Nieuws

Lees hier het laatste nieuws van HISWA-RECRON

HISWA-RECRON stuurt Ministerie van Financiën brief over Accijnzen LPG en propaan

6 mei 2024
Op 17 april schreven wij over een mogelijke verhoging van de accijns op propaan. Inmiddels zijn we een aantal weken later en hebben er wat updates plaatsgevonden. Het eerder aangekonidgdedebat van 22 mei is verplaatst naar 4 juli, de laatste dag voor het zomerreces. In aanloop naar het debat is er een brief opgesteld door Vereniging Vloeibaar Gas, die HISWA-RECRON mede heeft ondertekent. Andere ondertekenaars zijn Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en LTO Nederland.   Lees meer

Meer doen met wat je in huis hebt! Samenvatting AWVN-ledenonderzoek personeelstekorten 2024

30 april 2024
Arbeidsmarktkrapte neemt af, maar blijft nog steeds erg hoog. Ondanks de afname van de arbeidsmarktkrapte overstijgt het aantal vacatures nog steeds het aantal werkzoekenden. De spanning op de arbeidsmarkt blijft dus hoog: acht op de tien werkgevers ervaart een tekort aan personeel (vorig jaar: negen op de tien). Net als in 2023 ervaren werkgevers vooral krapte als het gaat om functies in de techniek, productie en de ICT. De concurrentie is, ook net als eerdere jaren, het grootst om personeel met een mbo-diploma. Daarnaast is het voor werkgevers lastig om nieuw personeel te vinden met meerdere jaren werkervaring.Starters zijn niet direct inzetbaar en vragen veel inwerktijd. De concurrentie spitst zich daarom toe op werknemers met ervaring, omdat die relatief snel zelfstandig aan de slag kunnen. Werkgevers verwachten dat de tekorten de komende tijd niet zullen afnemen: 57% verwacht dat die aanhouden, 31% verwacht zelfs nog grotere tekorten.   Lees meer

Ongelijke behandeling van brandstofmotoren in Amsterdam

22 april 2024
Vanuit de gemeente Amsterdam is er een dreigende ongelijke behandeling van watersporters die in het bezit zijn van een doorvaartvignet. Deze groep komt -in tegenstelling tot de bezitters van een rood of wit vignet- slechts in aanmerking voor  een beperkte overgangsregeling  om na 2025 in het centrumgebied met een brandstofmotor te mogen blijven varen. Lees meer

Goede stagebegeleiding biedt volop voordelen, voor studenten én je bedrijf

10 april 2024
Stagiairs goed begeleiden is niet alleen gunstig voor de studenten in kwestie: ook als bedrijf heb je er baat bij. Herbert van Oord weet er alles van. Hij is manager Arbeidsmarkt, Training & Opleiding bij HISWA-RECRON, de ondernemersorganisatie van 2.500 bedrijven in de watersport en recreatie. Herbert legt uit hoe goed de stagebegeleiding in zijn branche geregeld is. Doe er je voordeel mee! Lees meer

Overleg Cao Recreatie: grote verschillen te overbruggen

7 november 2023
Op 6 november is er voor de tweede keer met de vakbonden FNV Recreatie en CNV Vakmensen gesproken over een nieuwe Cao Recreatie. De huidige cao loopt af op 31 december as. Eind september had er een eerste overleg plaatsgevonden, waarin de vakbonden hun inzet hebben toegelicht. Werkgevers hebben dat op 6 november gedaan. De onderhandelingsdelegatie namens HISWA-RECRON bestaat uit Teun Verheij (HISWA-RECRON), Marianne Riedstra (Center Parcs), Angelique Joosten (Vakantiepark De Leistert), Gerrit Jan Hagendoorn (De Beerze Bulten) en Martin Merks (HISWA-RECRON). Lees meer

Imago van recreatiesector belemmert instroom

29 november 2022
De recreatiebranche staat onder druk. De instroom van studenten in het mbo blijft achter, nieuwe medewerkers zijn lastig te vinden en veel huidige medewerkers verruilen de recreatie voor andere sectoren. Om dit tij te keren en de aantrekkelijkheid van en de carrièrekansen in de recreatiesector te verbeteren, organiseren sociale partners een congres. Lees meer

Een hulphond is welkom

7 oktober 2021
Het leven van mensen met een hulphond kent de nodige obstakels. Met durf en doorzettingsvermogen bouwen zij een rijk leven op, met soms een bloeiende carrière, een prettig gezinsleven, waardevolle contacten en activiteiten buiten de deur. Hun hulphond vervult hierin een sleutelrol. Lees meer

Verkiezing Beste Praktijkopleider Recreatie 2021/2022 gestart

13 september 2021
Om studenten op te leiden tot vakbekwame recreatiemedewerkers is ervaring vanuit de praktijk noodzakelijk. Leerlingen leren het vak pas in de praktijk en daar is goede begeleiding voor nodig. Een praktijkopleider speelt een essentiële rol binnen de ontwikkeling van een student. Daarom wordt de Verkiezing Beste Praktijkopleider Recreatie 2021/2022 georganiseerd.   Lees meer

HISWA-RECRON steunt Toeristisch Toekomstplan Texel

13 september 2021
Tijdens de bespreking van het Toeristisch Toekomstplan Texel op 8 september heeft HISWA-RECRON bij de Gemeenteraad haar steun betuigt voor het plan. Wel benadrukte zij de noodzaak van goede regels ten aanzien van kamperen bij de boer én de urgentie van de aanpak van de overlast van geparkeerde auto’s in de kernen.  Lees meer

Kabinet stopt met generiek economisch steun- en herstelpakket in Q4

31 augustus 2021
Na anderhalf jaar stopt het kabinet Rutte III met de coronasteun voor bedrijven na het derde kwartaal van dit jaar. Een aantal weken geleden werd al bekend dat het kabinet van plan was de steun flink af te bouwen, omdat de economie bleef groeien en de werkloosheid laag bleef. Gisteren maakte de ministers van EZK, SZW en Financiën bekent dat de omzet en loonregelingen, TVL en NOW, voor alle bedrijven wordt beëindigd. Er blijven nog wel een aantal krediet- en schuldenregelingen van kracht. HISWA-RECRON vindt het onvoorstelbaar dat de steun voor bedrijven in het zicht van de haven wordt stopgezet en vreest alsnog flinke financiële problemen bij specifieke bedrijfsgroepen. Lees meer

Noodkreet ondernemers voor behoud toeristische en congresinfrastructuur

26 augustus 2021
‘Laat de toeristische- en congresinfrastructuur in het zicht van de haven niet alsnog kapot gaan nu er nog altijd weinig buitenlandse gasten naar ons land komen.’ Die oproep doet een groep ondernemers met onder meer touringcarbedrijven, hotels, rondvaartboten, congreslocaties en reisondernemingen vandaag in een brief aan premier Rutte en het kabinet. Zij pleiten voor maatwerk voor bedrijven in hun branches, die kampen met overcapaciteit en hoge kapitaallasten. HISWA-RECRON ondersteunt de oproep en heeft de brief mede ondertekend. Lees meer

Meeting point op HISWA te water

26 juli 2021
Alle leden van HISWA-RECRON (en natuurlijk ook alle ondernemers die dat willen worden) zijn van harte welkom voor een bezoek aan de watersportbeurs de HISWA te water. HISWA-RECRON heeft daar een stand die geheel in het teken staat van het HISWA-merk en Zorgeloos varen. De stand (KB004) bevindt zich direct naast de entree. Wij ontmoeten je daar graag met een lekker kopje koffie. Heb je een vraag of wil je advies ergens over? Onze medewerkers staan voor je klaar om je te helpen. Zoals bij het optimaliseren van je eigen gratis bedrijfspagina op www.hiswa.nl/bedrijven . Samen kunnen we checken of jouw bedrijfsinformatie up to date is. Maar dat is niet het enige. Ben je exposant, dan mag je onze stand ook gebruiken als meeting point voor jouw afspraken op de beurs. De stand is ingericht als een business lounge met zitjes. Je kunt er tijdens de openingstijden van de beurs terecht voor een overleg of gesprek met jouw relaties of klanten. Meld wel je afspraak van tevoren even aan bij één van onze medewerkers in de stand. Tot slot kun je als lid van HISWA-RECRON een goodie bag in de stand afhalen met daarin het handboek ‘Wie is je klant?’, een flesje zonnebrandcrème, een zonnebril en nog meer.   Lees meer

Nieuw woord 'Schaduwvakanties' genereert media aandacht

10 mei 2021
Maandag 10 mei deed een nieuw woord zijn intrede in onze sector: 'schaduwvakanties'. ABN AMRO waarschuwt voor vakanties die voor de zekerheid worden geboekt in Nederland, maar worden geannuleerd als een buitenlandse vakantie er toch in zit. Ondernemers van campings en recreatieparken zouden hier alert op moeten zijn. Lees meer

Meld je nu al aan! RTL Welkom op het water vanaf het voorjaar 2022 op RTL4

2 maart 2021
In het voorjaar van 2022 zal op RTL 4 een nieuw watersportprogramma te zien zijn: RTL Welkom op het Water. In het programma reizen de presentatoren met een zeiljacht of motorboot door Nederland, elke aflevering in een andere regio. RTL Welkom op het Water is een initiatief van HISWA-RECRON en mediabedrijf de Mediabroers en is onderdeel van de campagne Welkom op het Water, powered by HISWA. Het doel van het programma is om de kijker te inspireren het water op te gaan en deel te nemen aan de watersport. Lees meer

HISWA-RECRON dringt aan op extra bestuurlijk overleg emissieloos Varen in Amsterdam

10 februari 2021
Wethouder de Vries van gemeente Amsterdam -de opvolger van Sharon Dijksma- is benaderd door HISWA-RECRON om vooruitlopend op de toezegging van zijn voorganger om in het jaar 2022 een aantal zaken nogmaals te beoordelen, eerder én op korte termijn in gesprek te gaan. De toezegging voor de herbeoordeling werd gedaan tijdens de behandeling van Nota Varen 2 vorig jaar, na een breed gedragen motie. HISWA-RECRON is echter van mening dat uit de Nota Varen 2 een aantal zaken voortvloeit die niet kunnen wachten tot 2022 en bij niet tijdig handelen voor grote problemen gaat zorgen voor de watersportsector.   Lees meer

Aandacht voor dagrecreatiesector bij Europese Commissie

5 november 2020
IAAPA, de Europese brancheorganisatie voor dagattracties, heeft samen met een aantal partijen uit de sector, waaronder HISWA-RECRON een brief gestuurd naar Thierry Breton. Hij is Europees Commissaris voor de intern Markt in Brussel. Met deze brief vraagt de sector aandacht voor het slim inzetten van maatregelen in de tweede coronagolf in Europa. Lees meer