Nieuws

Nieuwsarchief

Sociaal Fonds HISWA start nieuw adviesproject voor ondernemers

8 februari 2023
Veel bedrijven in de watersport(industrie) hebben te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Technisch opgeleide medewerkers zijn nauwelijks te vinden. Het Sociaal Fonds HISWA start een adviesproject voor watersportondernemers. Het fonds kan je helpen op zoek te gaan naar oplossingsmogelijkheden voor jouw vragen op het gebied van personeel. Het fonds helpt je graag verder door een advies te maken, wat op maat is gesneden voor jouw bedrijf. Vervolgens kun je zelf aan de slag, al dan niet met een beetje extra hulp. Lees meer

HISWA-RECRON neemt deel aan landelijke Agenda Natuurinclusief

8 februari 2023
Hoe verzilveren we de kansen die de natuur biedt voor een fijne, gezonde samenleving? En hoe zorgen we dat  natuur onderdeel wordt van alles wat we maken en doen? Een team van negen bestuurders, waaronder Geert Dijks (directeur HISWA-RECRON), gaat met deze vragen op weg vanuit de landelijke Agenda Natuurinclusief. Zij zijn koplopers in natuurinclusief denken en werken in hun eigen werkveld: bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs en bewustwording, vrijetijdseconomie en water. Lees meer

Toeristenbelasting wordt steeds maar hoger!

8 februari 2023
Het is al jaren aan de gang: sterke stijgingen van lokale lastenen in het bijzonder de toeristenbelasting. Ieder jaar komt HISWA-RECRON in geweer om de sterke verhoging van de toeristenbelasting te bestrijden. En het houdt niet op; gemeenten zijn al lang de schaamte voorbij en blijven de toerist in hun gemeente onevenredig zwaar belasten. En de recreatiesector is daarvan de dupe. Ook in 2023 wordt weer een stijging van de inkomsten aan toeristenbelasting verwacht. Gemiddeld genomen gaat het om een stijging van 14 % tot een totale opbrengst nok alle gemeenten van 429 miljoen euro. Lees meer

Pensioenpremie is gelijk gebleven, opbouwpercentage omlaag

1 februari 2023
Op 1 januari 2023 is de pensioenregeling van Pensioenfonds Recreatie veranderd. De sociale partners waar naast HISWA-RECRON ook FNV Recreatie, WiZZ, CNV Vakmensen en FNV Publiek Belang deel van zijn hebben afgesproken dat de pensioenpremie in 2023 gelijk blijft. Maar er zijn wel maatregelen nodig om de pensioenen te kunnen blijven betalen. Daarom is het opbouwpercentage verlaagd. Lees meer

HISWA-RECRON Innovatiecongres legt focus op cybersecurity

27 januari 2023
In Wolvega waren gisteren recreatie- en watersportondernemers bijeen om zich te laten bijpraten over cybersecurity. Een voor de sector belangrijk thema omdat ze afhankelijk zijn van boekingssystemen, maar ook van productieprocessen waarin software een grote rol speelt. Lees meer

Arbeidsmarkt Recreatie: onbekend maakt onbemind

25 januari 2023
Uit onderzoek onder studenten MBO Leisure & Hospitality, uitgevoerd in opdracht van HISWA-RECRON, blijkt dat er onvoldoende kennis is over de carrièrekansen binnen de recreatiesector. Studenten die een opleiding volgen in de recreatiesector weten niet goed welke functies er zijn. Ze komen zelf vaak niet verder dan werken in “de animatie” of als Front Office medewerker en dat terwijl er zoveel meer en leuk werk te doen is. Lees meer

Programma Verblijfsrecreatie Achterhoek van start

25 januari 2023
Als onderdeel van de Vrijetijdsagenda van de acht samenwerkende Achterhoekse gemeenten is onlangs het Programma Vitale Verblijfsrecreatie Achterhoek gestart. Een regionaal programmateam is nu actief om ondernemers te stimuleren en ondersteunen bij nieuwe initiatieven om zo de verblijfsrecreatie in de Achterhoek te versterken en te verbeteren.   Lees meer

SER advies arbeidsmarkt gaat te ver

25 januari 2023
In 2021 heeft de Sociaal Economische Raad een advies over de arbeidsmarkt uitgebracht. De kern was werknemers meer inkomenszekerheid te bieden door het aantal mogelijkheden om flex contracten af te sluiten, te beperken. Een advies waar niemand tegen kan zijn. Het kabinet heeft dit advies omarmd en de wetgeving is in de maak waarin paal en perk gesteld wordt aan zogenaamde flex contracten en oproepcontracten.Ook HISWA-RECRON is voorstander van zoveel mogelijk vaste contracten, maar de praktijk leert nu eenmaal dat in sectoren zoals recreatie en watersport door de wisselende seizoenen flexibele arbeidsrelaties onontbeerlijk zijn.   Lees meer

Geslaagde ledenbijeenkomst Noord-Brabant

11 januari 2023
Medio december 2022 vond de ledenvergadering HISWA-RECRON Brabant plaats. Ruim 35 Brabantse leden en enkele HRBC-leden schoven aan in Valkenswaard bij gastheer Michel Geenen van  Rofra . De gastheer vertelde openhartig hoe zijn kano-verhuur bedrijf zich ontwikkelde naar een multifunctioneel dagrecreatie- en outdoor bedrijf met innovatieve plannen voor de toekomst, een inspirerend verhaal! Lees meer

Eindbod werkgevers HISWA-cao door CNV afgewezen

22 december 2022
In het cao overleg met FNV en CNV Vakmensen op 7 december jl. heeft HISWA-RECRON een eindbod gedaan van een loonsverhoging van 5% per 1 januari 2023 bij een éénjarige cao. CNV heeft inmiddels laten weten dat haar leden dit loonbod afwijzen. FNV had dit al eerder laten weten. Lees meer

Exorbitante verhoging toeristenbelasting in Bloemendaal schokt de recreatiesector

22 december 2022
Gemeente Bloemendaal besluit op 22 december over een voorstel om de toeristenbelasting te verhogen naar vijf euro per nacht. HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, is geschokt. De stijging is exorbitant, het ongekend hoge tarief maakt kamperen in Bloemendaal onbetaalbaar. De concurrentiepositie van de toeristisch recreatieve bedrijven wordt hiermee fors verslechterd en de bedrijven gaan op deze manier schade lijden! Lees meer

Digitalisering? Pak het op met studenten van Saxion en Aventus!

14 december 2022
Kan jouw onderneming, in Gelderland of Overijssel, wel wat hulp gebruiken bij digitalisering? Of wil je je oriënteren op de mogelijkheden voor digitalisering in jouw bedrijf, bedrijfsprocessen, producten of diensten? Het team van de Digitale Werkplaats Cleantech+ van Hogeschool Saxion en MBO Aventus helpt je graag! Zo brengen ze hun opgedane kennis in de praktijk om ondernemersvragen te beantwoorden. Lees meer

Toekomst Maastricht Aachen Airport

14 december 2022
Deze maand gaan de leden van Provinciale Staten een besluit nemen over de toekomst van Maastricht Aachen Airport (MAA), het vliegveld in Beek. Het vliegveld wil gaan uitbreiden om meer en met name zwaardere vrachtvliegtuigen te ontvangen. De provincie Limburg is de eigenaar van MAA; men is voornemens een deel van de aandelen te verkopen aan Schiphol-groep mits de natuurvergunning wordt afgegeven. Samen met diverse partners is HISWA-RECRON ‘niet gelukkig’ met het vliegveld. Het vliegveld heeft de Limburgers al vele jaren verlies opgeleverd; daarnaast is het een van de grootste Limburgse stikstof uitstoters en wordt er ook veel fijnstof uitgestoten. Lees meer

Hoofdlijnen Sportakkoord II ondertekend

14 december 2022
Vandaag heeft Haike Blaauw, voorzitter van het Platform Ondernemende Sportaanbieders, het hoofdlijnen Sportakkoord II ondertekend. HISWA-RECRON is deelnemer in dit samenwerkingsverband. Het ondertekenen gebeurde samen met Minister Helder, NOC*NSF, VNG en VSG. Hiermee bekrachtigen deze belangrijke strategische partijen uit de sportsector de ambities en kaders die gezamenlijk zijn opgesteld en hun plek hebben gekregen in dit akkoord.  Lees meer