2021-10-07 10:43:12

Een hulphond is welkom

7 oktober 2021

Het leven van mensen met een hulphond kent de nodige obstakels. Met durf en doorzettingsvermogen bouwen zij een rijk leven op, met soms een bloeiende carrière, een prettig gezinsleven, waardevolle contacten en activiteiten buiten de deur. Hun hulphond vervult hierin een sleutelrol.

Dichte deur
Een hulphond geeft mensen met een beperking meer bewegingsvrijheid. Er samen op uit gaan hoort daar natuurlijk bij. Maar in de praktijk pakt dat helaas vaak anders uit. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 mensen met een hulphond, vanwege de hond, met regelmaat voor een dichte deur staat. De weigering van een hulphond komt onder andere voor bij eet- en drinkgelegenheden (31%), winkels (24%) en medische voorzieningen (19%). Een hulphond weigeren in een openbare gelegenheid is bij wet verboden. En toch gebeurt het.

Dinsdag 5 oktober is de campagne gestart "Een hulphond is welkom". 

Waarom worden hulphonden geweigerd?
In principe zijn hulphonden overal welkom en dat is een heel postitief uitgangspunt. Toch gaat het in praktijk regelmatig mis door misverstanden en gebrek aan informatie. Personeel weet niet altijd hoe zij een officiële hulphond kunnen herkennen. Ook bij mensen met een niet-zichtbare beperking ontstaat verwarring. Personeel kan niet direct inschatten wat er met hen aan de hand is. Met name in de horeca wordt ook hygiëne genoemd als reden om mensen met een hulphond te weigeren. Dit is begrijpelijk, maar berust op een misverstand.

Campagnewebsite
KNGF Geleidehonden en Hulphond Nederland vinden dat een hulphond altijd en overal welkom moet zijn. Ideaal gezien geeft een hulphond meer vrijheid, géén extra beperking. De campagne “Een hulphond is welkom” is gericht op een gedragsverandering aan de deur van openbare gelegenheden. Op eenhulphondiswelkom.nl staat alle informatie helder op een rijtje. De site bevat gratis aan te vragen materialen zoals een raamsticker die laat zien dat hulphonden welkom zijn en een poster bestemd voor de bedrijfskantine of personeelskamer om medewerkers te informeren. Hiermee hopen KNGF Geleidehonden en Hulphond Nederland alle misverstanden voorgoed uit de wereld te helpen, zodat mensen met een hulphond nooit meer voor een dichte deur komen te staan. 

Terug naar overzicht