Nieuws

HISWA-RECRON nieuwsarchief

HISWA Amsterdam Boat Show vroegtijdig beëindigd

13 maart 2020

Amsterdam, 12 maart 2020

RAI Amsterdam volgt per direct de instructie van de Nederlandse overheid om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Volgens het RIVM wordt het risico op besmetting te groot om nog langer verantwoord grote evenementen te laten plaatsvinden. Dit betekent dat de HISWA Amsterdam Boat Show, die afgelopen woensdag 11 maart werd geopend, voortijdig de deuren sluit. Dit evenement zou tot zondag 15 maart plaatsvinden.

Lees meer

Week van de circulaire economie: schrijf je in voor de Circo Track

6 februari 2020

HISWA-RECRON en Circo organiseren wederom gezamenlijk een Circular Business Design Track. Deze 2e serie van 3 workshops is speciaal bedoeld voor recreatie- en watersportbedrijven die hun producten en diensten circulair willen maken en die van elkaar willen leren. Deze landelijke Track vindt plaats op 4, 18 en 25 maart. Voor Zeeuwse recreatieondernemers vindt de Track plaats op 5, 19 en 26 maart.

Lees meer

Verkoelende recreatie in de warme zomers

3 februari 2020

Op een warme zomerse dag zoeken recreanten ter verkoeling graag het water op. Familiepark Drievliet en Museumpark Historyland wilden hierop inspelen. Door bezoekers een waterrijke, verkoelende faciliteit te bieden, kunnen ook op warme dagen de bezoekersaantallen op peil blijven. Deze twee parken kozen voor Watergames & More Spray Parks: interactieve waterspeelplaatsen met combinaties van waterstralen, geluid, oorzaak-gevolgrelaties en elementen die 360? kunnen draaien.

 

Lees meer

Tweede Kamer: meer visie nodig voor toeristische sector

24 januari 2020

De Tweede Kamer heeft donderdag 23 januari 2020 in een Algemeen Overleg Toerisme de staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) opgeroepen meer visie te tonen voor de toeristische sector in Nederland. Diverse Kamerleden onderschreven daarmee de oproep die RECRON in december vorig jaar met een manifest in de Kamer lanceerde. De toeristische sector groeit in een hoog tempo en is inmiddels verantwoordelijk voor 90 miljard euro aan bestedingen, waarmee de economische opbrengst twee keer zo groot is als bij de landbouw. 
 

Lees meer

HISWA-RECRON en VVD in overleg over permanente bewoning

24 januari 2020

Naar aanleiding van het plan van VVD en D66 om illegale bewoning op vakantieparken te legaliseren heeft HISWA-RECRON afgelopen donderdag gesproken met initiatiefnemer en Kamerlid Daniel Koerhuis (rechts op foto). Samen met coalitiegenoot D66 zien de twee coalitiepartijen in recreatiewoningen de ideale oplossing voor het nijpende woningtekort in Nederland. HISWA-RECRON toonde zich al eerder kritisch over het plan, omdat er geen rekening wordt gehouden met de gevolgen voor het recreatiebedrijf.

Lees meer

Symposium emissieloos varen in Amsterdam voor jachthavens

21 januari 2020

Met een zaal vol met ondernemers en vertegenwoordigers van Amsterdamse watersportverenigingen bij Waternet werd er op donderdag 16 januari een eerste stap gezet in kennisuitwisseling over emissieloos varen. Nieuw beleid van de gemeente bepaalt dat er vanaf 2025 in het centrum uitsluitend emissieloos gevaren mag worden en vervolgens vanaf 2030 in het gehele Amsterdamse binnenwater.

Lees meer

Keurmerk voor jachtservicebedrijven

17 januari 2020

HISWA-RECRON, de ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, lanceert een keurmerk voor reparatie en onderhoud aan boten: HISWA Certified Yacht Service. Met deze certificatie tonen aangesloten jachtservicebedrijven aan dat zij werken met eenduidige controlelijsten bij het doen van reparaties en onderhoud aan plezierjachten.

Lees meer

Komende jaren vooral groei van binnenlandse vakanties

14 januari 2020

Op vakantie gaan blijft ongekend populair onder Nederlanders. “Hoewel veel Nederlanders al meerdere keren per jaar op vakantie gaan, zou twee derde best nog vaker op vakantie willen, als onder andere tijd en geld geen belemmering zouden zijn. Nederlanders geven aan vakanties als belangrijkste bestedingsdoel te zien wanneer ze meer geld zouden hebben. Dit blijkt uit consumentenonderzoek dat Trends & Tourism heeft uitgevoerd ten behoeve van de Toekomstvisie Nederlandse vakantiemarkt 2030,” aldus Kees van der Most van Trends & Tourism.

Lees meer

Permanente bewoning op recreatieparken niet legaliseren

9 januari 2020

Het plan van VVD en D66 om permanente bewoning op recreatieparken te legaliseren kan op weinig steun rekenen van de Nederlandse recreatiesector. Brancheorganisatie HISWA-RECRON is verrast door het proefballonnetje van de twee coalitiepartijen. “Onze ondernemers staan voor een vitaal toeristisch recreatief product in Nederland, daar hoort permanente bewoning niet bij. Het plan druist ook rechtstreeks in tegen de afspraken die D66 minister Ollongren van Binnenlandse Zaken met de sector heeft gemaakt” aldus Martin Maassen, plaatsvervangend directeur en binnen HISWA-RECRON verantwoordelijk voor leisure en recreatie.

Lees meer

Onderzoek naar elektrisch varen Nota Varen 1 en 2

23 december 2019

In het kader van de Nota’s Varen 1 en 2 gaat de gemeente Amsterdam onderzoek doen naar de bereidheid van watersporters om hun vaartuig om te bouwen naar elektrisch. De gemeente heeft beleid opgesteld waarbij de recreatievaart in 2025 in het centrum emissie loos moet zijn. Het overige Amsterdamse water (met uitzondering van het IJ, de Kostverlorenvaart en de Amstel) zijn in 2030 aan de beurt.

Lees meer

Geslaagd ledencongres HISWA-RECRON Noord op 13 december jl

18 december 2019

Op 13 december vond het 5e HISWA-RECRON Noord innovatiecongres plaats.
De HISWA-RECRON regiomanagers Petra Ellens en Jan Ybema heetten iedereen welkom. Petra gaf een beknopte presentatie van actuele dossiers en dossiers die in 2020 aandacht vragen. De stijgende lastendruk op de recreatiesector werd benadrukt. Jan Ybema gaf vervolgens een presentatie over de onlineboekingsmodules voor de HISWA leden die in 2020 wellicht ook voor de RECRON leden interessant kunnen zijn. 

 

Lees meer

Rijkswaterstaat start met 24-uursbediening op Nederrijn en Lek

18 december 2019

Rijkswaterstaat renoveert de drie stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek. Sinds medio november 2019 worden de complexen centraal bediend. Het centraal bedienen maakt het mogelijk om vooruitlopend op de afronding van de renovatie te starten met zogenaamde 24/7 bediening van de drie complexen. Dit betekent dat met ingang van 2 januari 2020 de sluizen in Driel, Amerongen en Hagestein ook in de weekendnachten worden bediend.

Lees meer

HISWA Magazine tariefkaart 2020 beschikbaar

16 december 2019

De tariefkaart 2020 voor advertenties in HISWA Magazine is beschikbaar. De prijzen in 2020 zijn ten opzichte van 2019 hetzelfde gebleven. HISWA Magazine is hét vakblad voor de watersportindustrie. Elk HISWA Magazine is een mix van informatie, opinie, theorie, praktijk en human interest. 

Lees meer

51 TOP Campings in Nederland blinken uit in kwaliteit

12 december 2019

51 Nederlandse campings mogen zich ANWB Top camping 2020 noemen, van de 187 in Europa. Daarvan zijn er twee nieuw in de lijst. 

ANWB Top camping is het predicaat voor campings die de maximale score van vijf sterren halen bij de ANWB campinginspectie. Deze campings behoren tot de beste campings van Europa en blinken uit in kwaliteit.

Lees meer

Beschikbaarheid tijdens de feestdagen

12 december 2019

Van 25 december tot en met 1 januari is ons kantoor gesloten. Bij calamiteiten kun je het volgende nummer bellen: 033 – 303 97 07.

HISWA-RECRON wenst je prettige kerstdagen en een goed 2020!

 

 

Lees meer

Interessante ledenbijeenkomst in de Delta

11 december 2019

Op 10 december bezochten HISWA leden in de Delta de Nautische Centrale in Vlissingen. De door HISWA georganiseerde bijeenkomst werd goed bezocht, de groep paste maar net in de centrale bedieningsruimte. De ondernemers kregen een kijkje in de keuken van de centrale met een aansprekend verhaal, terwijl met het dagelijkse werk werd meegekeken. De Nautische Centrale bedient de sluizen va Vlissingen en Veere, de Zeelandbrug en de bruggen in het kanaal voor Walcheren.

Lees meer

Toeristenbelasting Aalsmeer vliegt uit de bocht

10 december 2019

Gemeente Aalsmeer heeft aangekondigd per 2020 de toeristenbelasting met 150% te verhogen. Een overnachting in de gemeente kost dan  € 3,50 per persoon. In een brief aan de gemeente stelt HISWA dat watersportbedrijven met activiteiten op het gebied van verblijfsrecreatie, zoals de verhuur van trekkershutten en het aanbieden van plaatsen voor een tent of een camper, ernstig worden getroffen. De watertoeristenbelasting wordt in 2020 ‘met rust’ wordt gelaten.

Lees meer

Succesvolle waterplantenconferentie, maar inzet ministerie minimaal

10 december 2019

De waterplantenconferentie die Waterrecreatie Nederland onder andere met HISWA Vereniging organiseerde heeft een goed beeld gegeven bij bestuurders over de ernst van de problematiek en de noodzaak van een gezamenlijke aanpak. Bestuurders van overheden uit heel Nederland (gemeenten,  provincies, waterschappen) en hun ambtenaren waren aanwezig. Ook was er een vertegenwoordiger van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat.

Lees meer

Cees Slager bij BNR Zakendoen nav Manifest

5 december 2019

Cees Slager, voorzitter RECRON was vandaag te gast bij BNR Nieuwsradio in BNR Zakendoen. Hij was bijna een uur lang te horen. Hij begon met zijn nieuws van de dag, dat ging over een artikel uit het FD over het instellen van een staatscommissie die zich bezighoudt met de toekomst van de landbouw en de voedselvoorziening. Slager is het daar in principe mee eens, maar hij valt erover dat de landbouw de belangrijkste plek op het platteland lijkt te claimen. 

Lees meer