Nieuws

Nieuwsarchief

HISWA-RECRON roept op: onderhoud aan brug en sluis Hollandse IJssel buiten vaarseizoen

29 juni 2022
HISWA-RECRON en Stichting Waterrecreatie Nederland dringen er bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Rijkswaterstaat op aan om onderhoud aan de Doorslagsluis in Nieuwegein en de Draaibug in de Hollandse IJssel in Montfoort buiten het vaarseizoen te laten plaatsvinden. Een afsluiting van de IJssel in het vaarseizoen heeft grote gevolgen voor de watersportbedrijven die hier gevestigd zijn. Bootverhuurders in een groter gebied zijn afhankelijk van de Hollandse IJssel als belangrijke verbinding in het Hollandse en Utrechtse Plassengebied. Lees meer

Varen zonder hinder van waterplanten met Waterplanten.nu

23 juni 2022
Tot stilstand komen in een veld waterplanten of taaie stengels in de schroef. Watersporters in het Zuidelijk IJsselmeergebied kennen het probleem. Toch zijn er genoeg plekken waar je zonder hinder kunt varen. Je moet alleen wel weten waar. De webapp Waterplanten.nu geeft de waterrecreant en watersporter een duidelijk beeld van de zones waar gevaren kan worden en waar je hinder kunt verwachten. De webapp geeft ter plekke de waterplantsituatie weer voor het hele gebied onder de Houtribdijk tot aan het Ketelmeer Lees meer

Succesvolle ledenbijeenkomst Jachthavens en Stallingbedrijven

22 juni 2022
Met ruim 30 leden was het een mooie opkomst voor de ledenbijeenkomst die op het terrein van Jachthaven Naarden is gehouden. Dinsdag 21 juni gaven Kuiper Verzekeringen en HISWA-RECRON uitleg over verzekeringen, verzekerbaarheid, algemene voorwaarden en een aantal updates van lopende dossiers. Lees meer

Witwaspraktijken op vakantieparken

16 juni 2022
Zoals al eerder gemeld is er de laatste dagen veel publiciteit over witwaspraktijken via vakantieparken door de georganiseerde misdaad. Afgelopen dagen verschenen meerdere berichten via de Telegraaf en RTL Boulevard. HISWA-RECRON volgt dit nauwlettend. We hebben inmiddels contact met het RIEC, de organisatie die deze week een onderzoek publiceerde, en met John van de Heuvel (misdaadverslaggever en columnist in de Telegraaf). Lees meer

Stremming Driebondsbrug gevaarlijk voor pleziervaart

14 juni 2022
HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, waarschuwt Rijkswaterstaat dat de stremming aan de Driebondsbrug over het Eemskanaal in Groningen gevaarlijke situaties oplevert voor watersporters. Het ontbreken van een jaarplanning waar de pleziervaart zich op kan instellen, is noodzakelijk. Watersporters mijden Groningen, doordat er alleen op afroep wordt gedraaid voor grote scheepstransporten en dit pas kort van tevoren kenbaar wordt gemaakt. Lees meer

HISWA-RECRON veroordeelt criminele activiteiten

13 juni 2022
Update: 15 juni 2022 13 juni 2022 verscheen  een artikel in 'De Telegraaf'  over witwaspraktijken via vakantieparken door de georganiseerde misdaad. HISWA-RECRON, de organisatie van ondernemers in de watersport en recreatie veroordeelt dergelijke illegale praktijken en keurt deze nadrukkelijk af. Volgens een onderzoek van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) wordt in Oost Nederland geld witgewassen via de aankoop van vakantieparken en aankoop of exploitatie van chalets en stacaravans. Daarnaast worden er ook andere criminele activiteiten gesignaleerd. Het onderzoek is vertrouwelijk uitgevoerd.  Lees meer

Toelichting Toeristisch Toekomstplan Texel goed ontvangen door Gemeenteraad

7 juni 2022
De klankbordgroep Toeristisch Toekomstplan Texel verzorgde op 1 juni de inhoud van een raadsinformatieavond die geheel aan het toekomstplan gewijd was. Gerdina Krijger gaf namens HISWA-RECRON en TOP Texel een toelichting op de onderwerpen die vooral voor toeristisch recreatieve ondernemers van belang zijn. Deze onderwerpen zijn benoemd in het Toekomstplan en bijbehorend actieplan en dragen bij aan ‘Texel in balans: naar een authentiek, duurzaam en gastvrij eiland’. Gemeente en ondernemers werken hier gezamenlijk aan. Lees meer

Vaarweg Kornwerderzand: grote drukte verwacht  recreatieseizoen 2022

23 mei 2022
Rijkwaterstaat verwacht dit recreatieseizoen, mei tot en met september 2022, meer hinder en vertragingen bij Kornwerderzand. HISWA-RECRON is gevraagd om mee te denken in het beperken van de hinder voor het weg- en vaarverkeer. In de adviezen van Rijkswaterstaat wordt vaarweggebruikers vooral geadviseerd hun reis goed voor te bereiden en de drukste momenten te vermijden. Zij moet wel rekening houden met langere wachttijden bij het passeren van de bruggen en sluizen bij Kornwerderzand.  Lees meer

Uitspraak in dossier 9% btw voor bootverhuur

18 mei 2022
Het Gerechtshof Den Haag heeft in hoger beroep geoordeeld over het al dan niet toepassen van het verlaagde btw-tarief op de verhuur/ terbeschikkingstelling van kajuitzeilboten. Deze uitspraak is op 17 mei 2022 gepubliceerd. Helaas is de uitspraak niet positief uitgevallen.  Teleurstellend is het dat het nog niet is gelukt om de rechter ervan te overtuigen dat een zeiljacht is ingericht en bestemd voor het beoefenen van de zeilsport vanuit de jachthaven als sportaccommodatie. Lees meer

Lauw overleg Toerisme in de kamer

16 mei 2022
Op 11 mei vond het overleg Toerisme plaats in de Tweede Kamer. HISWA-RECRON en de koepel Gastvrij Nederland hebben voorafgaand de kamerleden geïnformeerd over relevante onderwerpen waaronder de politieke discussie over vakantieparken en herstructurering. Maar ook over regel- en lastendruk, de personeelsproblematiek en termijnen voor terugbetaling belastingschulden. Lees meer

Blauwe Vlaggen 2022 uitgereikt

12 mei 2022
Donderdag 12 mei zijn de Blauwe Vlaggen en Groene Wimpels 2022 in Elburg uitgereikt. Voor toeristen en recreanten is de Blauwe Vlag het internationale symbool voor veilige, duurzame en schone jachthavens, en voor schone stranden met goede waterkwaliteit. 130 jachthavens en 59 stranden ontvingen dit jaar de Blauwe Vlag. Lees meer

Groeiende vraag naar zeilcursussen

11 mei 2022
Leren varen en zeilen is populairder dan ooit. HISWA-RECRON, de ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, merkt dat het aantal boekingen bij aangesloten zeil- en vaarscholen flink stijgt. Wie deze zomer nog een zeil- of vaarcursus wil volgen, moet snel zijn. Lees meer

Onderzoek naar ontwikkelingen jaarplaatsen op vakantieparken

9 mei 2022
Op dit moment vindt er een onderzoek naar de onwikkelingen van jaarplaatsen op vakantieparken plaats. Dit online onderzoek wordt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken door NRIT, CELTH en Erasmus UPT uitgevoerd. Een steekproef van Nederlandse campings met jaarplaatsen heeft hierover een brief ontvangen. Lees meer

Update nationaal watersportonderzoek 2021: watersport groeit!

4 mei 2022
Waterrecreatie Nederland voerde met NBTC een herhaling uit van het Nationaal Watersportonderzoek, met als doel om meer inzicht te krijgen in het aantal Nederlanders dat aan een vorm van watersport doet in eigen land. Denk aan zeilen, roeien, duiken, waterskiën en suppen. “Watersport heeft zich de afgelopen jaren flink ontwikkeld en is populairder geworden onder Nederlanders in vergelijking met de vorige meting in 2013. Lees meer

HISWA-RECRON reageert op Ontwerp Beheerplan Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen

4 mei 2022
HISWA-RECRON heeft een zienswijze ingediend bij provincie Noord-Holland over het (ontwerp) Beheerplan Natura 2000 van het Oostelijk Vechtplassengebied. Hoewel in het plan terecht wordt aangegeven dat de Loosdrechtse plassen en de Wijde Blik zeer geschikt zijn om op verschillende manieren te recreëren en geconcludeerd wordt dat uit de toetsing van het huidige gebruik de huidige activiteiten zonder beperkingen voortgezet kunnen worden, is er ten aanzien van een aantal punten ook zorg bij HISWA-RECRON. Lees meer