2021-02-10 14:36:12

HISWA-RECRON dringt aan op extra bestuurlijk overleg emissieloos Varen in Amsterdam

10 februari 2021

Wethouder de Vries van gemeente Amsterdam -de opvolger van Sharon Dijksma- is benaderd door HISWA-RECRON om vooruitlopend op de toezegging van zijn voorganger om in het jaar 2022 een aantal zaken nogmaals te beoordelen, eerder én op korte termijn in gesprek te gaan. De toezegging voor de herbeoordeling werd gedaan tijdens de behandeling van Nota Varen 2 vorig jaar, na een breed gedragen motie. HISWA-RECRON is echter van mening dat uit de Nota Varen 2 een aantal zaken voortvloeit die niet kunnen wachten tot 2022 en bij niet tijdig handelen voor grote problemen gaat zorgen voor de watersportsector.

 

Zo werd eerder door de wethouder toegezegd dat het varen door Amsterdam niet belast gaat worden (er komt geen ‘botentol’), maar dat er slechts een vignet van een paar tientjes gekocht moet worden als de boot niet aangelegd wordt en alleen maar doorvaart In geval van een watersportbedrijf of een watersportvereniging welke  zeillessen geven aan kinderen, dient deze voor alle kleine ongemotoriseerde zeilbootjes te betalen, terwijl voor opleidingsdoeleinden voor roeien een vrijstelling is bedacht. HISWA-RECRON verzoekt om voor alle watersportopleidingen in Amsterdam een vrijstelling te geven.  

Ook zou vignet volgens informatie van de gemeente bij aanvang van het vaarseizoen ( 1 april 2021) gebruikt moeten worden. En hoewel de gemeente aangeeft druk bezig te zijn met het opzetten van een communicatiecampagne waarin informatie wordt opgenomen over het aanvraagproces en over het gebruik van het doorvaartvignet, vreest HISWA-RECRON dat 1 april niet haalbaar is. Er is namelijk op geen enkele wijze nog bekend hoe en waar de vignetten verstrekt gaan worden. Dit is ook van belang voor watersporters van elders die Amsterdam gaan bezoeken of doorvaren. 


HISWA-RECRON heeft geconstateerd dat er op het gebied van het emissie loos maken van de pleziervaart is nog zeer veel werk te doen en zij is sceptisch over de haalbaarheid van de opgaven die er liggen. Hierbij doelt zij op enorme investeringen in elektrische infrastructuur door de jachthavens, uitbreiding van de levercapaciteit van Leander en natuurlijk de watersporter zelf die met hoge kosten zijn boot moet ombouwen. Ook in het openbaar vaarwater zal door de gemeente flink geïnvesteerd moesten worden in voorzieningen (laadpalen) om te kunnen laden.


In het schrijven aan de wethouder geeft HISWA-RECRON aan dat zij enigszins jaloers tijdens een bijeenkomst van het Samenwerkingsverband Zero Emissie Pleziervaart naar een presentatie van provincie Friesland over de samenwerking tussen de provincie en SEFF (Stifting Elektrysk en Fossylfrij Farre Fryslan) heeft gekeken. Daarin werd een voorbeeld gegeven van het planmatig invoeren van emissieloos (of met verminderde emissie) varen (onderzoek, innovatie, subsidies) met een zeer positief resultaat over een lange termijn.

Terug naar overzicht