Nieuws

Nieuwsarchief

Bonden uit overleg Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)

5 december 2023
VNO-NCW | MKB-Nederland en LTO Nederland betreuren het dat de vakbonden niet verder willen praten over de toekomst van de regeling voor vervroegde uittreding (RVU). Werkgevers willen net als de bonden, dat er voor mensen met langdurig zwaar werk mogelijkheden blijven om eerder met pensioen te gaan en staan open om het overleg opnieuw op te pakken. Lees meer

ADAC Camping Awards voor Camping De Wildhoeve en Vakantiepark De Beerze Bulten

29 november 2023
PiNCAM, het ADAC-campingportaal, heeft de genomineerden voor ADAC Camping Prijzen 2024 bekend gemaakt. De  ADAC Camping Awards zijn beschikbaar voor Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Kroatië, Oostenrijk, Nederland en Groot Brittanië. Een internationale commissie van 44 kampeerexperts heeft de De genomineerden gekozen uit honderden suggesties uit de kampeerbranche.  Lees meer

NHL Stenden komt met update Associate Degree (AD) opleiding Leisure & Events Management

29 november 2023
Recent mochten verschillende partijen input leveren voor de Associate Degree (AD) opleiding Leisure & Events Management van NHL Stenden bij Up Events in Amsterdam. HISWA RECRON was hierbij aanwezig. NHL Stenden wil graag studenten ‘afleveren’ met competenties, die nauw aansluiten bij wat bedrijven in het werkveld vragen. Het is de bedoeling dat de school zo goed mogelijk opleidt voor de praktijk in het bedrijfsleven, waaronder de bedrijven in de Recreatie. Lees meer

Terugblik Najaarsbijeenkomst Buitensport / VeBON

15 november 2023
HISWA-RECRON organiseerde voor de buitensportondernemers en hun instructeurs een Najaarsbijeenkomst bij Up Events in Amsterdam. Nadat Michiel Pöpping - voorzitter bedrijfsgroep Buitensport/VeBON - iedereen welkom heette, trapten we af met de MEET & CONNECT game van Up Events, waarbij we op een interactieve manier elkaar nog beter leerden kennen. Algemeen manager Rene de Jong, gaf een korte presentatie over het bedrijf Up Events. Lees meer

Beheer van recreatieterreinen zonder chemische bestrijdingsmiddelen

15 november 2023
Vanaf 1 januari 2025 vervallen de uitzonderingsgebieden en omstandigheden voor recreatieve doeleinden van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen . Dit houdt in dat niet door de overheid beheerde recreatieterreinen, voor zover het betreft bungalowterreinen, groepsaccommodaties, campingterreinen en jachthavens geen chemische bestrijdingsmiddelen meer mogen worden gebruikt. Lees meer

HISWA-RECRON woedend op Wijdemeren vanwege onbetrouwbaar bestuur, ondertekening convenant opgeschort

14 november 2023
HISWA-RECRON heeft samen met het Watersportverbond, Ondernemend Wijdemeren en de Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek gemeente Wijdemeren laten weten de ondertekening van een nieuw convenant op te schorten, totdat de niet onderbouwde, eenzijdig en buitengewoon onzorgvuldig tot stand gekomen verhogingen van de (water)toeristenbelasting en de forensenbelasting zijn teruggedraaid of zijn beperkt tot een marktconforme indexering. Het convenant omvat naast de medewerking van ondernemers bij de inning van verblijfsbelastingen – waaronder forensenbelasting- ook het instellen van een Adviesorgaan waarin toeristisch recreatieve ondernemers de gemeente adviseren over de juiste besteding van de inkomsten uit de verblijfsbelastingen.  Lees meer

Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector 2023 beschikbaar

7 november 2023
De resultaten van de Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector 2023 zijn nu online beschikbaar. De monitor geeft inzicht in onder meer het aantal bedrijven, banen, baankenmerken en arbeidsmobiliteit en biedt de mogelijkheid om alle arbeidsmarktinformatie op provinciaal en regionaal niveau te analyseren. De monitor is een samenwerking van leden van Gastvrij Nederland en wordt jaarlijks geüpdatet. De arbeidsmarktmonitor gastvrijheidssector bevat nu data van 2022.   Lees meer

HISWA-RECRON voorkomt verhoging btw-tarief

27 oktober 2023
In de nacht van 25 op 26 oktober was het nog erg spannend, maar het amendement van Pieter Omtzigt (NSC) over het verhogen van het btw-tarief op onder andere vakantieparken is verworpen. Dit betekent dat de wetwijziging voor het belastingplan 2024 niet doorgaat. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft tegen het amendement en dus het voorstel gestemd. Lees meer

Oproep: geen hoog btw-tarief voor vakantieverblijven

26 oktober 2023
Vandaag staat een amendement over de afschaffing van het lage btw-tarief op logies en vakantieverblijven op de agenda van de Tweede Kamer. Pieter Omtzigt (NSC) wil dit ter stemming brengen. HISWA-RECRON roept alle kamerleden op om tegen dit amendement te stemmen. Een amendement  is een voorstel van één of meer Tweede Kamerleden tot wijziging van een wetsvoorstel.  Lees meer

Grote zorgen over aanscherping milieuregels bestel- en vrachtauto’s in Amsterdam

23 oktober 2023
HISWA-RECRON heeft middels een zienswijze grote bezwaren gemaakt tegen het aanscherpen van de maatregelen -zoals genoemd in het Ontwerpverkeersbesluit nul-emissiezone voor bedrijfs- en vrachtauto’s- in Amsterdam. Met name het gebied Diemerzeedijk en Buitenkerkerweg wordt geraakt door de maatregelen. De verwachting is dat door de cumulatie van maatregelen op het gebied van vervoer over de weg én het emissieloos varen bedrijfseconomische schade gaan lijden, dan wel genoodzaakt zijn bepaalde bedrijfsactiviteiten te beëindigen. HISWA-RECRON verzoekt om het gebied uit te zonderen, net als de RAI en de Hemhavens. Lees meer

Tweezijdige consumentenvoorwaarden voortaan alleen met ANWB

18 oktober 2023
De Consumentenbond is al vele decennia betrokken bij de totstandkoming van sectorale consumentenvoorwaarden. In ongeveer 70 sectoren is de Consumentenbond contractspartij (soms naast een andere consumentenorganisatie) en daarmee ook partij in de desbetreffende sectorale Geschillencommissie (onderdeel van de Stichting Geschillencommissies in Den Haag (SGC). Ook bij de totstandkoming van de RECRON- en de HISWA-voorwaarden is de Consumentenbond steeds één van de onderhandelings- en contractpartijen geweest, naast de ANWB. Ook HISWA-RECRON-leden krijgen daarmee dus te maken met het besluit van de Consumentenbond om de zich terug te trekken uit de tweezijdige consumentenvoorwaarden. Lees meer

Handreiking Chemievrij beheer van recreatieterreinen en jachthaven

18 oktober 2023
Binnenkort is de Handreiking Chemievrij beheer van recreatieterreinen en jachthaven beschikbaar. In 2015 sloten HISWA en RECRON een zogenaamde Greendeal met de toenmalige Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken over het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (ofwel chemische bestrijdingsmiddelen) in de recreatie- en watersportsector. Doel van de Greendeal was om uiterlijk in 2020 het gebruik van deze middelen in de sector uit te bannen. Dit jaar is uiteindelijk niet haalbaar gebleken, maar uiteindelijk zal het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in alle sectoren, met uitzondering van de landbouw, worden verboden per 1 januari 2025. Lees meer

HISWA-RECRON pleit tegen terugkeer Amerikaanse importtarieven

18 oktober 2023
HISWA-RECRON werkt met EBI samen in een grote coalitie van Europese verenigingen om te pleiten tegen de terugkeer van tarieven op Amerikaanse importproducten aan het eind van het jaar. Na het handelsgeschil in 2018, waarbij de VS tarieven oplegde aan staal en aluminium uit de EU, kregen een aantal sectoren te maken met vergeldingstarieven op Amerikaanse importproducten, waaronder pleziervaartuigen. Lees meer