Nieuws

HISWA-RECRON nieuwsarchief

Nieuwe corona steun onvoldoende voor watersport- en recreatiebedrijven

28 mei 2021
Het kabinet heeft het corona steun- en herstelpakket uitgebreid naar kwartaal drie. Daarmee kunnen ondernemers aanspraak maken op financiële ondersteuning tot oktober 2021. HISWA-RECRON, de ondernemersorganisatie voor bedrijven in de watersport en recreatie, is matig positief over het aanvullende pakket. Veel waterport- en recreatiebedrijven hebben nog steeds te maken met beperkingen en corona gerelateerd omzetverlies. Het blijft dus van groot belang dat financiële steun beschikbaar blijft, minimaal tot en met het einde van 2021. Lees meer

Onacceptabel: Lozing ernstig verontreinigd water door gaswinning boven Schiermonnikoog

28 mei 2021
HISWA-RECRON spreekt van een zorgelijke situatie dat de beoogde gaswinning boven Schiermonnikoog ernstige waterverontreiniging met zich meebrengt. Regiomanager Jan Ybema: “Het wordt tijd dat het Rijk haar verantwoordelijkheid neemt en in haar contracten opneemt dat milieuverontreiniging altijd moet worden voorkomen. Als dit in Duitsland mogelijk is dan kunnen we in Nederland niet achterblijven. Waarom werken we anders in Trilateraal verband samen om de Waddenzee goed te beschermen. De Waddeneilanden met toerisme als belangrijkste inkomstenbron en de Waddenzee met haar natuurwaarden mogen hier nooit de dupe van worden.” Lees meer

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstellen quarantaineplicht en toegangsbewijzen

26 mei 2021
Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de tijdelijke wetgeving quarantaineplicht en toegangsbewijzen. Beide wetten hebben invloed op de watersport- en recreatiesector en de mate waarin ondernemers (buitenlandse) gasten in het hoogseizoen kunnen ontvangen. Het kabinet komt op korte termijn met een plan van aanpak, waarin een aantal regels worden uitgewerkt. De verwachting is dat begin juni beide wetten gaan gelden. Lees meer

Voortzetting economisch steun- en herstelpakket op komst; verbeteringen nodig

26 mei 2021
Het kabinet komt naar alle waarschijnlijkheid nog deze week met een brief aan de Tweede Kamer waarin de voortzetting van het steun- en herstelpakket wordt gepresenteerd. Een voortzetting en verbetering van de regelingen is belangrijk, omdat nog altijd veel ondernemingen te lijden hebben onder de beperkende maatregelen van het kabinet. Daarmee geeft het kabinet gehoor aan de oproep van o.a. HISWA-RECRON en de partners van MKB-Nederland en VNO-NCW. HISWA-RECRON heeft het ministerie van EZK opgeroepen enkele regelingen te verbeteren ten gunste van watersport- en recreatiebedrijven. Lees meer

Tweede Kamer steunt groepsaccommodaties en wil sneller herstel

19 mei 2021
De groepsaccommodaties moeten meer perspectief geboden worden door het kabinet. Een motie die hiervoor is ingediend door Kamerleden Stoffer (SGP) en Aartsen (VVD), is gisteren door de Tweede Kamer unaniem aangenomen. Het kabinet moet nu met de sector in gesprek om te bezien hoe het herstel van deze sector gestimuleerd kan worden en te bezien of en hoe meer passende financiële steun mogelijk is. Lees meer

Blauwe Vlag 2021 wappert weer trots!

6 mei 2021
De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van FEE International in Denemarken heeft dit jaar in Nederland 183 Blauwe Vlaggen toegekend op 127 jachthavens en 56 stranden. De Gedeputeerde P. van ’t Hoog van de provincie Gelderland hees samen met wethouder H. Wessel en nationaal juryvoorzitter Blauwe Vlag Patrick Poelmann formeel de Blauwe Vlag 2021 om het seizoen te openen. Het seizoen is dan ook op 6 mei officieel geopend door het hijsen van de Blauwe Vlag bij de Hanzehaven in Elburg.   Lees meer

HISWA-RECRON ondersteunt verzoek watersportondernemers Noordersluis

5 mei 2021
Provincie Flevoland gaat in 2022 grote onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de Noordersluis in Lelystad. Hierdoor zal de doorgang naar het Markermeer gestremd zijn van 28 februari tot 2 april. Watersportbedrijven die gelegen zijn achter de sluis hebben bij de provincie aangegeven dat er juist in deze periode zo’n 100 tot 150 boten naar de havens komen en 25 tot 50 boten voor onderhoud komen. De bedrijven komen door de stremming flink in de problemen. Eén opening per week gedurende de stremming zou verlichting kunnen geven. HISWA-RECRON is blij met de inbreng van de ondernemers en het constructive gesprek dat wordt gevoerd met de provincie. Lees meer

NOW 5 van start

4 mei 2021
Je kunt als werkgever vanaf donderdag 6 mei 2021 een aanvraag doen voor de vijfde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Je kunt bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de maanden april tot en met juni 2021. Het loket gaat tien dagen eerder open dan aanvankelijk gepland. Het blijft ook langer open dan tijdens de eerdere ronden. Je kunt tot en met 30 juni terecht bij dit loket voor een aanvraag.   Lees meer

Van Emstede & Slager Advocaten is HISWA-RECRON Kennispartner

19 april 2021
Edwin Slager, directeur bij Van Emstede & Slager Advocaten heeft op 12 april jl. een overeenkomst getekend als HISWA-RECRON Kennispartner. Van Emstede & Slager Advocaten zijn al lange tijd verbonden aan de watersportsector via HISWA. Met dit partnerschap wordt de samenwerking wederom bevestigd, maar dan als kennispartner van HISWA-RECRON. Lees meer

NBTC Vakantiemonitor: Voorkeur voor vakantie in eigen land neemt toe

6 april 2021
Meer vakantieboekingen maar nog steeds grote onzekerheid voor de sector, blijkt uit nieuwe meting Vakantiemonitor van NBTC Ruim 70 procent van de inwoners uit Nederland en de toeristische kernmarkten van ons land, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en China, heeft vakantieplannen dit jaar. Ten opzichte van de eerste meting in januari dit jaar neemt het aantal boekingen in nagenoeg alle landen toe, blijkt uit de  Vakantiemonitor 2021  van NBTC. De Vakantiemonitor meet de invloed van de coronacrisis op het reisgedrag van bezoekers. Jos Vranken, algemeen directeur NBTC: “De boekingen nemen in alle landen mondjesmaat toe, maar nog steeds is er een groot aantal potentiële vakantiegangers dat nog niet heeft geboekt en zeer terughoudend is. De huidige situatie is en blijft zorgelijk voor de toeristische sector.” Lees meer

Alleen samen worden wij de duurzaamste sector. Doe mee aan het onderzoek!

5 april 2021
Duurzaamheid is door de jaren heen een belangrijk onderwerp geworden. De overheid heeft doelstellingen en regels opgesteld om samen een duurzame economie te creëren. Naast dat de overheid vele doelstellingen heeft op het gebied van duurzaamheid, is ook de wens van de consument veranderd en vinden zij het belangrijk dat er aandacht geschonken wordt aan mens en milieu zodat ook de volgende generaties kunnen genieten van een mooie en gezonde natuur.  Lees meer

Gastvrijheidssector wil uit de startblokken en samen met eigen minister werken aan welzijn en herstel

29 maart 2021
De gastvrijheidssector, waaronder HISWA-RECRON, pleit voor een minister van Toerisme en Gastvrijheid en presenteerde hiervoor op 29 maart een vacature en inwerkprogramma . Uit onderzoek door kennisinstituut CELTH in opdracht van Gastvrij Nederland blijkt dat de gastvrijheidssector voor Nederland van enorme economische én maatschappelijke waarde is. Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij Nederland: “Het is hoog tijd voor een eigen minister, die samen met ons werkt aan herstel. Dat kan alleen onder sterke nationale coördinatie. Een sector die een bijdrage levert van 4,5% aan het Bruto Nationaal Product en een nog grotere bijdrage aan het Bruto Nationaal Geluk verdient dit.” Lees meer

Doorvaartvignet Amsterdam nog niet verkrijgbaar

22 maart 2021
Vanaf 1 april 2021 is het verplicht in Amsterdam om een doorvaartvignet te hebben. Het vignet is bedoeld voor pleziervaartuigen die uitsluitend op het Amsterdams water varen en  niet  aanleggen. Het vignet kost 20 euro en is drie jaar geldig. Nog niet is bekend op welke wijze het vignet verkregen kan worden. HISWA-RECRON krijgt van haar leden veel vragen hierover. Bij navraag door HISWA-RECRON heeft de gemeente meegedeeld dat er momenteel wordt gewerkt wordt aan een communicatie campagne. Nog niet is bekend wanneer de vignetten verkrijgbaar zijn. Tot die tijd zal er niet gehandhaafd worden.  Meer informatie voor pleziervaartuigen die  wel  aanmeren in Amsterdam: Vignet aanvragen of opzeggen - Gemeente Amsterdam Lees meer

Seijsener Rekreatietechniek is HISWA-RECRON Partner in Business

22 maart 2021
Directeur Bas Durieux van Seijsener Rekreatietechniek tekende op 15 maart met Geert Dijks een overeenkomst voor HISWA-RECRON Partner in Business. Zo bestendigt Seijsener, als marktleider in infrastructurele voorzieningen en diensten, de relatie met zowel de watersport als recreatiesector en ondersteunt daarmee de activiteiten van HISWA-RECRON. Lees meer

Geen florerende maatschappij, geluk en gezondheid zonder toerisme- en recreatiesector

15 maart 2021
Nieuw onderzoek brengt voor het eerst de waarde van de hele gastvrijheidssector in kaart. Hoe diepgeworteld is de gastvrijheidssector in de samenleving? Hoe zou de maatschappij eruitzien zonder dat mensen kunnen ontspannen, recreëren, uit eten gaan, kamperen, sporten, elkaar ontmoeten, cultuur snuiven, reizen in binnen- en buitenland, congresseren en evenementen bijwonen? Gastvrij Nederland (waar HISWA-RECRON onderdeel van uitmaakt) en CELTH hebben antwoord op die vraag gegeven in het onderzoek: Maatschappelijke waarde van toerisme en recreatie. Voor het eerst is hierbij in beeld gebracht hoe groot de waarde van de gastvrijheidssector is voor de Nederlandse economie en vooral voor de hele maatschappij.  Lees meer

Inspirerende sprekers vertellen over hoe zij de toekomst van het vakantiepark zien

9 maart 2021
Vandaag organiseerde HISWA-RECRON, NRIT Media en Saxion Hogeschool de online kennissessie over de "toekomst van het vakantiepark". Onder leiding van Arthur van Disseldorp (HISWA-RECRON) werd de kennissessie tot een succes geleid. Ruim 500 deelnemers keken, luisterden en chatten mee. Inspirerende sprekers gaven een kernachtige presentatie en trotse ondernemers lieten op hun bedrijf zien hoe ze inspelen op de uitdagingen van de toekomst. Ook werd het eerste exemplaar van het boek van Rolf Nijdam "het vakantiepark van Nederland" - het eerste complete boek over vakantieparken in Nederland - gepresenteerd aan RCN directeur Riné van Dingstee. RCN Het Grote Bos was deze dag het decor en gastheer van deze kennissessie. Lees meer