Nieuws

Nieuwsarchief

Nieuwe HISWA-cao 2023 – 2024 een feit

3 maart 2023
De leden van HISWA-RECRON en CNV Vakmensen voor wie de HISWA-cao van toepassing is hebben ingestemd met het eerder overeengekomen onderhandelingsresultaat. Dit betekent dat er met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 een nieuwe HISWA-cao is. Lees meer

Gastvrijheidsdebat Overijssel

1 maart 2023
Veertien politieke partijen werden afgelopen donderdagavond 23 februari in Zwolle stevig aan de tand gevoeld tijdens het Gastvrijheidsdebat. De hoofdvraag van debatleider Petra Ellens (HISWA-RECRON): wat voor rol speelt de vrijetijdseconomie in hun programma’s? Ondanks de diverse politieke kleuren en de verschillende standpunten binnen de stellingen was het antwoord unaniem: de rol van de vrijetijdssector is van onmisbaar wanneer men prettig wil wonen, werken en recreëren.       Lees meer

Aanvragen tegemoetkoming energiekosten (TEK) open vanaf 21 maart

1 maart 2023
In november werd bekend dat de regering met een tegemoetkoming komt voor mkb bedrijven die minimaal 7% van hun omzet kwijt zijn aan de hoge energiekosten. Nu is bekend geworden dat ondernemers vanaf 21 maart de tegemoetkoming kunnen aanvragen. De TEK kan aangevraagd worden van 21 maart 2023 09.00 uur tot 2 oktober 2023 17.00 uur . Mkb’ers vragen de regeling aan met terugwerkende kracht van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Lees meer

Ernstige klacht HISWA-RECRON bij Gemeenteraad Wijdemeren

22 februari 2023
HISWA-RECRON heeft de gemeenteraad van Wijdemeren aangeschreven met een ernstige klacht over het niet nakomen van afspraken. In juli 2022 is een convenant gesloten tussen HISWA-RECRON, het Watersportverbond, de Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek en Ondernemend Wijdemeren en het College van Burgemeester & Wethouders. In het convenant zijn afspraken gemaakt die grotendeels niet worden nagekomen. Lees meer

Onderhandelingsresultaat bereikt over HISWA-cao

17 februari 2023
HISWA-RECRON – ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie – bereikte samen met SZS - branchevereniging voor Scheepsbenodigdhedenhandelaren, Zeilmakers en Scheepstuigers - en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat over een nieuwe HISWA-cao en een nieuwe SZS-cao. De cao’s zijn grotendeels identiek en hebben beide een looptijd van twee jaar. Lees meer

Manifest: geef toerisme en recreatie de ruimte

13 februari 2023
In aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart roepen Gastvrij Nederland - waar HISWA-RECRON bij is aangesloten - en Destinatie Nederland de provincies op toerisme en recreatie de ruimte te geven. De brede gastvrijheidssector zorgt in Nederland voor welvaart én welzijn en raakt terreinen als wonen, verkeer en natuur. In een manifest pleiten de initiatiefnemers er voor dat de brede gastvrijheidssector een plek krijgt in elk toekomstig provinciaal collegeprogramma. Lees meer

Vrijetijdssector in Nederland aantoonbaar duurzaam

10 februari 2023
Een stijging van 10% van de duurzaamheidskeurmerken Green Key en Duurzaam Gastvrij 9 februari reikte Plastic Soup surfer Marijn Tinga tijdens een feestelijke bijeenkomst in Kontakt der Kontinenten maar liefst 700 certificaten voor Green Key uit en 40 voor Duurzaam Gastvrij. Lees meer

Sociaal Fonds HISWA start nieuw adviesproject voor ondernemers

8 februari 2023
Veel bedrijven in de watersport(industrie) hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Technisch opgeleide medewerkers zijn nauwelijks te vinden. Het Sociaal Fonds HISWA start een adviesproject voor watersportondernemers. Het fonds kan je helpen op zoek te gaan naar oplossingsmogelijkheden voor jouw vragen op het gebied van personeel. Het fonds helpt je graag verder door een advies te maken, wat op maat is gesneden voor jouw bedrijf. Vervolgens kun je zelf aan de slag, al dan niet met een beetje extra hulp. Lees meer

HISWA-RECRON neemt deel aan landelijke Agenda Natuurinclusief

8 februari 2023
Hoe verzilveren we de kansen die de natuur biedt voor een fijne, gezonde samenleving? En hoe zorgen we dat  natuur onderdeel wordt van alles wat we maken en doen? Een team van negen bestuurders, waaronder Geert Dijks (directeur HISWA-RECRON), gaat met deze vragen op weg vanuit de landelijke Agenda Natuurinclusief. Zij zijn koplopers in natuurinclusief denken en werken in hun eigen werkveld: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs en bewustwording, vrijetijdseconomie en water. Lees meer

Toeristenbelasting wordt steeds maar hoger!

8 februari 2023
Het is al jaren aan de gang: sterke stijgingen van lokale lastenen in het bijzonder de toeristenbelasting. Ieder jaar komt HISWA-RECRON in geweer om de sterke verhoging van de toeristenbelasting te bestrijden. En het houdt niet op; gemeenten zijn al lang de schaamte voorbij en blijven de toerist in hun gemeente onevenredig zwaar belasten. En de recreatiesector is daarvan de dupe. Ook in 2023 wordt weer een stijging van de inkomsten aan toeristenbelasting verwacht. Gemiddeld genomen gaat het om een stijging van 14 % tot een totale opbrengst nok alle gemeenten van 429 miljoen euro. Lees meer

Pensioenpremie is gelijk gebleven, opbouwpercentage omlaag

1 februari 2023
Op 1 januari 2023 is de pensioenregeling van Pensioenfonds Recreatie veranderd. De sociale partners waar naast HISWA-RECRON ook FNV Recreatie, WiZZ, CNV Vakmensen en FNV Publiek Belang deel van zijn hebben afgesproken dat de pensioenpremie in 2023 gelijk blijft. Maar er zijn wel maatregelen nodig om de pensioenen te kunnen blijven betalen. Daarom is het opbouwpercentage verlaagd. Lees meer

HISWA-RECRON Innovatiecongres legt focus op cybersecurity

27 januari 2023
In Wolvega waren gisteren recreatie- en watersportondernemers bijeen om zich te laten bijpraten over cybersecurity. Een voor de sector belangrijk thema omdat ze afhankelijk zijn van boekingssystemen, maar ook van productieprocessen waarin software een grote rol speelt. Lees meer

Arbeidsmarkt Recreatie: onbekend maakt onbemind

25 januari 2023
Uit onderzoek onder studenten MBO Leisure & Hospitality, uitgevoerd in opdracht van HISWA-RECRON, blijkt dat er onvoldoende kennis is over de carrièrekansen binnen de recreatiesector. Studenten die een opleiding volgen in de recreatiesector weten niet goed welke functies er zijn. Ze komen zelf vaak niet verder dan werken in “de animatie” of als Front Office medewerker en dat terwijl er zoveel meer en leuk werk te doen is. Lees meer

Programma Verblijfsrecreatie Achterhoek van start

25 januari 2023
Als onderdeel van de Vrijetijdsagenda van de acht samenwerkende Achterhoekse gemeenten is onlangs het Programma Vitale Verblijfsrecreatie Achterhoek gestart. Een regionaal programmateam is nu actief om ondernemers te stimuleren en ondersteunen bij nieuwe initiatieven om zo de verblijfsrecreatie in de Achterhoek te versterken en te verbeteren.   Lees meer

SER advies arbeidsmarkt gaat te ver

25 januari 2023
In 2021 heeft de Sociaal Economische Raad een advies over de arbeidsmarkt uitgebracht. De kern was werknemers meer inkomenszekerheid te bieden door het aantal mogelijkheden om flex contracten af te sluiten, te beperken. Een advies waar niemand tegen kan zijn. Het kabinet heeft dit advies omarmd en de wetgeving is in de maak waarin paal en perk gesteld wordt aan zogenaamde flex contracten en oproepcontracten.Ook HISWA-RECRON is voorstander van zoveel mogelijk vaste contracten, maar de praktijk leert nu eenmaal dat in sectoren zoals recreatie en watersport door de wisselende seizoenen flexibele arbeidsrelaties onontbeerlijk zijn.   Lees meer