Nieuws

HISWA-RECRON nieuwsarchief

Excessieve verhoging (water)toeristenbelasting in Wijdemeren, sector is geschokt

21 oktober 2021
De voorgenomen verhoging van toeristenbelasting met meer dan 100% voor recreanten en watersporters heeft een schok teweeggebracht onder toeristisch-recreatieve ondernemers in het Loosdrechts Plassengebied. Brancheorganisatie HISWA-RECRON (ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie), het Watersportverbond, Vereniging Verenigde Bedrijven Boomhoek en Ondernemend Wijdemeren werden door de gemeente niet bij het voornemen betrokken. De organisaties hebben nu de handen ineengeslagen en staan klaar om tijdens de diverse sessies van gemeenteraad en commissie de aanval te openen. Lees meer

Ontwikkelingen energieprijzen 

19 oktober 2021
De afgelopen weken was de enorme stijging van energieprijzen in zowel de media als de Tweede Kamer onderwerp van gesprek. Ook vanuit HISWA-RECRON houden we de markt scherp in de gaten omdat veel aangesloten sectoren last kunnen krijgen van deze prijsstijgingen. Maar wat is er nu eigenlijk aan de hand?  Lees meer

Watersnoodschade? Graag melden!

14 oktober 2021
Vrijdag 8 oktober 2021 bracht de commissie watersnoodschade (voornamelijk gevormd door ambtenaren van het Ministerie van EZK) een bezoek aan het door de watersnood getroffen gebied in Limburg. HISWA-RECRON, MKB Limburg en KHN kregen de gelegenheid hun visie op de vergoedingen van de schade en de consequenties voor recreatiebedrijven te verwoorden. De organisatie van deze praktijkdag lag in handen van de Provincie Limburg. Lees meer

Corona steunpakket wordt niet verlengd. Regeling Vaste Lasten Nachthoreca wel voor alle bedrijven beschikbaar.

1 oktober 2021
Het Kabinet heeft vastgehouden aan de plannen om het steun- en herstelpakket corona stop te zetten van Q4 2021. De Tweede Kamer debatteerde gisteren over het economische steunpakket, maar zag geen redenen deze met een extra kwartaal te verlengen. Omdat de macro economische cijfers een zeer positief beeld van de Nederlandse economie laten zien, zo ligt het werkloosheidscijfer historisch laag, zou verlenging van het steun- en herstelpakket meer schade dan goed doen. HISWA-RECRON is teleurgesteld in de opstelling van het kabinet en de uitkomst van het Kamerdebat dat heeft plaatsgevonden. De macro economische cijfers verbloemen de financiële problemen die bij een deel van de zwaar getroffen bedrijfsgroepen nog aanwezig is. Lees meer

Prinsjesdag 2021: Wat betekenen de plannen voor de watersport en recreatie?

22 september 2021
Dinsdag 21 september overhandigde de minister van Financiën de begroting voor het jaar 2022 aan de Tweede Kamer. Omdat het zittende kabinet demissionair is, zien we voor 2022 veel beleidsarme plannen die voortborduren op het werk van de regering in voorgaande jaren. De economie is het afgelopen jaar, ondanks corona en de beperkende maatregelen, gegroeid. Voor heel 2021 is de verwachting van het centraal planbureau dat de economie zal groeien met 4%, gevolgd door een groei van 3,5% in 2022. Het ondernemersvertrouwen staat op het hoogste punt sinds 2018. Lees meer

Voortgang tegemoetkoming waterschade medio juli

16 september 2021
Minster Grapperhaus schreef op 10 september  een brief met bijlage  naar de Tweede Kamer met uitleg over een aantal aspecten van de afhandeling van de waterschade medio juli in Limburg en Noord-Brabant. Hij deelt  de Regeling tegemoetkoming waterschade in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in de Noord-Brabant in juli 2021  en meldt dat de Wet tegemoetkoming schade (Wts) ook is ingegaan.  Lees meer

Hoopvol gesprek over watertoeristenbelasting met gemeenteraad Zaandam

3 september 2021
Op 2 september sprak HISWA-RECRON met de gemeenteraad van Zaanstad over de ongewenste invoering van de watertoeristenbelasting. Twee vooraf voorgelegde vragen stonden centraal: hoe heeft de gemeenteraad kunnen instemmen met de invoering van watertoeristenbelasting terwijl de kosten hoger dan de baten zijn én hoe staat de Raad ten opzichte van het afschaffen van de watertoeristenbelasting?  Lees meer

Hiswa te Water 2021 gaat niet door

17 augustus 2021
Gisteren, maandag 16 augustus, is na overleg met de desbetreffende instanties door de organisatie van de Hiswa te Water besloten dat de 2021 editie onder de huidige regelgeving van het rijk niet mogelijk is. Lees meer

Hart onder de riem voor getroffen ondernemers in Limburg

16 juli 2021
Wij leven intens mee met alle ondernemers die zijn getroffen door de overstromingen in Limburg. Het is triest dat midden in het seizoen veel van onze aangesloten campings, jachthavens, zeilscholen en andere watersport- en recreatiebedrijven te maken hebben met de enorme wateroverlast. HISWA-RECRON wil jullie op deze plek jullie een hart onder de riem steken. Heel veel sterkte!   Lees meer

Laatste versie Actieagenda vastgesteld met Staatssecretaris Keijzer

15 juli 2021
Op 5 juli werd de Taskforce Gastvrijheidseconomie ontvangen in de Beurs van Berlage voor het periodiek overleg van de brancheorganisaties met staatssecretaris Mona Keijzer. Geert Dijks van HISWA-RECRON vertegenwoordigt namens HISWA-RECRON de gastvrijheidssector samen met ANVR en Koninklijke Horeca Nederland. Lees meer

Maaien waterplanten IJmeer en Markermeer gestart

13 juli 2021
De waterplanten op het Markermeer en IJmeer worden gemaaid. Vrijdag  9 juli is er gestart met de klus van 700 hectare te maaien areaal. ‘Het maaien is noodzakelijk om veilig te kunnen varen op de meren’, zegt Gerdina Krijger, regiomanager bij HISWA-RECRON. ‘Waterplanten kunnen de vaart belemmeren en dat moet voorkomen worden. Wij zijn blij dat de overlast tijdig en grondig wordt aangepakt’. Lees meer

Nederlanders op het water: graag op uitnodiging mee, zelf nemen we minder initiatief

12 juli 2021
Ontspanning, een vakantiegevoel en gezelligheid. Dat roept op het water zijn bij Nederlanders op. We gaan dan ook maar al te graag het water op met vrienden en familie, maar als het op onszelf aankomt nemen we minder snel initiatief. Toch wil bijna een kwart (23%) van de niet-watersporters wil wél graag een watersport proberen. Drempels die hen tegenhouden zijn het niet hebben van spullen of er geen geld aan uit willen geven. Dit blijkt uit onderzoek van HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, uitgevoerd door Motivaction. Lees meer

Bekijk de uitzending van de vakdag "Vakantiepark van de toekomst"

12 juli 2021
Op 29 juni vond de jaarlijkse vakdag ‘Het Vakantiepark van de Toekomst’ plaats. Goede sprekers met interessante filmpjes van ondernemers wisselen deze vakdag elkaar af. Onder leiding van dagvoorzitter Arthur van Disseldorp, regiomanager van HISWA-RECRON in Limburg en Noord-Brabant, werden tijdens een online-bijeenkomst drie thema’s behandeld: Lees meer

Groot onderhoud brug en sluis Driemond

9 juli 2021
HISWA-RECRON is door Waternet geïnformeerd over groot onderhoud aan de brug en sluis in Driemond. De verwachting is dat de meeste werkzaamheden in de winter van 2022/2023 worden uitgevoerd. Op dit moment bekijkt Waternet of een deel van de werkzaamheden eerder kunnen uitgevoerd kunnen worden. Dit zal dan in de winter van 2021/2022 plaatsvinden. HISWA-RECRON heeft nadrukkelijk aangegeven dat werkzaamheden buiten het vaarseizoen dienen plaats te vinden én de noodzaak van tussentijdse openingen gedurende de werkzaamheden.   Lees meer

Onacceptabele situatie door werkzaamheden Haringvlietbrug

8 juli 2021
Een groot deel van de  HISWA-RECRON-leden ondervinden grote hinder van de aankomende maatregelen op de Haringvlietbrug. Tot medio 2023 gaat de brug slechts één keer open per week, in plaats van de normale 74 openingen per week. Daarnaast is er ook maar één rijbaan geopend voor wegverkeer met een toegestane snelheid van 50 km/u. HISWA-RECRON vindt dit onacceptabel en pleit voor minimaal drie brugopeningen per dag. Lees meer

HISWA-RECRON verbolgen over uitstel besluit toeristenbelasting Schagen

7 juli 2021
Recreatiesector het kind van de rekening? Een besluit over de toeristenbelasting 2022 in gemeente Schagen is door de gemeenteraad uitgesteld naar de Begrotingsraad van november. HISWA-RECRON vindt het onbegrijpelijk én onaanvaardbaar dat de gemeenteraad de duidelijke afspraken (Indexering en tarief vaststellen voor de zomervakantie) die waren gemaakt met de sector, naast zich neerlegt.   Lees meer

Toeristenbelastingactie in Westerveld: 'De sector is geen melkkoe!'

6 juli 2021
Dinsdagmiddag 6 juli voerde HISWA-RECRON samen met haar achterban, de recreatieondernemers (ludiek) actie (met in achtneming van 1,5 meter afstand)  tegen het voornemen van het College van B&W van Westerveld om de toeristenbelasting opnieuw te verhogen. Eerst tot 1,45 euro per persoon per nacht in 2022 tot 1,50 euro pppn in 2023. Lees meer