2021-08-31 16:51:08

Kabinet stopt met generiek economisch steun- en herstelpakket in Q4

31 augustus 2021

Na anderhalf jaar stopt het kabinet Rutte III met de coronasteun voor bedrijven na het derde kwartaal van dit jaar. Een aantal weken geleden werd al bekend dat het kabinet van plan was de steun flink af te bouwen, omdat de economie bleef groeien en de werkloosheid laag bleef. Gisteren maakte de ministers van EZK, SZW en Financiën bekent dat de omzet en loonregelingen, TVL en NOW, voor alle bedrijven wordt beëindigd. Er blijven nog wel een aantal krediet- en schuldenregelingen van kracht. HISWA-RECRON vindt het onvoorstelbaar dat de steun voor bedrijven in het zicht van de haven wordt stopgezet en vreest alsnog flinke financiële problemen bij specifieke bedrijfsgroepen.

“Macro-economisch valt het stopzetten van het steun- en herstelpakket nog enigszins te begrijpen”, stelt HISWA-RECRON directeur Geert Dijks, “maar specifieke bedrijven die voor hun omzet afhankelijk zijn van groepen zijn nog lang niet boven jan. Groepsaccommodaties, chartervaart en dagrecreatiebedrijven hebben meer dan een jaar lang te maken gehad met beperkende groepsgroottes en in de afgelopen anderhalf jaar moesten ze geregeld verplicht hun deuren gesloten houden. Dat heeft in deze kapitaalintensieve markt tot grote liquiditeitsproblemen geleid die nog lang niet zijn opgelost”.
“HISWA-RECRON zag al maanden aankomen dat het kabinet de steun wilde afbouwen. In gesprekken met het rijk werd dit voornemen steeds naar voren gebracht. Wij hebben tot het laatste moment aangedrongen op hele specifieke steun voor getroffen bedrijven, bijvoorbeeld door het omzetcriterium te verhogen. Zo bereik je enkel de bedrijven die het echt nodig hebben” aldus Dijks. Het kabinet heeft ook daar niet naar willen luisteren, en dus richt HISWA-RECRON zich nu op de Tweede Kamer. “Wij weten dat enkele Kamerleden, ook uit de coalitiepartijen, onze bedrijven graag willen blijven steunen en de steun geleidelijk willen afbouwen”, laat Jarin van der Zande, manager public affairs en beleidzaken weten. “Het is nu aan deze Kamerleden om de druk op het kabinet te verhogen. Het Centraal Planbureau (CPB) is duidelijk over de problematische schulden in de horeca, toerisme en recreatie. Hiervoor moet het kabinet dan ook met een realistische oplossing komen. Door de steun op dit moment stop te zetten, lopen een aantal van onze bedrijven volgend jaar alsnog een groot risico om te vallen”.
HISWA-RECRON roept de Kamer op om de het steun- en herstelpakket sowieso tot en met Q1 van 2022 te verlengen. Strengere criteria kunnen nodig zijn om de echt zwaar getroffen bedrijven te bereiken, zoals een verhoging van de minimale omzetschade. Daarbij moet dan wel het seizoenseffect in de recreatiesector meegewogen worden. En andere mogelijkheid is dat voor hele specifieke bedrijfstakken en SBI-codes de gerichte compensatie wordt opgetuigd, zoals ook bij de nachthoreca op dit moment aan de orde is.
 

Terug naar overzicht