-maatregelen. In eerste instantie mochten er nog groepen van minder dan 100 personen worden ontvangen en konden bepaalde accommodaties nog leveren. Maar na de aangescherpte maatregelen werd het voor de meeste groepsaccommodaties praktisch onuitvoerbaar om hieraan te voldoen. Groepen bestaan vaak uit leden uit meerdere gezinnen. Bovendien hebben veel groepsaccommodaties scholen en de zakelijke markt als klant. Het geld moet voor een belangrijk deel verdiend worden aan de randen van de zomer. Nu dus. Lees meer

Zet je bedrijf volop in de etalage voor de instroom van nieuwe (leerling)medewerkers

16 april 2020
HISWA-RECRON is lid van de Commissie Beroepsonderwijs van VNO-NCW. Bijna alle branches in Nederland nemen deel aan deze commissie. Van de week werden de gevolgen besproken van de crisis voor het beroepsonderwijs. Een ronde langs de verschillende branches levert een divers beeld op: Sommige branches gaan op slot voor nieuwe (leerling) medewerkers, andere een beetje. Er zijn ook branches die weinig of geen gevolgen merken van de crisis. Lees meer

Watersport en recreatie nu ook op lijst voor financiële steun

9 april 2020
Lobbysuccessen voor HISWA-RECRON Watersport- en recreatiebedrijven kunnen nu ook een eenmalige gift van 4.000 euro ontvangen, als tegemoetkoming voor de gevolgen van de Corona-maatregelen. Het kabinet streeft ernaar om deze specifieke uitbreiding van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren ( TOGS)  per 15 april 2020 open te stellen. Een intensieve lobby van HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, droeg hier aan bij. Lees meer

Werkbezoek staatssecretaris Keijzer (EZK) aan Molecaten Park Flevostrand

8 april 2020
Vandaag bezocht staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, Molecaten Park Flevostrand. De staatssecretaris kwam hier op uitnodiging van HISWA-RECRON om in gesprek te gaan over de gevolgen van de coronacrisis op de watersport en recreatiesector. Mede-eigenaar en ondernemer Tim Slager leidde de staatssecretaris rond op het park, dat vanwege de crisis bijna volledig stil is komen te liggen. De focus van het gesprek kwam te liggen op de uitdagingen waar ondernemers in deze periode mee te maken hebben, en het vijf punten plan van HISWA-RECRON waarin diverse oplossingsscenario’s worden geschetst. Lees meer

Kennispartner Kuiper Verzekeringen verlaagt tijdelijk de premie voor bootverhuurbedrijven

8 april 2020
Watersportverhuurbedrijven ervaren ook de gevolgen van de coronamaatregelen. Voorlopig kunnen ze geen boten verhuren en liggen ze ‘stil’. Dit heeft een behoorlijke impact op de bedrijfsvoering van veel klanten van Kuiper Verzekeringen, kennispartner van HISWA-RECRON. In overleg met de verzekeraars heeft Kuiper Verzekeringen als enige in haar branche een collectieve verlaging weten te bedingen voor al haar watersportverhuurklanten.   Lees meer

Voucherregeling voor watersport- en recreatiebranche rond

3 april 2020
HISWA-RECRON stelt een voucherregeling in. Het betreft een regeling die in het leven is geroepen vanwege annuleringen die verband houden met de onvermijdbare en buitengewone omstandigheden ten gevolge van het Corona-virus. De voucher geeft het recht om het bedrag dat eerder is aanbetaald, te gebruiken voor een nieuwe boeking bij hetzelfde watersport- of recreatiebedrijf op een later tijdstip. Lees meer

Gedragscode corona voor waterrecreanten

3 april 2020
HISWA-RECRON heeft een gedragscode opgesteld voor waterrecreanten. De Gedragscode is opgesteld in samenwerking met gemeente Wijdemeren en de Coöperatie Gastvrije Randmeren waarin zestien gemeenten, van het Gooimeer tot het Drontermeer, participeren. Natuurlijk moet iedereen zo veel mogelijk thuis blijven, maar als mensen toch het water op gaan, is het belangrijk om dit op verantwoorde wijze te doen. Deze code moet ervoor zorgen dat de RIVM - maatregelen ook op het water worden nageleefd.  Lees meer

Financiële steun voor ‘vergeten’ recreatie en watersport noodzakelijk - Omzetverlies door Corona-maatregelen gigantisch

1 april 2020
De verlenging en verzwaring van de nieuwe Corona-maatregelen leiden tot nog grotere financiële schade in de recreatie- en watersportsector. Bootverhuurders, zeilscholen, groepsaccommodaties, campings en bungalowparken moeten hun sanitairgebouwen sluiten en kunnen daardoor in veel gevallen niet open blijven. HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor recreatie en watersport, luidt de noodklok en doet een dringende oproep aan het kabinet voor een noodfonds. Lees meer

HISWA-RECRON teleurgesteld over beleid veiligheidsregio's

27 maart 2020
HISWA-RECRON is teleurgesteld over het beleid dat de veiligheidsregio’s op dit moment voeren. Vakantieparken en campings mogen onder voorwaarden open blijven. Dat was de boodschap van het kabinet op 23 maart. 26 en 27 maart zijn door veiligheidsregio’s nieuwe noodverordeningen vastgesteld waarbij nu in veel diverse regio’s verschillend beleid gevoerd wordt. De verschillen tussen de regio’s zijn groot en dat leidt tot onduidelijkheid voor recreanten en ondernemers.  Lees meer

Geert Dijks: HISWA-RECRON komt met Garantiefonds

25 maart 2020
De focus van media en beleidsmakers in de coronacrisis ligt voor wat betreft de gastvrijheidssector op de reisbranche en de horeca. Heel begrijpelijk want de horeca is dicht en de reisbranche moest heel veel vakantiegangers repatriëren uit verre landen. Voor de watersport en de verblijfsrecreatie is nauwelijks aandacht. Terwijl deze sector aan de vooravond staat van een verloren voorseizoen en misschien wel een mislukte zomer. Lees meer

Teken de petitie Recreatievaart emissieloos in Amsterdam

16 maart 2020
Alle recreatievaart in het centrumgebied van Amsterdam emissieloos vanaf 2025? Iedereen die deze maatregel geen haalbare kaart vindt, kan vanaf heden een petitie ondertekenen. Hiermee wordt een sterk signaal afgegeven aan de beleidsmakers en wordt de gemeente Amsterdam om uitstel naar 2030 verzocht. Lees meer