Nieuws

HISWA-RECRON nieuwsarchief

Minister verandert plannen vliegveld Lelystad na 10.000 inspraakreacties niet

9 juli 2019

Ondanks het grote verzet tegen de opening van vliegveld Lelystad heeft Minister Cora van Nieuwenhuizen haar voornemen nauwelijks gewijzigd. Dat bleek eind vorige week toen het ministerie een nota van antwoord publiceerde. In de nota wordt ingegaan op alle zienswijzen die door bewoners, actiegroepen en RECRON zijn ingediend. 75 RECRON-leden ondertekenden een paar maanden geleden de zienswijze van onze branchevereniging, waarin kritiek werd geuit op het voornemen om laagvliegroutes te hanteren zolang het luchtruim nog niet is heringedeeld. Deze laagvliegroutes zullen forse geluidshinder voor campings en vakantieparken in de regio met zich meebrengen.

Lees meer

Premie voor KIKK (SFR)

4 juli 2019

Met ingang van 1 juli 2019 wordt er weer premie geheven voor KIKK (SFR). Deze premie bedraagt 0,5% en wordt 50/50 verdeeld tussen werkgever en werknemer. U wordt hierover ook geïnformeerd door KIKK zelf en de uitvoerder van de premie-inning TKP.

Lees meer

Animatiewerk en goed werkgeverschap

4 juli 2019

De Inspectie SZW ( de voormalige Arbeidsinspectie) heeft een aantal animatiebedrijven die in de recreatiesector actief zijn, beboet. De Inspectie heeft overtredingen geconstateerd van de Wet Minimum (Jeugd) Loon. Aan jongeren in animatieteams werd niet het Wettelijk Minimum Loon betaald, geen urenregistratie bijgehouden en vaak geen fatsoenlijke huisvesting geboden. RECRON heeft hierover met de Inspectie gesproken en aangegeven te betreuren dat dit geconstateerd is. We hebben geschetst hoe de animatie zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft tot een professioneel onderdeel in de verblijfsrecreatie en daar horen professionele arbeidsvoorwaarden en goed werkgeverschap bij.

Lees meer

Circa 40% van bedrijven voldoet aan informatieplicht energiebesparing

4 juli 2019

Op 1 juli hebben 22.407 bedrijven aan de informatieplicht energiebesparing voldaan, daarmee voldoet circa 40% van de ondernemers aan de meldingsplicht volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast staan er nog enkele duizenden rapportages in het systeem in concept klaar. Omdat het eLoket pas medio maart is open gegaan en later dan in eerste aanleg was gepland, is de verwachting dat enige coulance de komende tijd nog gehanteerd zal worden. Daarop is de afgelopen tijd vanuit VNO-NCW, MKB Nederland en ook RECRON op aangedrongen.

Lees meer

Overlast door eikenprocessierups

2 juli 2019

Zoals bekend is de eikenprocessierups flink actief deze periode. Er is al veel over bekend en gezegd, toch krijgen we bij RECRON nog wel wat vragen van ondernemers binnen. RECRON heeft een voorbeeldbericht gemaakt dat u voor uw bedrijf kunt aanpassen en met uw gasten kunt delen. Zie de link naar het document onderaan dit bericht.

 

Lees meer

RECRON start driedaagse circulaire training voor innovatie recreatieondernemers

2 juli 2019

De ontwikkelingen in de recreatiebranche gaan snel. Innovatieve, duurzame en circulaire concepten vragen steeds meer aandacht. Maar hoe geef je dat nu handen en voeten? Reden waarom RECRON met steun van het ministerie een inspirerend en praktisch opleidingsaanbod heeft voor ondernemers én (TOP-) leveranciers om samen aan nieuwe, circulaire oplossingen te werken op 6 en 20 november en 4 december 2019.

Lees meer

Recreatie Expert Team Drenthe gaat nog een jaar door

25 juni 2019

Ondernemers in de recreatie- en verblijfhoreca in Drenthe kunnen nog een jaar gebruik maken van het Recreatie Expert Team. Dit multidisciplinaire team adviseert ondernemers in de sector die bijvoorbeeld willen innoveren of investeren, die willen groeien en/of de verdiencapaciteit van hun bedrijf nog beter willen benutten.

Lees meer

Verhoging toeristenbelasting in Barneveld na protest RECRON uitgesteld

24 juni 2019

Met de verhoging van de ozb op bedrijfspanden en de verhoging van de toeristenbelasting worden Barneveldse recreatiebedrijven dubbel belast. Dit betoogt RECRON, die de maatregelen voor volgend jaar van tafel wil hebben. In een brief aan de gemeente (zie document onder dit bericht) schrijft regiomanager Ivo Gelsing namens de leden en toeristisch platform Go Barneveld dat RECRON begrip heeft voor de financiële problemen waar de gemeente mee kampt en dat ze bereid is ‘haar steentje bij te dragen’. Maar de verhoging van de toeristenbelasting met 0,25 euro per overnachting vanaf volgend jaar, zoals wethouder Didi Dorrestijn op 6 juni die middels een e-mail aan de vereniging meedeelde, staat RECRON niet aan.

Lees meer

50 jaar RECRON!

18 juni 2019

Donderdag 13 juni was een bijzonder feestelijke dag; RECRON vierde haar 50-jarig bestaan. De Efteling was het sprookjesachtige decor.

Lees meer

Strijd tegen verhoging toeristenbelasting gaat door!

18 juni 2019

Keer op keer merk ik weer dat raadsleden niet goed begrijpen wat een forse verhoging van toeristenbelasting betekent voor de gast en dus voor de ondernemer die de gast graag wat vaker en langer wil houden zegt Petra Ellens, regiomanager RECRON van Groningen, Friesland en Drenthe. Onlangs is er weer ingesproken bij de gemeente Midden-Groningen.

Lees meer

RECRON “Leden van Verdienste” benoemd

13 juni 2019

Op donderdag 13 juni 2019 zijn Toon Weijenborg (Camping Zeeburg, Amsterdam), Pim Meijkamp (Vakantiepark Delftse Hout, Delft), Edwin Bomers (Marveld Recreatie, Groenlo) en Jan Hagedoorn (Vakantiepark Beerze Bulten, Beerze) benoemd tot RECRON “Lid van Verdienste” tijdens de Algemene Ledenvergadering van RECRON.

Lees meer

Aandacht voor legionellapreventie bij campings blijft noodzakelijk

15 mei 2019

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in 2017 (campings Gelderland) en in 2018 (campings Zeeland) controles uitgevoerd of eigenaren en/of exploitanten van campings aan de verplichtingen op het gebied van legionellapreventie - conform de regels van het Drinkwaterbesluit - voldoen. De algemene conclusie is dat campings nog onvoldoende de preventiemaatregelen uitvoeren.

Lees meer

Jachtmakelaars: stijgende verkoop gebruikte jachten

14 mei 2019

De verkoop van het aantal gebruikte jachten nam wederom toe in 2018, zo melden de jachtmakelaars die zijn aangesloten bij de Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen (NBMS) en HISWA Vereniging, ondernemersorganisatie van de jachtbouw en watersport.

Lees meer

Blauwe Vlaggen uitgereikt in Ouddorp aan Zee

8 mei 2019

In Ouddorp aan Zee op Goeree-Overflakkee zijn de kwaliteitskeurmerken voor kustgemeenten, stranden en jachthavens uitgereikt. Vijf Nederlandse kustgemeenten werden beoordeeld als groene en duurzame bestemming. Hiervoor ontvingen zij vandaag een QualityCoast Award. 181 stranden en jachthavens ontvingen de Blauwe Vlag.

Lees meer