2021-09-13 12:46:28

HISWA-RECRON steunt Toeristisch Toekomstplan Texel

13 september 2021

Tijdens de bespreking van het Toeristisch Toekomstplan Texel op 8 september heeft HISWA-RECRON bij de Gemeenteraad haar steun betuigt voor het plan. Wel benadrukte zij de noodzaak van goede regels ten aanzien van kamperen bij de boer én de urgentie van de aanpak van de overlast van geparkeerde auto’s in de kernen. 

Tijdens de inspraak benadrukte HISWA-RECRON blij te zijn dat de gemeente dialoog en samenwerking met stakeholders voort wil zetten in een ‘Toeristisch Platform’ waarbij zaken uit het Toeristisch Toekomstplan in gezamenlijkheid verder kunnen worden uitgewerkt getoetst. ‘Toeristisch recreatieve bedrijven weten namelijk als geen ander wat nodig is om toekomstbestendig te kunnen blijven ondernemen’, betoogde regiomanager Gerdina Krijger. ‘De wereld verandert snel en een ondernemer moet daar blijvend op kunnen inspelen. De grens in verdere ruimtelijke groei op Texel is bereikt, groei in kwaliteit en gastvrijheid centraal. Daar is andere ruimte voor nodig dan fysiek: ruimte om te ondernemen, een meewerkende en faciliterende gemeente, snelle procedures bij bestemmingsplannen en vergunningen. En een eerlijk speelveld. Vangroot belang is dat het kamperen bij de boer aan regels is gebonden’. 

Het Toeristisch Toekomstplan benoemt de regels daarvoor ( 15 plekken, niet langer dan 30 dagen, geen safaritenten etc). Hier mag niet aan getornd of verruimd worden, want dan is er sprake van ongewenste concurrentieverstoring. Tegelijkertijd onderschrijft HISWA-RECRON dat kamperen bij de boer bijdraagt aan de diversiteit van het verblijfsrecreatieaanbod en dient vanuit ons bezien zeker blijven te bestaan. Helaas contateert zij ook dat sociaal kamperen op Texel verdwijnt naar het vaste land, wat naar idee van HISWA-RECRON te wijten is aan de torenhoge toeristenbelasting. Tot slot wees HISWA-RECRON op de drukte op het eiland. Terecht dat de aanpak daarvan in het Toekomstplan onderdeel is van één van de pijlers. Toeristisch recreatieve ondernemers stimuleren hun gasten om tijdens het verblijf de auto te laten staan. Tegelijkertijd constateert zij dat het aantal auto’s dat in de openbare ruimte parkeert, alleen jaar toeneemt. Zonder goede regulatie zal het verblijfsproduct geschaad worden. schaden. De gemeente is nu echt aan zet om met goede oplossingen te komen.

De Gemeenteraad heeft het Toekomstplan vastgesteld.
 

Terug naar overzicht