Nieuws

HISWA-RECRON nieuwsarchief

Daling aantal scheepsongevallen, wel vaak ernstiger

23 juni 2021
Op de kanalen, rivieren en meren van Nederland, zijn in 2020 minder scheepsongevallen geregistreerd dan in 2019, wel steeg het aantal ernstige ongevallen. Ook het aantal slachtoffers is gedaald, helaas vielen er nog 3 dodelijke slachtoffers. Lees meer

HISWA-RECRON vraagt mbo-scholen en bedrijven handen ineen te slaan

21 juni 2021
Recreatietalent gezocht! Leisure-  en recreatiebedrijven hebben nieuwe instroom van medewerkers nodig. Daarom verwelkomen scholen graag nieuwe studenten voor de mbo opleiding Leisure & Hospitality.  Op dit moment blijft het aantal nieuwe studenten op de scholen achter. Scholen hebben daarom aan de bel getrokken bij HISWA-RECRON. Want als de instroom van nieuwe studenten afneemt, heb jij als ondernemer daarna een probleem bij het vinden van voldoende opgeleide medewerkers in je bedrijf.  Lees meer

HISWA-RECRON blij met oproep van overheden over waterplantenproblematiek aan de Rijksoverheid

17 juni 2021
‘Om de wateren aan de zuidkant van het IJsselmeergebied en in de meren daar omheen bevaarbaar, veilig en schoon te houden, zijn grote investeringen nodig. Investeringen die de getroffen gemeenten en provincies niet op kunnen brengen. Hulp van het Rijk is noodzakelijk’.  Dat is samengevat de boodschap van een in gezamenlijkheid opgestelde position paper, waar de regionale overheden mee naar de Rijksoverheid gaan, legt Gerdina Krijger van HISWA-RECRON uit. Lees meer

Hoorn coördineert maaien waterplanten, Stichting Maaien waterplanten IJMeer-Markermeer adviseert

16 juni 2021
De voorbereidingen voor het maaien van de waterplanten op het IJmeer en Markermeer zijn in volle gang. Gemeente Hoorn heeft hierbij voor het eerst de centrale en coördinerende rol. Eerder voerde de stichting Maaien Waterplanten IJmeer/Markermeer deze taken uit.  Vanaf 2021 is zij adviseur van Hoorn en bereidt op dit moment onder andere de kaarten voor waar de gebieden op staan die gemaaid moeten worden. Inmiddels is er een vergunning verleend voor 700 hectare en kan het maaien per 1 juli starten. Lees meer

HISWA-RECRON blij met uitstel doorvaarvignet Amsterdam

9 juni 2021
De invoering van een nieuw systeem waarbij er betaald moet worden om door het Amsterdamse binnenwater te varen, is uitgesteld tot de start van het vaarseizoen 2022. Het zogeheten doorvaartvignet zou afgelopen april al worden ingevoerd, maar de gemeente heeft meer tijd nodig. HISWA-RECRON ondersteunt het uitstel. Lees meer

Tweede Kamer debatteert over steunpakket Q3

3 juni 2021
De Tweede Kamer heeft afgelopen woensdag met de ministers van EZK en SZW gesproken over de verlenging van het steun- en herstelpakket voor de periode 1 juli – 1 oktober 2021. HISWA-RECRON liet eerder al weten matig positief te zijn over het nieuwe pakket. Verschillende Tweede Kamerleden hebben moties ingediend om de financiële en administratieve druk op ondernemers verder te verlichten. Lees meer

Nieuwe corona steun onvoldoende voor watersport- en recreatiebedrijven

28 mei 2021
Het kabinet heeft het corona steun- en herstelpakket uitgebreid naar kwartaal drie. Daarmee kunnen ondernemers aanspraak maken op financiële ondersteuning tot oktober 2021. HISWA-RECRON, de ondernemersorganisatie voor bedrijven in de watersport en recreatie, is matig positief over het aanvullende pakket. Veel waterport- en recreatiebedrijven hebben nog steeds te maken met beperkingen en corona gerelateerd omzetverlies. Het blijft dus van groot belang dat financiële steun beschikbaar blijft, minimaal tot en met het einde van 2021. Lees meer

Onacceptabel: Lozing ernstig verontreinigd water door gaswinning boven Schiermonnikoog

28 mei 2021
HISWA-RECRON spreekt van een zorgelijke situatie dat de beoogde gaswinning boven Schiermonnikoog ernstige waterverontreiniging met zich meebrengt. Regiomanager Jan Ybema: “Het wordt tijd dat het Rijk haar verantwoordelijkheid neemt en in haar contracten opneemt dat milieuverontreiniging altijd moet worden voorkomen. Als dit in Duitsland mogelijk is dan kunnen we in Nederland niet achterblijven. Waarom werken we anders in Trilateraal verband samen om de Waddenzee goed te beschermen. De Waddeneilanden met toerisme als belangrijkste inkomstenbron en de Waddenzee met haar natuurwaarden mogen hier nooit de dupe van worden.” Lees meer

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstellen quarantaineplicht en toegangsbewijzen

26 mei 2021
Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de tijdelijke wetgeving quarantaineplicht en toegangsbewijzen. Beide wetten hebben invloed op de watersport- en recreatiesector en de mate waarin ondernemers (buitenlandse) gasten in het hoogseizoen kunnen ontvangen. Het kabinet komt op korte termijn met een plan van aanpak, waarin een aantal regels worden uitgewerkt. De verwachting is dat begin juni beide wetten gaan gelden. Lees meer

Voortzetting economisch steun- en herstelpakket op komst; verbeteringen nodig

26 mei 2021
Het kabinet komt naar alle waarschijnlijkheid nog deze week met een brief aan de Tweede Kamer waarin de voortzetting van het steun- en herstelpakket wordt gepresenteerd. Een voortzetting en verbetering van de regelingen is belangrijk, omdat nog altijd veel ondernemingen te lijden hebben onder de beperkende maatregelen van het kabinet. Daarmee geeft het kabinet gehoor aan de oproep van o.a. HISWA-RECRON en de partners van MKB-Nederland en VNO-NCW. HISWA-RECRON heeft het ministerie van EZK opgeroepen enkele regelingen te verbeteren ten gunste van watersport- en recreatiebedrijven. Lees meer

Bungalowwoningen een bedreiging voor woningzoekenden: terechte kritiek of ongefundeerd?

25 mei 2021
De afgelopen tijd is er regelmatig media-aandacht geweest voor de opkomst van, vaak dure, bungalowwoningen. Zo kwamen in het onderzoeksprogramma Nieuwsuur een jonge woningzoekende en bewoners op een vakantiepark in beeld, die stevige kritiek uitten op de uitbreiding van bungalowparken. De suggestie werd gewekt dat deze ontwikkeling een bedreiging vormt voor het aantal beschikbare woningen. Maar is dat wel zo? Laten we daar snel duidelijkheid over geven: Nee. Lees meer

Tweede Kamer steunt groepsaccommodaties en wil sneller herstel

19 mei 2021
De groepsaccommodaties moeten meer perspectief geboden worden door het kabinet. Een motie die hiervoor is ingediend door Kamerleden Stoffer (SGP) en Aartsen (VVD), is gisteren door de Tweede Kamer unaniem aangenomen. Het kabinet moet nu met de sector in gesprek om te bezien hoe het herstel van deze sector gestimuleerd kan worden en te bezien of en hoe meer passende financiële steun mogelijk is. Lees meer

Help mee de instroom van nieuw talent in de sector te vergroten

17 mei 2021
De recreatiebranche heeft al enkele jaren te maken met een terugloop in de instroom van nieuw recreatietalent. Dit heeft niet alleen te maken met demografische ontwikkelingen, maar ook zeker met het imago van het werk. Te vaak wordt dit als seizoenswerk gezien dat je na je dertigste niet meer kunt uitvoeren. En een vast contract? Dat zit er ook niet in, zo wordt gedacht. Lees meer

Blauwe Vlag 2021 wappert weer trots!

6 mei 2021
De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van FEE International in Denemarken heeft dit jaar in Nederland 183 Blauwe Vlaggen toegekend op 127 jachthavens en 56 stranden. De Gedeputeerde P. van ’t Hoog van de provincie Gelderland hees samen met wethouder H. Wessel en nationaal juryvoorzitter Blauwe Vlag Patrick Poelmann formeel de Blauwe Vlag 2021 om het seizoen te openen. Het seizoen is dan ook op 6 mei officieel geopend door het hijsen van de Blauwe Vlag bij de Hanzehaven in Elburg.   Lees meer

HISWA-RECRON ondersteunt verzoek watersportondernemers Noordersluis

5 mei 2021
Provincie Flevoland gaat in 2022 grote onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de Noordersluis in Lelystad. Hierdoor zal de doorgang naar het Markermeer gestremd zijn van 28 februari tot 2 april. Watersportbedrijven die gelegen zijn achter de sluis hebben bij de provincie aangegeven dat er juist in deze periode zo’n 100 tot 150 boten naar de havens komen en 25 tot 50 boten voor onderhoud komen. De bedrijven komen door de stremming flink in de problemen. Eén opening per week gedurende de stremming zou verlichting kunnen geven. HISWA-RECRON is blij met de inbreng van de ondernemers en het constructive gesprek dat wordt gevoerd met de provincie. Lees meer

NOW 5 van start

4 mei 2021
Je kunt als werkgever vanaf donderdag 6 mei 2021 een aanvraag doen voor de vijfde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Je kunt bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de maanden april tot en met juni 2021. Het loket gaat tien dagen eerder open dan aanvankelijk gepland. Het blijft ook langer open dan tijdens de eerdere ronden. Je kunt tot en met 30 juni terecht bij dit loket voor een aanvraag.   Lees meer