Overleg Cao Recreatie: grote verschillen te overbruggen

7 november 2023

Op 6 november is er voor de tweede keer met de vakbonden FNV Recreatie en CNV Vakmensen gesproken over een nieuwe Cao Recreatie. De huidige cao loopt af op 31 december as. Eind september had er een eerste overleg plaatsgevonden, waarin de vakbonden hun inzet hebben toegelicht. Werkgevers hebben dat op 6 november gedaan. De onderhandelingsdelegatie namens HISWA-RECRON bestaat uit Teun Verheij (HISWA-RECRON), Marianne Riedstra (Center Parcs), Angelique Joosten (Vakantiepark De Leistert), Gerrit Jan Hagendoorn (De Beerze Bulten) en Martin Merks (HISWA-RECRON).

Vakbonden zetten in op forse loonsverhogingen tot wel 14% in combinatie met de invoering van een automatische prijscompensatie per 1-1-2025. Onderdeel daarvan is een inhaalindexatie voor 2023. De Cao Recreatie kende dit jaar een stijging van 3 procent terwijl de inflatie veel en veel hoger was. Vakbonden verwijzen naar aanpalende cao’s waarin forse loonsverhogingen zijn afgesproken. HISWA-RECRON opteert voor een gedifferentieerde loonontwikkeling, wat betekent dat er verschillende indexatiepercentages zijn voor loonschalen en doelgroepen. Zo zet HISWA-RECRON in op een forse verhoging van de jeugdschalen, om daarmee aantrekkelijk te zijn voor jongeren. Ook een andere opzet van het loongebouw en een looptijd van de cao van twee jaar zijn ingebracht door HISWA-RECRON.

Op 21 november treffen partijen elkaar weer. In de tussenliggende tijd zal de cao commissie van HISWA-RECRON de voorstellen van de vakbonden verder bestuderen en een reactie voor 21 november voorbereiden.

Terug naar overzicht